Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

 

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością - Quality Excellence. Auditor wiodący ISO 9001

Certyfikaty ISO są świadectwem wiarygodności i prestiżu marki. Nic więc dziwnego, że ubiega się o nie coraz więcej firm. Procedura przyznania certyfikatu jest wieloetapowa, a kluczową rolę odgrywają w niej auditorzy wiodący, reprezentujący niezależną instytucję certyfikującą. Według prognoz rynkowych w kolejnych latach można się spodziewać dalszego wzrostu zapotrzebowania na tego typu usługi. Dlatego, jeśli zastanawiasz się jaki kierunek nadać swojej karierze, warto wybrać zarządzanie jakością. Dzięki studion Quality Excellence otrzymasz uprawnienia do legitymowania się certyfikatem zewnętrznego Auditora Wiodącego ISO 9001.

Zawodowo zajmujesz się zarządzaniem jakością? Dzięki studiom rozwiniesz praktyczne kompetencje. Układając program studiów podyplomowych ponad 50% czasu zarezerwowaliśmy na ćwiczenia i całodzienne warsztaty. Dodatkowo praca w grupach pozwala rozwijać szeroko rozumiane zdolności interpersonalne (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, delegowanie zadań i uprawnień).

 

QE Charakterystyka  

Charakterystyka kierunku

Program studiów został ułożony pod kątem wymagań rynkowych. Studia organizowane przez LUQAM dostarczają uczestnikom wiedzy oraz umiejętności wymaganych i poszukiwanych przez pracodawców. Do najważniejszych zagadnień poruszanych podczas zajęć należą m.in. Lean Management, analiza ryzyka, rachunek kosztów jakości i mapowanie procesów. Z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym czy usługowym nierozerwalnie związany jest proces komunikacji. Dlatego w programie naszych studiów podyplomowych znalazły się również warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne.

Studia organizowane przez LUQAM to także szansa na nawiązanie kontaktów zawodowych. Wszystkim uczestnikom dajemy możliwość spotkania się z przedstawicielem niezależnej jednostki certyfikującej SwissCert Polska. Jest to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania własnej osoby i rozmowy o perspektywach zatrudnienia w przyszłości.

 

Adresaci

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie,
 • auditorzy wewnętrzni,
 • pełnomocnicy systemów zarządzania jakością,
 • osoby zainteresowane pracą w zewnętrznych jednostkach certyfikujących.

 

• PROGRAM •

 

I. ZARZĄDZANIE SYSTEMOWE II. AUDYTOR WIODĄCY ISO 9001
 1. Wymagania normy ISO 9001
 2. Risk Manager
 3. Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania*
 4. Branżowe systemy zarządzania i ich integracja*
 5. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 6. Koszty jakości w systemach zarządzania
 1. Auditowanie w teorii i praktyce
 2. Audit systemu zarządzanie - warsztaty
 3. Komunikacja w procesie auditu
III. PEŁNOMOCNIK ISO 9001 IV. OPTYMALIZACJA I DOSKONALENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA
 1. Projektowanie systemu zarządzania
 1. Lean Management i Problem Solving
   


* Zajęcia mogą zostać połączone na kierunkach Quality Excellence. Audytor Wiodący ISO 9001 oraz Manager Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

 

 

 

 

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat "Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Pełnomocnik ISO 9001:2015" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania" (LUQAM).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów podyplomowych z zakresu administracji i zarządzania zasobami ludzkimi. Ma ponad 19-letnie doświadczenie w zakresie systemów zarządzania. Prowadzi projekty w obszarze wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001. Projektuje i prowadzi szkolenia i warsztaty dla pełnomocników i auditorów wewnętrznych. Ma doświadczenie z zakresu wprowadzania na rynek wyrobów medycznych (ISO 13485).

Pracowała na stanowiskach Menadżera ds. Jakości, Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. Jakości oraz Kierownika ds. Kontroli Jakości. Pracowała w firmach z branży FMCG, metalowej oraz automotive. Ma doświadczenie w pracy zarówno w międzynarodowej korporacji, jak i mniejszych firmach z polskim kapitałem. Zajmowała się zawodowo wszelkimi kwestiami związanymi z wdrażaniem i utrzymywaniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania jakością (w tym kontaktem z jednostkami certyfikującymi, auditami pierwszej i drugiej strony, zarządzaniem reklamacjami, pracą z zagadnieniami metrologicznymi itp.).

Ponadto może pochwalić się doświadczeniem w opracowywaniu dokumentów związanych z uzyskaniem certyfikatów IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej), opracowywaniu i utrzymywaniu dokumentacji związanej z oznaczaniem znakiem CE, wdrażaniu nowych technologii niezbędnych do funkcjonowania działu produkcji oraz w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów prawnych w tym również zagadnień BHP i PIP, a także ochrony środowiska.

