Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Narzędzia i techniki

Szkolenia Narzędzia i Techniki

 

Narzędzia zarządzania jakością

Przedsiębiorcy lubią się chwalić międzynarodowymi certyfikatami. A to dlatego, że Klienci też ulegają ich wpływom – chętniej i częściej kupują produkty akredytowanych firm. Ich pozyskanie nie jest jednak sprawą prostą i nakłada na organizację obowiązek spełnienia rozmaitych standardów. We wprowadzaniu wzorcowych rozwiązań bardzo przydatne są narzędzia i techniki zarządzania jakością. Zestaw narzędzi zarządzania jakością jest imponujący, a inżynierowie produkcji na pewno nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. W LUQAM oferujemy szkolenia poświęcone wszystkim najbardziej popularnym technikom takim jak: APQP, MSA, SPC, PPAP I VDA 6.3. Stale rozwijamy ofertę, wzbogacając ją o kursy odpowiadające obszarom zainteresowań naszych Klientów.

Twoim celem jest podnoszenie poziomu oferty i rozwiązywanie problemów produkcyjnych? Na szkoleniach LUQAM dowiesz się jak go osiągnąć. 

 

SZKOLENIA Z KATEGORII NARZĘDZIA I TECHNIKI

SPC, MSA

Na szkoleniu zostaną omówione podstawowe metody statystyczne z zakresu Statystycznego Sterowania Procesem. Szkolenie zawiera także przegląd metod i wskaźników oceny zdolności przyrządów, systemów pomiarowych oraz zdolności procesów i maszyn.

2 dni - 1280 zł netto

ZAPISZ SIĘ: 5-6.03 - Kraków  16-17.05 - Gdańsk  16-17.05 - Kraków

APQP, PPAP

Program szkolenia łączy omówienie dwóch podstawowych dla procesów produkcyjnych narzędzi. W trakcie zajęć analizowane są zasady formułowania zapisów w zarządzaniu projektami APQP wraz z powiązaniem z narzędziem PPAP.

2 dni - 1280 zł netto

ZAPISZ SIĘ: 14-15.03 Kraków  13-14.06 - Gdańsk  13-14.06 - Kraków

FMEA

Szkolenie pozwala na poznanie zasad prowadzenie i stosowania analizy FMEA oraz standardowych metod wspomagajacych tę analizę. W trakcie warsztatów uczestnicy będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

1 dzień - 880 zł netto

ZAPISZ SIĘ:  8.03 - Gdańsk  21.05 - Kraków

FMEA ADVANCED

FMEA daje możliwość dokonania pomiaru ryzyka (zarówno dla produktu, jak i procesu), co czyni tę metodę niezwykle cenną i popularną wśród firm pragnących zwiększać zadowolenie swych klientów oraz podnosić swoją konkurencyjność.

2 dni - 1480 zł netto

 ZAPISZ SIĘ: 4-6.06 - Gdańsk

METODY, NARZĘDZIA I TECHNIKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

Szkolenie ukierunkowane jest na praktyczne opanowanie klasycznych metod rozwiązywania problemów procesowych, stosowanych zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w firmach usługowych. 

1 dzień - 880 zł netto

ZAPISZ SIĘ:  17.04 - Gdańsk  11.06 - Kraków

Promocje na szkolenia otwarte

 

Szkolenia dla Ciebie

APQP i PPAP to dwa podstawowe narzędzia z perspektywy procesów produkcyjnych. Pierwsze jest szczególnie przydatne przy wdrażaniu nowych wyrobów. Zakłada, że każdy proces wdrożeniowy powinien przebiegać w pięciu fazach: planowanie, planowanie i rozwój produktu, planowanie i rozwój procesu, walidacja produktu i procesu oraz sprzężenie zwrotne i działania korygujące. Z etapem walidacji nierozerwalnie związany jest proces PPAP, czyli zatwierdzania części do produkcji masowej. Obie te techniki usprawniają współpracę między dostawcami a Klientami, tym ostatnim dając gwarancję, że zamówione przez nich części, czy produkty są zgodne z ich wymaganiami. Zostały opracowane dla branży motoryzacyjnej, jednak współcześnie są z powodzeniem stosowane także przez przedsiębiorstwa o innym profilu. Szkolenia APQP i PPAP wyposażą Cię w praktyczne umiejętności ich wdrażania takich jak np. ocena zdolności procesu, czy tworzenie dokumentacji.

W ofercie LUQAM znajdziesz również inne kursy bazujące na podręcznikach wydawanych przez Stowarzyszenie Inżynierów Automotive. Do grupy tej można zaliczyć szkolenia SPC i MSA. Statystyczne Sterowanie Procesem oraz Analiza Systemu Pomiarowego – bo tak brzmią pełne nazwy tych technik – zapewniają wiarygodne dane pomiarowe, na podstawie których podejmowane są rozmaite decyzje produkcyjne np. dotyczące trwałej zdolności produktu do spełniania wymagań odbiorców. Wszystkie szkolenia poświęcone narzędziom zarządzania jakością obfitują w praktyczne przykłady i ćwiczenia. Kadra trenerska dokłada szczególnych starań, aby zajęcia były ciekawe i pozwalały na przekucie teoretycznej wiedzy na realne umiejętności.

Adresaci

  • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla,
  • inżynierowie produkcji,
  • konstruktorzy,
  • pracownicy laboratorium pomiarowego,
  • pełnomocnicy ds. jakości.

Szkolenia prezentujące narzędzia zarządzania jakością to pierwszy krok w kierunku wdrożenia koncepcji Lean. Zostaw konkurencję daleko w tyle – postaw na rozwój z LUQAM!

console.log("asd")