Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Quality MBA

 

PIERWSZE I JEDYNE W POLSCE STUDIA MBA Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ!

 

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

Jedyne studia MBA w tej części Europy skupiające się na obszarze zarządzania jakością (w tym zarówno zarządzania systemowego, jak i zarządzania narzędziami jakości).  Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki.

Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management uczestnik/czka nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

ADRESACI

Studia adresowane są do wszystkich osób, które chcą nabyć lub potwierdzić swoje kompetencje menadżerskie w zarządzaniu operacyjnym z obszaru jakości.

 

Kierowane są do:

 • osób pracujących w działach jakości, systemów zarządzania, ciągłego doskonalenia, doskonałości operacyjnej itp.
 • Auditorów Systemów Zarządzania,
 • specjalistów ds. narzędzi jakości,
 • Pełnomocników i menadżerów jakości.

• PROGRAM •

 

I. ZARZĄDZANIE II. PRZYWÓDZTWO
 1. Zarządzanie strategiczne.
 2. Rachunkowość i finanse w organizacji.
 3. Zarządzanie marką.
 4. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 1. Budowanie zespołu.
 2. Budowanie zespołu - warsztaty.
 3. Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników - warsztaty.
 4. Change Management.
 5. Change Management - warsztaty.
 6. Trening przywództwa - warsztaty.
III. JAKOŚĆ IV. SYSTEMY
 1. Total Quality Management.
 2. Wpływ jakości na efektywność organizacji.
 3. Prawne aspekty jakości.
 4. Zarządzanie reklamacjami.
 5. Velocity of Value - case study.
 6. Lean and Quality - case study.
 1. Znormalizowane systemy zarządzania - interpretacja wymagań.
 2. Projektowanie i zarządzanie systemem.
 3. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu.
 4. Koszty jakości.
 5. Audit dostawcy.
 6. Audit systemów zarządzania.
V. NARZĘDZIA V. MODUŁ DYPLOMOWY
 1. Statistical Process Control, Measuremenr System Analysis (SPC, MSA).
 2. Design of Experiments.
 3. Kontrola jakości.
 4. Cykl DMAIC.
 5. Analiza danych.
 6. Problem Solving.
 7. Six Sigma Black Belt.
 1. Seminarium dyplomowe.
 2. Egzamin dyplomowy (praca dyplomowa + obrona pracy)

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Master of Quality Administration in Quality Management, otrzymasz:

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych (Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat Black Belt (LUQAM, SwissCert - certyfikat otrzymuje się po zdaniu egzaminu modułowego z zakresu Black Belt oraz obronie projektu),
 • certyfikat Managera Jakości (LUQAM, SwissCert),
 • certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania (LUQAM, SwissCert).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

A ponadto:

 • pakiet książek (Funkcjonowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, Systemy zarządzania jakością produktów - metody analizy i oceny, Inspiracje i drogowskazy),
 • współautorstwo książki z zakresu Zarządzania Jakością i Narzędzi Jakości wydanej z numerem ISBN.

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

GRUPY PROWADZĄCYCH

 • Uznani naukowcy z różnych środowisk akademickich
 • Menadżerowie z zagranicy
 • Eksperci z firm partnerskich
 • Konsultanci i trenerzy LUQAM

 

OPIEKUN KIERUNKU

Dyrektor Zarządzający i Prezes Zarządu LUQAM. Absolwent Wydziału Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ma wieloletnie doświadczenie w optymalizacji procesów z wykorzystaniem narzędzi Lean, redukcji kosztów, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, sourcingu dostawców, audicie procesu i systemu, rozwoju dostawców, w tym również jako Auditor Wiodący jednostek certyfikujących systemy zarządzania.

W ramach pracy zawodowej oraz jako konsultant kierował kilkudziesięcioma projektami wdrożeniowymi z zakresu optymalizacji, ISO/TS 16949 i sourcingu w Polsce, Europie i Afryce. Przykładowi klienci: Ariba, Tenneco, Valeo, Nidec, Motorola, Philip Morris.

Przeprowadził kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie nowoczesnych koncepcji zarządzania. Wykładowca na studiach podyplomowych (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, WSZIB w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie) na kierunkach: Podyplomowe Studia Managerskie, Systemowe Zarządzanie Jakością, Manager Jakości i Środowiska, Zarządzanie Produkcją.

Jako Operations Manager LUQAM tworzył i nadzorował wdrożenie innowacyjnych w skali kraju projektów m.in. Cost Reduction Program - 30% (program redukcji kosztów w przedsiębiorstwach), Liga Mistrzów 5S, TPM Champion czy Company Production System.

 

TRENER 1

Jeden z najbardziej popularnych we Włoszech menadżerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu.

Pracował w firmach takich jak:

 • General Electric (Master Black Belt at GE Power System),
 • Maserati (Quality Leader),
 • Ferrari Formula 1 (Quality Leader).

Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1.

Pracował na stanowisku Chief Quality Officer Grupy Unicredit, gdzie prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Odpowiadał za nadzorowanie transferu dobrych praktyk z sektora przemysłowego do sektora usługowego.

Od dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma - Los Angeles 1995 oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma - Paris 1995.

Ekspert w dziedzinie niezawodności produktu oraz członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie.

Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m.in. na Oxford University oraz Harvard University. Opiekun merytoryczny projektów „Lean Service” LUQAM.

 

TRENER 2

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”, „Lean Management – Efektywne Zarządzanie Przedsiębiorstwem” oraz „Trener Biznesu”.