 

Trener 1

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, „Lean Management – Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz „Trener Biznesu”.

Doświadczona specjalistka w zakresie systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP (QHSE), również w projektach międzynarodowych realizowanych dla dużych światowych koncernów. Realizatorka projektów z zakresu wdrażania i doskonalenia zintegrowanego systemu zarządzania, optymalizacji procesów, efektywności kosztowej i szkoleń pracowników.

Ma dziewięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczki Działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Kierowniczki Działu BHP-QHSE. W ramach pracy zawodowej zajmuje się m.in.: planowaniem, przygotowaniem i koordynowaniem aspektów QHSE realizowanych projektów (Europa, Azja, Afryka Płn.) łącznie z opracowywaniem ofert, kosztorysów, przygotowaniem/przeglądem dokumentacji projektowej, zapewnieniem zasobów QHSE (sprzęt, kadra). Współpracuje bezpośrednio z Zarządem przy ustalaniu polityki QHSE, celów i planów doskonalenia, KPI’s, budżetów, monitorowaniu QHSE oraz przeglądach zarządzania. Reprezentuje organizację w kontaktach z jednostką certyfikującą.

Dodatkowa działalność zawodowa obejmowała m.in. pełnienie stanowiska Koordynatorki ds. Zarządzania Ryzykiem Antymonopolowym oraz Regionalnej Koordynatorki CSR w Grupie Kapitałowej. Inicjatorka projektu Lean Company, kierowniczka projektów z zakresu Lean Management.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy NEBOSH oraz certyfikat Auditora Wiodącego ISO 9001. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu znormalizowanych systemów zarządzania i Lean Management.

W ramach pracy w LUQAM realizuje audity, konsultacje i szkolenia z zakresu ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 dla firm z różnych branż.

 

Trener 2

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych „Studium pedagogiczne” oraz „Systemowe zarządzanie jakością” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych.

Od ponad 7 lat pełni rolę Pełnomocniczka ds. Systemu Zarządzania w szpitalu. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada za koordynację kontroli zarządczej (czyli ocenę stopnia skuteczności i efektywności funkcjonowania SZJ), aktywnie wykorzystuje dostępne narzędzia i zasoby systemowe w doskonaleniu systemu jakości, wdraża zmiany systemowe oraz zarządza dokumentacją systemową. Ponadto, ocenia skuteczność auditów wewnętrznych i odpowiada za analizę ryzyka. Jest również odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania oraz doskonalenia systemu jakości dla pracowników szpitala. Opiniuje dokumenty kontraktowe pod względem zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością. Czuwa nad wymaganiami i uczestniczy w procesie akredytacji szpitala.

Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dla auditorów oraz menadżerów jakości, a także innych szkoleń specjalistycznych, np. Optymalizacja procesów i analiza ryzyka w branży medycznejISO 10014:2008 - doskonalenie procesówNiewłaściwe działanie Systemu Zarządzania Jakością, a konkurencyjność firmy, Narzędzia zarządzania jakością – analiza FMEA itp. Jest certyfikowanym Auditorem Wiodącym ISO 9001.

Konsultantka LUQAM od 3 lat. Pomaga firmom z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży medycznej i okołomedycznej. Ostatnio realizowane projekty to m.in. przygotowanie do certyfikacji ISO 9001 oraz ISO 13485 (wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek) firmy wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, outsourcing funkcji pełnomocnika, rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej.

Prowadzi w LUQAM szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu zarządzania systemowego dla szeregowych pracowników, specjalistów i menadżerów. Wykłada na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prelegentka na licznych konferencjach z zakresu zarządzania jakością, autorka publikacji naukowych (głównie z zakresu rachunku kosztów jakości) w czasopismach naukowych.

Obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku tzw. szczupłego zarządzania i jego wpływu na zintegrowane systemy zarządzania.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Kompleksowe wyspecjalizowanie pracownika w zakresie zarządzania systemem jakości w organizacji.
 • Świadome przygotowanie firmy do auditu certyfikującego, dzięki kompetentnej kadrze.
 • Nabycie przez pracownika umiejętności, dzięki którym będzie potrafił ożywić istniejący w firmie system zarządzania, aby nikt nie uznał go za zbędny.

 

OFERTA KORPORACYJNA (dla kierunku w Krakowie)

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 4750 zł -
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 3325 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 3182,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 2992,50 zł 37%

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Biuro rekrutacji:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4750 zł

Płatność w 2 ratach: 4900 zł (2 x 2450 zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy.

 

 • Dla 8 osób: 30% rabatu.
 • Dla 9 osób: 33% rabatu.
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy.

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego,
 • uiścić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Biuro rekrutacji:

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5900 zł

Płatność w 2 ratach: 6100 zł (2 x 3050 zł)

Płatność w 4 ratach: 6300 zł (4 x 1575 zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

ZAPISZ SIĘ