Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Automotive Quality Expert

 

Studia podyplomowe Automotive Quality Expert

Zarządzanie jakością w motoryzacji to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy i działań praktycznych, która od kilku lat zyskuje w Polsce coraz większą popularność. Osobom aspirującym do funkcji managera jakości automative dedykujemy studia podyplomowe z zakresu motoryzacji.

Program studiów umiejętnie łączy wiedzę teoretyczną z praktycznymi umiejętnościami, co czyni go optymalnie dostosowanym do potrzeb dyktowanych przez rynek. W LUQAM zdajemy sobie sprawę, że największą wartość ma wiedza płynąca z doświadczenia. Dlatego też zajęcia w ramach studiów podyplomowych realizowane są w 100% przez praktyków. Nasi studenci zdobywają szlify pod czujnym okiem managerów jakości i ekspertów z branży automotive.

 

AQE Charakterystyka  

AQE Cel

Charakterystyka kierunku

Na program studiów składają się trzy komplementarne bloki tematyczne, które wyposażą uczestników zarówno w wiedzę ogólną dotyczącą międzynarodowych norm i standardów jakości dla branży automotive (IATF, VDA 6.2), jak i w praktyczne umiejętności wykorzystania dedykowanych jej narzędzi.

Zakres studiów obejmuje:

 • systemy zarządzania w branży automotive (IATF 16949, VDA 6.3, rola i zadania auditora w organizacji),
 • APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA,
 • narzędzia wykorzystywane w branży: QRQC, PDCA, FTA, Metody, narzędzia i techniki rozwiązywania problemów,
 • zajęcia dodatkowe: Zarządzanie reklamacjami w branży automotive, Budowanie zespołu i motywowanie, Zakupy i sourcing w branży automotive.

 

Wszystkie studia LUQAM realizowane są w 100% przez praktyków.

 

Cel studiów

Celem studiów jest uzupełnienie, zdobycie, bądź potwierdzenie kwalifikacji, wiedzy i umiejętności przez osoby, które przymierzają się do pełnienia wiodących ról w zakresie systemów i narzędzi zarządzania w przedsiębiorstwach z branży motoryzacyjnej. Uczestnictwo w zajęciach pozwala nabyć kompetencje do pełnienia funkcji managera jakości automotive w organizacji.

Studia podyplomowe motoryzacja – adresaci

Zastanawiasz się, czy studia podyplomowe z zakresu motoryzacji są przeznaczone dla Ciebie? Nasza oferta to świetna propozycja dla osób należących do jednej z dwóch grup:

 • pracowników branży automotive lub pokrewnej,
 • osób zatrudnionych w firmach produkujących części dla branży motoryzacyjnej.

• PROGRAM •

 

PROGRAM

 

I. PODRĘCZNIK AIAG II. ZARZĄDZANIE PROCESEM I SYSTEMEM
 1. APQP - Zaawansowane planowanie jakości procesu
 2. PPAP - Proces zatwierdzania części do produkcji
 3. FMEA - Analiza Przyczyn i Skutków Wad
 4. SPC - Statystyczne Sterowanie Procesem
 5. MSA - Analiza Systemów Pomiarowych
 1. Auditor Wewnętrzny ISO 9001 oraz IATF 16949
 2. Audit procesu wg. VDA 6.3
 3. Komunikacja w procesie auditu
 4. Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa wyrobu w branży automotive
III. NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA W BRANŻY AUTOMOTIVE  
 1. Zakupy i sourcing w branży automotive
 2. QRQC, FTA
 3. Metody, narzędzia, techniki rozwiązywania problemów
 4. Zarządzanie reklamacjami a rozwój relacji z klientem

 

 

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe Automotive Quality Expert, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości, Uczelnia Łazarskiego lub Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania),
 • certyfikat "Wewnętrzny Auditor Jakości w przemyśle motoryzacyjnym wg specyfikacji IATF 16949" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "APQP, FMEA, PPAP, SPC, MSA" (LUQAM),
 • certyfikat "Auditor procesu wg VDA 6.3" (Swiss Cert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ma wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi jakości, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu oraz rozwoju dostawców. Auditor wiodący  ISO 9001 i IATF 16949 międzynarodowych jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowych w zakresie ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, WSZIB w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie) na kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował tworzenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in. Liga Mistrzów 5S, TPM Champion, Company Production System.