Doświadczona specjalistka z zakresu systemów zarządzania jakością, środowiskiem i BHP (QHSE), również w projektach międzynarodowych realizowanych dla dużych światowych koncernów. Realizatorka projektów z zakresu wdrażania i doskonalenia zintegrowanych systemów zarządzania, optymalizacji procesów i efektywności kosztowej oraz szkoleń pracowników.

Ma dziewięcioletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczki Działu Zintegrowanych Systemów Zarządzania oraz Kierowniczki Działu BHP-QHSE. W ramach pracy zawodowej zajmuje się m.in.: planowaniem, przygotowaniem i koordynowaniem aspektów QHSE realizowanych projektów (Europa, Azja, Afryka Płn.) łącznie z opracowywaniem ofert, kosztorysów, przygotowaniem/przeglądem dokumentacji projektowej, zapewnieniem zasobów QHSE (sprzęt, kadra). Współpracuje bezpośrednio z Zarządem przy ustalaniu polityki QHSE, celów i planów doskonalenia, KPI’s, budżetów, monitorowaniu QHSE oraz przeglądach zarządzania. Reprezentuje organizację w kontaktach z jednostką certyfikującą.

Dodatkowa działalność zawodowa obejmowała m.in. pełnienie stanowiska Koordynatorki ds. Zarządzania Ryzykiem Antymonopolowym oraz Regionalnej Koordynatorki CSR w Grupie Kapitałowej. Inicjatorka projektu Lean Company, kierowniczka projektów z zakresu Lean Management.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy NEBOSH oraz certyfikat Auditora Wiodącego ISO 9001. Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu znormalizowanych systemów zarządzania i Lean Management.

W ramach pracy w LUQAM realizuje audity, konsultacje i szkolenia z zakresu ISO 9001, ISO 14001, PN-N/ OHSAS 18001 dla firm z różnych branż.

 

TRENER 3

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych „Studium pedagogiczne” oraz „Systemowe zarządzanie jakością” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Doktor nauk ekonomicznych.

Przez ponad 7 lat Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania w szpitalu. W ramach obowiązków zawodowych odpowiada za koordynację kontroli zarządczej, czyli ocenę stopnia skuteczności i efektywności funkcjonowania SZJ, aktywne wykorzystanie dostępnych narzędzi i zasobów systemowych w doskonaleniu systemu jakości, wdrażanie zmian systemowych oraz zarządzanie dokumentacją systemową. Ocenia skuteczność auditów wewnętrznych i odpowiada za analizę ryzyka. Jest też odpowiedzialna za prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania oraz doskonalenia systemu jakości dla pracowników szpitala. Opiniuje dokumenty kontraktowe pod względem zgodności z wymaganiami Systemu Zarządzania Jakością. Czuwa nad wymaganiami i uczestniczy w procesie akredytacji szpitala.

Uczestniczka licznych szkoleń z zakresu ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 dla auditorów oraz menadżerów jakości, a także innych szkoleń specjalistycznych np. Optymalizacja procesów i analiza ryzyka w branży medycznejISO 10014:2008 - doskonalenie procesówNiewłaściwe działanie Systemu Zarządzania Jakością, a konkurencyjność firmy, Narzędzia zarządzania jakością – analiza FMEA itp. Certyfikowany Auditor Wiodący ISO 9001.

Konsultantka LUQAM od 3 lat. Pomaga firmom z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem firm z branży medycznej i okołomedycznej. Ostatnio realizowane projekty to m.in. przygotowanie do certyfikacji ISO 9001 oraz ISO 13485 (wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek) firmy wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, przygotowanie do certyfikacji, outsourcing funkcji pełnomocnika, rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej.

W LUQAM prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu zarządzania systemowego dla szeregowych pracowników, specjalistów i menadżerów. Wykłada na studiach podyplomowych Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Prelegentka na licznych konferencjach z zakresu zarządzania jakością, autorka publikacji naukowych (głównie z zakresu rachunku kosztów jakości) w czasopismach naukowych.

Obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku tzw. szczupłego zarządzania i jego wpływu na zintegrowane systemy zarządzania.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

• OFERTA DLA FIRM •

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Wykształcenie kompetentnej kadry menadżerskiej.
 • Umożliwienie pracownikom delegowanym na studia odkrycia szerszego spojrzenia na kwestie jakości i funkcjonowania organizacji.
 • Trening umożliwiający pracownikom holistyczny rozwój w obszarze zarządzania.
 • Wykształcenie dla organizacji kompetentnych Black Belt’ów.

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego,
 • wpłacić należność za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Wymagania formalne zapisu na studia:

 • wykształcenie wyższe min. magisterskie,
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe. 

 

Biuro rekrutacji:

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30 września!
 • Liczba semestrów: 3
 • Liczba zjazdów: 20
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09:00-15:30
 • 2 wykłady będą prowadzone w języku angielskim.

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 17000 zł

Płatność w 3 ratach: 17000 zł 

Płatność w 6 ratach: 18200 zł

Płatność w 6 ratach: 18800 zł

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów MBA jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia, pozytywnego wyniku z obrony pracy dyplomowej z zakresu zarządzania jakością lub stanowiącej syntetyczny opis projektu Six Sigma na poziomie Black Belt.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.
 • Osoby, które zrealizują w czasie studiów projekt Six Sigma Black Belt, będą mogły przystąpić do egzaminu Black Belt (przy czym nie jest to obligatoryjne i nie wpływa na ukończenie studiów).