Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Rodzaje szkoleń

Szkolenia LUQAM

 

Szkolenia LUQAM

 

Tysiące przeszkolonych osób i kilkudziesięciu doświadczonych praktyków – naszych trenerów – jest  gwarancją, że decydując się na szkolenie LUQAM zdobędziesz wiedzę i umiejętności na najwyższym poziomie.

 

UNIKATOWA KADRA TRENERSKA

Konsultanci LUQAM poza prowadzeniem szkoleń realizują projekty optymalizacyjne i systemowe, dzięki którym na bieżąco i w różnych branżach wdrażają rozwiązania, o których uczą na szkoleniach.

KONKRETNE TEMATY

Prowadzimy szkolenia w ramach kilku, specjalistycznych strumieni tematycznych. Programy dopasowujemy do aktualnych tendencji rynkowych, ale nie staramy się sztucznie rozbudowywać harmonogramu – odpowiadamy na realne zapotrzebowanie naszych klientów.

NOWOCZESNA FORMUŁA

Uczestnicy szkoleń otrzymują materiały w formie elektronicznej oraz dostęp do platformy e-learningowej.

POWRACAJĄCY KLIENCI

Kilkukrotnie powracający na szkolenia klienci to najbardziej wartościowy feedback dla firmy szkoleniowej.

   
   

 

Rodzaje szkoleń LUQAM


LUQAM posiada bogatą ofertę szkoleń prowadzonych w trybie otwartym, zamkniętym oraz w ramach studiów podyplomowych.

Obecnie dostępnych jest ponad 80 szkoleń otwartych. 32 z nich odbywa się w ramach oferty stałej - każde szkolenie posiada określony termin, dostępny w harmonogramie Pozostałe ze szkoleń otwartych nie mają z góry określonego terminu - będą odbywać się po zgłoszeniu minimalnej liczby uczestników. 

rodzaje szkoleń

  

 

Tematy szkoleń otwartych LUQAM 

 

LEAN MANAGEMENT SIX SIGMA I PROJEKTY

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

NARZĘDZIA I TECHNIKI       MENADŻERSKIE I KOMUNIKACJA

 

Zobacz jakie zniżki możesz uzyskać na nasze szkolenia!

 

Pakiety eksperckie

Niektóre ze szkoleń w stałej ofercie można realizować w ramach pakietów specjalnych. Są to programy szkoleń typu "officer", zaprojektowane z myślą o pracownikach na określonym typie stanowiska lub z określonej branży. Poszczególne szkolenia uzupełniaja się nawzajem i pozwalają na zdobycie kompleksowej wiedzy, dopasowanej do konkretnych potrzeb.

Ukończenie wszystkich szkoleń z wybranego pakietu daje dodatkowe korzyści:

  • otrzymanie dodatkowego certyfikatu,
  • zaproszenie na dodatkowe, darmowe szkolenie "Kaizen".

 

Pakiet BPO/SSC Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących lub planujących pracę w branży usługowej.

Realizacja zawartych w nim szkoleń pozwala na poznanie i zdobycie umiejętności wykorzystania metod oceny funkcjonowania organizacji. Szkolenia z tego pakietu pozwolą zarówno na wyróżnienie się na rynku pracy, jak i na zdobycie kompetencji niezbędnych do zajmowania stanowisk kierowniczych w firmach usługowych.

Pakiet Chief Operating Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób zajmujących lub chcących zajmować się obszarem zarządzania operacyjnego w organizacji.

Szkolenia zawarte w pakiecie pozwalają zdobyć szereg kompetencji, które umożliwiają spojrzenie na organizację jako całość oraz przyjęcie szerokiej perspektywy uwzględniającej zależności międzyprocesowe. Jest to niezbędne na stanowiskach wymagających zarządzania grupą osób oraz procesami.

Pakiet Lean Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób zajmujących lub chcących zajmować się działaniami optymalizacyjnymi w firmach produkcyjnych.

Szkolenia zawarte w pakiecie dobrane są w taki sposób, by pozwalały na zdobycie wszystkich kompetencji potrzebnych osobie odpowiadającej za ciągłe doskonalenie w firmie.

Pakiet Quality Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących lub planujących pracę jako Auditorzy Wewnętrzni, Pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania czy pracownicy działu jakości.

Realizacja zawartych w nim szkoleń pozwala na dogłębne poznanie i zrozumienie normy ISO 9001 poprzez przełożenie jej na warunki konkretnej firmy oraz umożliwia poznanie narzędzi pomocnych w monitorowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.

Pakiet Automotive Quality Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących lub planujących pracę w branży motoryzacyjnej. 

Szkolenia zawarte w pakiecie pozwalają na dogłębne poznanie i zrozumienie normy IATF 16949 dzięki szkoleniu auditorskiemu, a także na poznanie narzędzi typowych dla branży motoryzacyjnej, których znajomość jest niezbędna na stanowiskach z obszaru jakości w sektorze automotive.

Pakiet Aerospace Quality Officer Pakiet zaprojetkowany dla osób pracujących w branży lotniczej na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, procesami czy doskonaleniem.

Pakiet szkoleń pozwala na dogłębne poznanie i zrozumienie normy AS 9100 oraz umożliwia poznanie narzędzi pomocnych w realizacji zadań stojących przed osobami zajmującymi się zarządzaniem jakością w organizacji.

Pakiet Food Quality Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących w działach jakości w branży spożywczej.

Pakiet szkoleń pozwala na spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa żywności, zarówno z perspektywy systemowej, jak i narzędzi, które służyć mogą zmniejszeniu liczby niezgodności, czy też usprawnieniu procesu.