Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Lean Sigma Academy

Lean Sigma Academy

 

Studia podyplomowe Lean – Lean Sigma Academy

Koncepcja szczupłego zarządzania (Lean Management) z każdym rokiem zyskuje coraz szersze grono zwolenników. Chętnych do jej wdrożenia ciągle przybywa, a swoje zainteresowanie sygnalizują już nie tylko firmy produkcyjne, ale również przedsiębiorstwa usługowe czy jednostki sektora publicznego. Na rynku pracy istnieje więc duże zapotrzebowanie na specjalistów ds. Lean. W LUQAM odpowiadamy na te potrzeby, dlatego też od kilku lat organizujemy studia podyplomowe Lean Sigma Academy.

 

Zastosowanie sprawdzonych koncepcji zarządzania organizacją, tj. Lean Management i Six Sigma, pozwala na redukcję kosztów, miejsca i czasu zajmowanego przez dany proces lub innego rodzaju optymalizację działalności organizacji. Studia zostały zaprojektowane tak, aby uczestnik mógł przełożyć wiedzę zdobytą podczas wykładów i ćwiczeń na działania optymalizacyjne w praktyce.

W ramach zajęć przewidziana jest gra symulacyjna oraz cztery dni wizyt w przedsiębiorstwach, w ramach których zostanie przeprowadzona analiza przepływu oraz warsztat SMED. Mocną stroną studiów podyplomowych Lean Sigma Academy jest także kadra nauczycielska. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy mogą pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i znaczącymi sukcesami w branży.

 

lsa charakterystyka

   lsa adresaci

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Studia podyplomowe Lean organizowane przez LUQAM nie ograniczają się tylko do koncepcji szczupłego zarządzania, ale starają się ją twórczo łączyć z inną metodą doskonalenia jakości tj. Six Sigma. Uczestnicy otrzymują gruntowną wiedzę o obu podejściach wraz z licznymi przykładami ich zastosowania na rynku krajowym i międzynarodowym.

Osobom szczególnie zainteresowanym wdrażaniem metody Six Sigma w obszarze usługowym i administracyjnym polecamy inną pozycję w ofercie studiów podyplomowych LUQAM - Lean Sigma Expert for Services.

 

ADRESACI

 • osoby odpowiedzialne za optymalizację produkcji,
 • pracownicy służb utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie,
 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla,
 • specjaliści ds. zarządzania jakością,
 • osoby przygotowujące się do roli członka zespołu wdrożeniowego Lean,
 • absolwenci studiów licencjackich i magisterskich chcący podnieść swoją konkurencyjność na rynku pracy.  

ZAPISZ SIĘ

 

• PROGRAM •

 

I. Lean Management

II. Six Sigma

 1. Wprowadzenie do Lean Management
 2. Kaizen i Poka Yoke
 3. Metoda 5S
 4. Standaryzacja pracy
 5. Just in Time i Kanban
 6. Value Stream Mapping
 7. TPM
 1. Six Sigma - faza Define
 2. Six Sigma - faza Measure
 3. Six Sigma - faza Analyse i DoE
 4. Six Sigma - faza Improve i MiniTab
 5. Six Sigma - faza Control
 6. Six Sigma - analiza i interpretacja case studies

III. Optymalizacja w praktyce

IV. Warsztaty, gry symulacyjne

 1. Analiza przepływu – wizyta w przedsiębiorstwie
 2. SMED – wizyta w przedsiębiorstwie
 1. Lean Play – gra symulacyjna 
 2. Lean Tools Game
 3. Value Stream Mapping – warsztaty
 4. Warsztat SMED
 5. Warsztat Hoshin – straty na linii produkcyjnej

 

 

 

 

 

• CERTYFIKATY •

 

 

Kończąc studia podyplomowe Lean Sigma Academy, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkołą Zarządzania i Bankowości w Krakowie),
 • zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Six Sigma - poziom Green Belt" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Lider Lean Manufacturing" (LUQAM).

 

Studenci, którzy obronią projekt końcowy, otrzymają dodatkowo certyfikat LUQAM Green Belt oraz certyfikat Green Belt wydawany przez jednostkę certyfikującą SwissCert (w języku polskim i  niemieckim).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.






