Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: Projekty

 

Projekty

Projekty

 

Oferujemy szeroki zakres projektów optymalizacyjnych dla przedsiębiorstw z różnych branż. Szukamy idealnych rozwiązań dla naszych Klientów w ramach dużych i małych, krótko- i długoterminowych realizacji.

Nadrzędnym celem podejmowanych przez nas działań jest wsparcie przedsiębiorstw w dążeniu do poprawy wewnętrznej sytuacji organizacji. Efekty naszych działań obejmują m.in. optymalizację kosztów oraz efektywności produkcji. Punktem wyjścia dla każdego projektu jest indywidualna potrzeba lub problem Klienta. W pełni angażujemy się w proces zmian od samego początku - nasi specjaliści analizują sytuację przedsiębiorstwa, rozmawiają z przedstawicielami i pracownikami Klienta i wspólnie wypracowują "uszyty na miarę" plan optymalizacji.

 

PROJEKTY LUQAM

Strzałka                               Strzałka                  Strzałka  Strzałka

ANALIZY

DUŻE

Grupa Projektów Optymalizacyjnych

MAŁE

ANALIZA PRZEPŁYWU

COMPANY PRODUCTION SYSTEM

LIGA MISTRZÓW 5S

WARSZTATY

ANALIZA TECHNICZNYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA

COMPANY EXCELLENCE SYSTEM

TPM CHAMPION

OUTSOURCING FUNKCJI JAKOŚCIOWYCH

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRACY

PROJEKTOWANIE LAYOUTÓW FABRYK

OEE MANAGEMENT

EMPLOYEE SEARCH PROGRAMME

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROCESU ZAKUPOWEGO

OPTYMALIZACJA PROCESU ZAKUPOWEGO

SMED CHALLANGER

POMIAR I WIZUALIZACJA

 

PROJEKTY DEDYKOWANE

LIGA MISTRZÓW LEAN 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA

 

 

 

Nie wiesz, który z projektów najlepiej odpowiada potrzebom Twojego przedsiębiorstwa?

Skorzystaj z poniższej tabeli!

 

Jeżeli chcesz:

 • zaplanować zmiany procesu, tak aby usunąć straty,
 • uzyskać rzetelne informacje na temat czasu trwania i wydajności procesu.

 

ANALIZA PRZEPŁYWU

Jeżeli chcesz:

 • ustalić strukturę wykorzystania czasu pracy w Twojej organizacji,
 • wyraźnie zwiększyć efektywność pracy.

 

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRACY

Jeżeli chcesz:

 • zweryfikować rzeczywisty koszt wytworzenia produktu w stosunku do kosztu założonego,
 • optymalizować koszty produkcji,
 • zrealizować projekt optymalizacyjny zorientowany na zmniejszenie technicznych kosztów wytworzenia.

 

ANALIZA TECHNICZNYCH KOSZTÓW WYTWORZENIA

Jeżeli chcesz:

 • zidentyfikować możliwość poprawy efektywności zakupowej w obszarze strategii, organizacji procesu, struktury i narzędzi,
 • optymalizować wykorzystanie narzędzi w już funkcjonującym zespole zakupowym,
 • zmienić zaopatrzenie na nowoczesny procurement.

 

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PROCESU ZAKUPOWEGO

Jeżeli reprezentujesz firmę produkcyjną i chcesz:

 • zbudować system operacyjny będący fundamentem rozwoju Organizacji oraz utrzymujący efekty działań optymalizacyjnych na stałe w firmie,
 • aby realizacja strategii w obszarze operacyjnym była efektywna,
 • mieć autonomiczny system produkcyjny oraz własną akademię szkoleniową.

 

COMPANY PRODUCTION SYSTEM

Jeżeli reprezentujesz firmę usługową / biurowy obszar firmy i chcesz:

 • stworzyć trwałą kulturę dążenia do doskonałości operacyjnej i redukcji kosztów na wszystkich poziomach organizacji,
 • stworzyć spójny, korporacyjny system zarządzania efektywnością i jakością,
 • wpływać na wiarygodność i ocenę firmy przez Klientów, akcjonariuszy i interesariuszy.

 

COMPANY EXCELLENCE SYSTEM

Jeżeli planujesz transfer produkcji, budowę lub rozbudowę hali produkcyjnej i chcesz:

 • zaprojektować optymalny przepływ,
 • zwiększyć moce produkcyjne,
 • odzyskać powierzchnię produkcyjną i magazynową.

 

PROJEKTOWANIE LAYOUTU FABRYKI

Jeżeli chcesz:

 • szybkiego efektu w zakresie optymalizacji wybranego procesu,
 • poprawy efektywności lub redukcji kosztów w wybranym obszarze,
 • wdrożenia danego narzędzia.

 

PROJEKT DEDYKOWANY

Jeżeli jako osoba zarządzająca danym obszarem chcesz:

 • skutecznie mierzyć procesy w organizacji i zapewnić ich wspierającą rolę w realizacji strategii,
 • pokazywać wyniki procesów i ich wzajemne powiązania w formie wizualnej (wykresy, tabele, diagramy, wykresy radarowe),
 • uzyskać narzędzie bieżącego monitorowania KPI.

 

POMIAR I WIZUALIZACJA

Jeżeli chcesz:

 • wydajnie i długoterminowo zredukować koszty w tym TKW,
 • przekształcić zaopatrzenie w nowoczesny proces zakupowy,
 • poprawić jakość dostaw.

 

OPTYMALIZACJA PROCESU ZAKUPOWEGO

Jeżeli chcesz:

 • utrzymać stały progres w rozwoju systemu 5s oraz uniknąć „załamań” systemu,
 • zaangażować pracowników do rozwoju systemu 5s,
 • rozwijać system 5s i porównywać postęp w kilku zakładach grupy.

 

LIGA MISTRZÓW 5S STANDARD

Jeżeli chcesz:

 • wdrożyć warsztatowo 5s w organizacji od podstaw,
 • reaktywować system 5S,
 • dać impuls do rozwoju systemu 5S w organizacji.

 

LIGA MISTRZÓW 5S YOUTH

Jeżeli:

 • potrzebujesz niezależnej oceny funkcjonowania systemu ale także jego stymulacji poprzez warsztaty,
 • napotykasz problemy „ludzkie” w jego rozwoju systemu 5S,
 • zależy Ci na szybszym niż standardowym rozwoju systemu.

 

LIGA MISTRZÓW 5S PREMIUM

Jeżeli chcesz:

 • bezkosztowo potwierdzić możliwość skrócenia czasu przezbrojenia,
 • skrócić czas przezbrojeń maszyn i urządzeń,
 • praktycznie wykształcić w organizacji personel odpowiedzialny za SMED.

 

SMED CHALLENGER

Jeżeli chcesz:

 • skutecznie wdrożyć AUR,

 • uzmysłowić pracownikom, że TPM to narzędzie pozytywnie wpływające na kwestie związane z utrzymaniem ruchu,

 • zbudować mocne podwaliny pod poszczególne filary TPM.

 

TPM CHAMPION

 

Jeżeli chcesz:

 • niezależnej oceny systemu operacyjnego firmy,

 • koncepcji do budowy długofalowej strategii.

 

 

LIGA MISTRZÓW LEAN

 

KONTAKT