Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Informacje i zapisy

Studia podyplomowe LUQAM

 

ckp

Aby zapisać się na studia należy:               

 • zapoznać się z regulaminem studiów
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy
  o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego
 • uiścić opłatę zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności.

Biuro rekrutacji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

al. Kijowska 14
30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

Biuro rekrutacji

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego: sektor E, parter, pok. 56

WSKIZ

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSKIZ wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć 2 zdjęcia, dyplom ukończenia studiów wyższych I i II stopnia oraz kserokopię dowodu osobistego
 • uiścić opłatę zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności.

Aby zapisać się na studia należy:

Biuro rekrutacji

Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu

ul. św. Czesława 6, 61-575 Poznań

tel. 502 297 517

Biuro rekrutacji

Centrum Studiów Podyplomowych

Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin

II piętro, p. 219

tel. 81 749 32 24, fax. 81 749 32 13

podyplomowe@wsei.lublin.pl

zniżki na studia podyplomowe LUQAM

Zniżki na WSZiB

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia
 • 15% dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w 2015 lub 2016 roku
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy

Zniżki na Uczelni Łazarskiego

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca

 

Zniżki na WSEI

 • Studenci i absolwenci WSEI są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej.

Oferta korporacyjna

 • Dla 8 osób: 30% rabatu
 • Dla 9 osób: 33% rabatu
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu
Zniżki nie sumują się.

 Informacje o studiach podyplomowych LUQAM

Karolina Antos

szkolenia@luqam.com

tel. 12 296 49 31

kom. 507 174 084