Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce

TPM Champion

 

 

Studia podyplomowe TPM Champion - Utrzymanie Ruchu w praktyce

 

Absolwent kierunku będzie umiał stworzyć wizję systemu zarządzania utrzymaniem ruchu na podstawie potrzeb przedsiębiorstwa, a dzięki zajęciom z psychologiem i przedstawicielem działu HR – inspirować, motywować i rozliczać zespół wdrożeniowy. Nacisk na studiach położony jest na aktywizację uczestników poprzez czynny udział w projektowaniu, badaniu, analizowaniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w obszarze utrzymania ruchu. Ważnym atutem jest wizyta benchmarkingowa w zakładach produkcyjnych oraz warsztaty SMED i analiza przepływu.

 

Największym atutem programu studiów są zajęcia prowadzone w całości przez:

 • menadżerów Lean,
 • menadżerów UR,
 • doświadczonych konsultantów

 

CEL STUDIÓW

Uczestnicy studiów podyplomowych TPM Champion – Utrzymanie ruchu w praktyce:

 • uzyskają kompleksową wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania utrzymaniem ruchu,
 • będą potrafili stworzyć kompetentny zespół TPM w ramach zespołu pracowniczego,
 • poszerzą wiedzą techniczną z zakresu Lean Manufacturing,
 • będą mieć okazję do benchamarkingowej wizyty w zakładzie produkcyjnym.

ADRESACI

 • specjaliści Lean Manufacturing,
 • osoby pracujące w działach utrzymania ruchu,
 • osoby zajmujące się produkcją.

 

 

 

• PROGRAM •

 

I. ELEMENTY LEAN MANUFACTURING

I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

II. BHP I ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

W FIRMIE PRODUKCYJNEJ

 1. Wstęp do Lean Manufacturing i Kaizen
 2. Warsztat SMED
 3. Metoda 8D
 1. Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i ISO 45001

III. UTRZYMANIE RUCHU I TPM

IV. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 1. Wstęp do TPM, wskaźniki TPM
 2. Autonomiczne utrzymanie ruchu
 3. Prewencyjne utrzymanie ruchu
 4. Reliability Centered Maintenance
 5. Wczesne Planowe Utrzymanie Ruchu
 6. Gospodarka magazynowa w dziale UR
 7. Wizyta benchmarkingowa TPM
 8. Organizacja dzialu utrzymania ruchu
 1. Budowanie zespołu i motywowanie
 2. Supervisor zespołu produkcyjnego

 

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie lub Uczelnia Łazarskiego)
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "TPM Champion" (LUQAM),
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny ISO 14001 i OHSAS 18001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

OPIEKUN MERYTORYCZNY KIERUNKU

Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne” oraz „Optymalizacja procesów i doskonalenie jakości Six Sigma”.

Wieloletni pracownik międzynarodowych koncernów specjalizujących się w produkcji sprzętu AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing. Dokonywał analiz kosztów procesów produkcyjnych, prowadził warsztaty optymalizacyjne. Ma bogate doświadczenie we wprowadzaniu nowych projektów produkcyjnych, powoływaniu i zarządzaniu grupami roboczymi do celów szybkiego reagowania i rozwiązywania problemów produkcyjnych oraz generowania oszczędności. Ma również praktyczne doświadczenie zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania.

Od kilku lat jest związany z firmą LUQAM, w której prowadzi szkolenia, konsultacje i audity optymalizacyjne. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, szybkim przezbrajaniu maszyn i urządzeń, Mapowaniu Strumienia Wartości oraz narzędziach rozwiązywania problemów. W LUQAM pracuje w ramach projektów i szkoleń zarówno dla międzynarodowych korporacji, jak i dla małych, rodzinnych firm. Jest koordynatorem ogólnopolskiego programu TPM Champion.

 

TRENER 1

Absolwent Politechniki Białostockiej na kierunku Mechanika. Ma kilkudziesięcioletnie doświadczenie w pracy w zakładach produkcyjnych na stanowiskach: Główny Mechanik oraz Kierownik Działu Utrzymania Ruchu, ma także kilkuletnie doświadczenie na stanowisku Kierownika Działu Produkcji.

Doświadczenie zdobył jako Manager w firmie produkcyjnej Faurecia Fotele Samochodowe w Grójcu i Faurecia Wałbrzych Sp. z o.o. Podczas swojej kariery zawodowej zbudował i zarządzał ponad 100-osobowym zespołem, czego ukoronowaniem było uzyskanie w 2006 roku tytułu najlepszego Managera roku. W czasie pracy korporacyjnej z powodzeniem doskonalił umiejętności w zakresie zarządzania i doskonalenia procesami produkcji w aspektach jakości, środowiska i bezpieczeństwa.