 

Trener 1

Trener i konsultant LUQAM, absolwent Inżynierii Produkcji na Politechnice Radomskiej. Jeden z najbardziej doświadczonych szkoleniowców z zakresu systemów zarządzania i narzędzi stosowanych w branży automotive w Polsce.

Ekspert z zakresu narzędzi jakości z naciskiem na SPC, MSA, FMEA, APQP, PPAP i 8D. Brał udział w projektach wprowadzania nowych produktów do produkcji seryjnej, zapewniania jakości oraz tworzenia systemów zarządzania jakością. Jego główną specjalnością są projekty auditorskie, szkoleniowe i konsultingowe, które koncentrują się wokół wdrażania systemów i narzędzi zarządzania jakością. Ma szerokie doświadczenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemem ISO/TS 16949. Swoje umiejętności nabył dzięki udziałowi w kilkuset projektach.

Pracował na stanowiskach Specjalisty ds. Walidacji, Pełnomocnika Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością, a także Kierownika Działu Jakości. Jest auditorem międzynarodowej jednostki certyfikującej i Pełnomocnikiem ds. Jakości w kilku firmach na terenie województwa mazowieckiego.

Prowadził szkolenia zamknięte m.in. dla Valeo, Bridgestone, Tenneco, BWI, Delphi i kilkudziesięciu innych firm z sektora motoryzacyjnego w całej Polsce. Prelegent na studiach, szkoleniach i studiach podyplomowych m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Politechnice Wrocławskiej, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie czy Politechnice Radomskiej.

 

Trener 2

Absolwentka kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Śląskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i Executive MBA.

Od początku kariery zawodowej związana z firmami z branży automotive (Saint Gobain, Tenneco, Plastivaloire Group). Jako Customer Quality Engineer (Jaguar, Caterpillar, Land Rover) zarządzała projektami na poziomie wszystkich europejskich zakładów Tenneco. Ma doświadczenie na stanowisku Quality Manager. Odpowiadała za nadzór nad wdrożonym systemem zarządzania ISO/TS 16949 oraz nadzór nad kwestiami związanymi z metrologią, projektami i realizowanymi procesami w dziale jakości.

Certyfikowana Six Sigma Black Belt. Trenerka z zakresu ANPQP – Automotive Customers Special Requirements, APQP, narzędzi jakości, Problem Solving. Specjalistka w zakresie specyficznych wymagań Renault/Nissan.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Nabycie przez pracownika kompetencji do pełnienia funkcji menadżera jakości automotive w organizacji.
 • Pracownik będzie umiał rozwiązywać problemy z wykorzystaniem narzędzi specyficznych dla branży motoryzacyjnej, opisanych w podręcznikach AIAG i innych, takich jak QRQC.
 • Wykorzystanie najlepszych praktyk z branży automotive w swojej organizacji.

 

OFERTA KORPORACYJNA (dla kierunku w Krakowie)

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 5650 zł -
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3955 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3785,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 3559,50 zł 37%

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wpłacić należność za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Biuro rekrutacji:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy.

 

 • Dla 8 osób: 30% rabatu.
 • Dla 9 osób: 33% rabatu.
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy

 

ZAPISZ SIĘ

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego,
 • wpłacić należność za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Biuro rekrutacji:

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6900 zł

Płatność w 2 ratach: 7100 zł (2 x 3550 zł)

Płatność w 4 ratach: 7300 zł (4 x 1825 zł)

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

ZAPISZ SIĘ