Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: Szkolenia » Pakiety eksperckie

 

Pakiety eksperckie

Pakiety eksperckie LUQAM

Pakiety eksperckie

Zastanawiasz się jakie szkolenie zrealizować, aby uzyskać kompleksową wiedzę z wybranego tematu? W LUQAM stworzyliśmy specjalne pakiety zaprojektowane pod kątem wybranych stanowisk w różnych branżach. Zrealizowanie wszystkich szkoleń z pakietu pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności potrzebnych na danym stanowisku. Co więcej, każda osoba, która ukończy pakiet szkoleń otrzymuje dodatkowy certyfikat potwierdzający ukończenie cyklu oraz może wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu „Kaizen”.

 

Pakiet BPO/SSC Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących lub planujących pracę w branży usługowej.

Realizacja zawartych w nim szkoleń pozwala na poznanie i zdobycie umiejętności wykorzystania metod oceny funkcjonowania organizacji. Szkolenia z tego pakietu pozwolą zarówno na wyróżnienie się na rynku pracy, jak i na zdobycie kompetencji niezbędnych do zajmowania stanowisk kierowniczych w firmach usługowych.

Pakiet Chief Operating Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób zajmujących lub chcących zajmować się obszarem zarządzania operacyjnego w organizacji.

Szkolenia zawarte w pakiecie pozwalają zdobyć szereg kompetencji, które umożliwiają spojrzenie na organizację jako całość oraz przyjęcie szerokiej perspektywy uwzględniającej zależności międzyprocesowe. Jest to niezbędne na stanowiskach wymagających zarządzania grupą osób oraz procesami.

Pakiet Lean Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób zajmujących lub chcących zajmować się działaniami optymalizacyjnymi w firmach produkcyjnych.

Szkolenia zawarte w pakiecie dobrane są w taki sposób, by pozwalały na zdobycie wszystkich kompetencji potrzebnych osobie odpowiadającej za ciągłe doskonalenie w firmie.

Pakiet Quality Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących lub planujących pracę jako Auditorzy Wewnętrzni, Pełnomocnicy ds. Systemu Zarządzania czy pracownicy działu jakości.

Realizacja zawartych w nim szkoleń pozwala na dogłębne poznanie i zrozumienie normy ISO 9001 poprzez przełożenie jej na warunki konkretnej firmy oraz umożliwia poznanie narzędzi pomocnych w monitorowaniu i doskonaleniu systemu zarządzania.

Pakiet Automotive Quality Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących lub planujących pracę w branży motoryzacyjnej. 

Szkolenia zawarte w pakiecie pozwalają na dogłębne poznanie i zrozumienie normy IAFT 16949 dzięki szkoleniu auditorskiemu, a także na poznanie narzędzi typowych dla branży motoryzacyjnej, których znajomość jest niezbędna na stanowiskach z obszaru jakości w sektorze automotive.

Pakiet Aerospace Quality Officer Pakiet zaprojetkowany dla osób pracujących w branży lotniczej na stanowiskach związanych z zarządzaniem jakością, procesami czy doskonaleniem.

Pakiet szkoleń pozwala na dogłębne poznanie i zrozumienie normy AS 9100 oraz umożliwia poznanie narzędzi pomocnych w realizacji zadań stojących przed osobami zajmującymi się zarządzaniem jakością w organizacji.

Pakiet Food Quality Officer

Pakiet zaprojektowany dla osób pracujących w działach jakości w branży spożywczej.

Pakiet szkoleń pozwala na spojrzenie na kwestie bezpieczeństwa żywności, zarówno z perspektywy systemowej, jak i narzędzi, które służyć mogą zmniejszeniu liczby niezgodności, czy też usprawnieniu procesu.

 kontakt