Obecnie jako trener-coach wykorzystuje swoją wiedzę do wdrażania narzędzi stosowanych w zarządzaniu procesami produkcji m.in. japońskiej techniki 5S, VSM – Value Stream Mapping, TPM - Total Productive Maintenance, Lean Manufacturing - Principles and Techniques oraz zasad i narzędzi jakości. Wdraża narzędza i standardy 5S, AM, Kaizen, Kanban, Poka - Yoke i inne. Zrealizował ok. 1000 godzin szkoleń otwartych, dedykowanych, warsztatów i konsultacji dla firm z branży motoryzacyjnej, medycznej, spożywczej, AGD i wielu innych. Wdrażał projekty szkoleniowe i doradcze m.in. dla General Motors Manufacturing Poland, TRW Polska, Wojskowych Zakładów Uzbrojenia SA, Plastica, Wirthwein Polska, Pfeifer&Langen Glinojeck SA, IMPRESS, Coca – Cola HBC Polska, Silgan Metal Packaging Szprotawa, AAM Poland, STELWELD, Faurecia Wałbrzych, Faurecia Fotele Samochodowe, General Motors Manufacturing Poland, SEWS-CABIND Poland.

 

TRENER 2

Lider Projektów Optymalizacyjnych LUQAM, specjalista w zakresie zarządzania produkcją i Lean Manufacturing. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ma bogate doświadczenie we wdrażaniu projektów dotyczących zarządzania produkcją i Lean Manufacturing w branży automotive (5S, SMED, TPM, Hoshin, analiza przepływu, VSM, Kanban, AQM, QCDM, Sequencer). Zarządzał zespołem trenerów z zakresu jakości.

Konsultant LUQAM od 5 lat. W tym czasie prowadził projekty, audity, konsultacje i działania optymalizacyjne z zakresu Lean Manufacturing i zarządzania produkcją zarówno w międzynarodowych korporacjach, jak i kilkunastoosobowych firmach. W ramach pracy konsultacyjnej pomagał ponad 90 firmom z różnych branż, w tym przy produkcji seryjnej i jednostkowej, w firmach usługowych (szpital, urząd administracji państwowej) i produkcyjnych (branża kolejowa, meblarska, automotive, przemysł lekki, poligrafia, branża spożywcza itp.).

Uczestniczył w licznych szkoleniach branżowych dotyczących Lean Manufacturing oraz szkoleniach dla trenerów. Prowadzi szkolenia wewnątrz zakładów pracy dla operatorów, kadry inżynierskiej i kierownictwa. Kieruje szczupłymi systemami zarządzania oraz prowadzi grupy warsztatowe posługujące się narzędziami Lean. Jako trener wykonał kilkaset szkoleń w fabrykach w Polsce oraz kilka szkoleń za granicą. Koordynuje projekty Liga Mistrzów 5S, TPM Champion i OEE Management. Prawdopodobnie jest najlepszym specjalistą z zakresu systemu 5S w Polsce (zrealizował kilkaset auditów oraz wdrożeń).

 

 

• OFERTA DLA FIRM •

 

KORZYŚCI DLA FIRMY

 • Wykształcenie kompetentnych pracowników działu UR w czasie krótszym niż uczestnictwo w poszczególnych szkoleniach.
 • Wizyta benchmarkingowa w zakładzie produkcyjnym i transfer najlepszych praktyk do swojego przedsiębiorstwa.
 • Zapewnienie ciągłości produkcji dzięki skutecznemu zastosowaniu TPM.

 

 

 

OFERTA KORPORACYJNA (dla kierunku w Krakowie)

  Kwota brutto Rabat
Standardowa cena dla 1 uczestnika 6750 zł -
Cena przy zgłoszeniu 8 osób 4725 zł 30%
Cena przy zgłoszeniu 9 osób 4522,50 zł 33%
Cena przy zgłoszeniu 10 osób i więcej 4252,50 zł 37%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

Biuro rekrutacji:

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30 (jeden dzień zajęć może odbyć się w dni inne niż sobota i niedziela)

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6750 zł

Płatność w 2 ratach: 6900 zł (2 x 3450 zł)

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym lub poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy.

 

 • Dla 8 osób: 30% rabatu.
 • Dla 9 osób: 33% rabatu.
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu.

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy

 

ZAPISZ SIĘ

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej oraz skan/ksero dowodu osobistego,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

Biuro rekrutacji:

 

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6800 zł

Płatność w 2 ratach: 6900 zł (2 x 3450 zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

 

ZAPISZ SIĘ