 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

 

Opiekun merytoryczny kierunku

Dyrektor Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania i Lean Management­­­­­. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów dotyczących zarządzania i Lean Manufacturing (5S, TPM, Hoshin, analiza przepływu, VSM, Kanban, Sequencer). Zarządzał zespołem trenerów z zakresu jakości.

Konsultant LUQAM od 5 lat. W tym czasie prowadził projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastoosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpital, urząd administracji państwowej, bank) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.).

Uczestniczył w licznych szkoleniach branżowych dotyczących Lean oraz szkoleniach dla trenerów. Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładów pracy dla szeregowych pracowników, kadry specjalistów oraz kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w firmach w Polsce oraz kilka szkoleń za granicą. Senior Konsultant w kompleksowych projektach optymalizacyjnych.

Najprawdopodobniej najlepszy specjalista w zakresie systemu 5S w Polsce (kilkaset auditów i wdrożeń).

 

Trener 1

Absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Inżynierii Materiałowej Politechniki Śląskiej. Pracował na stanowisku Lean Six Sigma Black Belt.

Od roku 2008 certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Autor i Lider zespołu kilkudziesięciu projektów Lean Six Sigma w stopniu Black Belt. Jako konsultant LUQAM zdobywa doświadczenie w firmach z różnych branż m.in. spożywczej oraz przemyśle lekkim.

Autor artykułów w czasopismach korporacyjnych i specjalistycznych dotyczących nowoczesnego zarządzania procesowego. Współpromotor i opiekun prac magisterskich z zakresu inżynierii procesowej i Six Sigma. Prelegent konferencji naukowych w kraju i za granicą.

Prowadzi w LUQAM szkolenia z zakresu Six Sigma od poziomu White Belt do poziomu Black Belt.

 

Trener 2

Konsultant i trener LUQAM. Specjalista w zakresie zarządzania produkcją i narzędzi Lean Management.

Absolwent Politechniki Śląskiej oraz Muenster University of Applied Science. Ukończył podyplomowe studia zarządzania produkcją i optymalizacji procesów produkcyjnych prowadzone przez francuską grupę ICAM. Rozwinął swoją wiedzę z zakresu zarządzania zespołem w ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie i umiejętności menedżerskie z elementami coachingu”.

Posiada ponad 7-letnie doświadczenie w organizowaniu, optymalizacji i zarządzaniu produkcją. Uczestniczył w uruchamianiu procesów produkcyjnych i organizacji stanowisk pracy dla takich klientów jak Ford, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, PSA, Volvo, VW, Skoda, Seat, Mercedes, Suzuki. Ma doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów produkcyjnych na podstawie narzędzi Lean Manufacturing.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach takich jak Tenneco, Brembo i Magneti Marelli. Przez całą karierę zawodową jest związany z optymalizacją produkcji. Ma dwuletnie doświadczenie na stanowisku kierownika produkcji.

W LUQAM prowadzi szkolenia, konsultacje i warsztaty z zakresu Lean Management (m.in. VSM, Hoshin, SMED, 5S, praca standaryzowana), a także metod i technik rozwiązywania problemów (m.in. metoda A3, kreatywne rozwiązywanie problemów).

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

Korzyści dla firmy

 • W ramach zajęć pracownik ma szansę zrealizować projekt, który może przynieść firmie realne zyski związane z oszczędnością czasu, pieniędzy i miejsca oraz poprawą satysfakcji klientów.
 • Praktyczne warsztaty w ramach wizyt w przedsiębiorstwach (analiza przepływu, SMED).
 • Transfer najlepszych praktyk z odwiedzonych organizacji.

 

Oferta korporacyjna (dla kierunku w Krakowie)

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 5650 zł -
Cena przy zgłoszeniu 7 osób 4237,50 zł 25%
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3955 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3785,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 3559,50 zł 37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105, pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 

Rekrutacja trwa do 30 września!

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu

Liczba zjazdów: 11

Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30 (2 zjazdy mogą odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy. 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

Test zaliczeniowy. W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt - przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

 

ZAPISZ SIĘ