Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Akademia Certyfikowanego Młodego Menadżera

Akademia Certyfikowanego Młodego Menadżera

 

Akademia Certyfikowanego Młodego Menadżera

 

O Akademii

Akademia Certyfikowanego Młodego Menadżera to cykl warsztatów skoncentrowanych na rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem procesami oraz szeroko pojętych kompetencji menadżerskich.

Akademia została zaprojektowana w sposób analogiczny do programów typu Pre-MBA (Master o Business Administration), gdzie główny nacisk kładzie się na naukę praktycznych umiejętności menadżerskich i rozwiązywanie case studies. Celem Akademii jest wprowadzenie osób z niedużym doświadczeniem zawodowym w tajniki sztuki zarządzania. Program został zaprojektowany tak aby zapewnić maksymalizację wartości dodanej. Udało się to osiągnąć poprzez połączenie interesującej tematyki, dogodnej formy zajęć oraz nastawienia na przekazanie praktycznych kompetencji biznesowych. W efekcie, ukończenie ACMM to doskonały sposób, aby wyróżnić się na rynku pracy.

 

Akademia Certyfikowanego Młodego Menadżera

Wykorzystanie formuły warsztatów niesie za sobą szereg korzyści. Z jednej strony pozwala na swobodną wymianę myśli pomiędzy uczestnikami i prowadzącym. Z drugiej, umożliwia przepływ wiedzy oraz wymianę doświadczeń zarówno na linii mistrz-uczeń, jak i w obrębie grupy. Ponadto, wybrany format zajęć w połączeniu z małą liczbą uczestników, ułatwia stworzenie przyjaznej i swobodnej atmosfery. 

W ramach całego cyklu uczestnicy poznają 10 trenerów. Każdy z nich jest doświadczonym praktykiem z bogatym portfolio. Na co dzień pracują w działach zarządzania strategicznego, HR, produkcji, optymalizacji i Lean Management oraz jakości i zarządzania projektami m.in. w hucie stali, banku, koncernie farmaceutycznym, międzynarodowym koncernie automotive czy w firmie produkującej żywność. Łączy ich przede wszystkim praca w charakterze konsultantów LUQAM, a także kierownicze stanowiska zajmowane w swoich organizacjach, pasja do prowadzenia szkoleń oraz wiedza, którą chcą się dzielić.

 

Najlepsi Uczestnicy po pierwszym semestrze:


Klaudia Gałwiaczek
Nina Nowacka

 

 Najbliższe terminy zjazdów 

Kraków
22.09 Właściwe zdefiniowanie problemu w projekcie optymalizacyjnym
06.10 Zintegrowanie systemu wynagrodzeń premiowo-akordowego z KPI
10.11 Egzamin końcowy

 

 

Tematyka warsztatów

Harmonogram warsztatów podawany jest z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Tematy poszczególnych zajęć są wybierane na podstawie aktualnych trendów rynkowych oraz feedbacku klientów najnowszego programu LUQAM - Employee Search Programme, stanowiącego profesjonalne wsparcie w procesie rekrutacji kadr kierowniczych.

Rozkład procentowy zajęć:

 • 40% - lean management,
 • 40% - branżowe systemy zarządzania, 
 • 20% - kompetencje miękkie. 

Szkolenia realizowane w ramach ACMM przebiegają zgodnie z następującym standardem:

 1. Prezentacja teoretyczna tematu.
 2. Case study.
 3. Dyskusja/ćwiczenia.

Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w przyszłej pracy zawodowej, zgodnych z oczekiwaniami pracodawców. Dlatego dobór tematów realizowanych podczas Akademii zatwierdzany jest każdorazowo przez Menadżera ds. HR współpracującego z LUQAM.

 

Przykładowe tematy warsztatów*:

 

*Konkretne warsztaty, zarówno jeśli chodzi o termin jak i temat, mogą różnić się od podanych powyżej i zostają przedstawione z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

  

Koszty i warunki uczestnictwa III edycji ACMM

 • Uczestnikiem programu Akademia Certyfikowanego Młodego Menadżera (ACMM) może zostać każdy zainteresowany w wieku do 30 lat.
 • Cena udziału w ACMM to 97 zł brutto miesięcznie*. W przypadku delegowania uczestnika do programu przez firmę do ceny należy doliczyć 23% VAT. 
 • Certyfikaty ukończenia ACMM zostaną wydane jedynie osobom, które terminowo dokonują wpłat za program.
 • Opłaty dokonywane są począwszy od miesiąca, w którym mają miejsce pierwsze zajęcia w ramach ACMM i kontynuowane są w okresie kolejnych 11 miesięcy (łącznie 12 wpłat), do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Opłaty dokonywane są również w miesiącach, w których nierealizowane są warsztaty, a uczestnikowi nie przysługuje możliwość zwrotu pieniędzy/nieuiszczenia opłaty za dany miesiąc bez względu na zaistniałe okoliczności.
 • Dla uczestnika, który podjął kształcenie w ACMM cena cyklu nie wzrośnie w okresie 12 miesięcy.
 • Warunkiem uczestnictwa jest zaakceptowanie regulaminu ACMM.

*97 zł brutto - dla studentów, 97 zł netto - dla pracowników firm i osób prywatnych.

 

Praca zaliczeniowa i certyfikaty

 • Po pierwszym semestrze zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia I semestru Akademii Certyfikowanego Młodego Managera.
 • Po drugim semestrze zajęć absolwent otrzymuje chroniony hologramem, numerowany certyfikat ukończenia rocznej Akademii w języku polskim, a także certyfikat jednostki certyfikującej SwissCert w języku polskim i niemieckim.

Zaliczenie Akademii i wydanie certyfikatów następuje w przypadku:

 • Uczestnictwa w minimum 8 spotkaniach – 2 spotkaniach egzaminacyjnych i 6 warsztatach.
 • Rozwiązania, zgodnie z przekazaną wiedzą, jednego z 3 case studies z zakresu zarządzania operacyjnego do 2 tygodni po ostatnim warsztacie w Akademii.

 

Dodatkowe korzyści 

korzyści

Możliwość skorzystania z bonusów obowiązuje w czasie trwania ACMM i dotyczy osób posiadających status studenta studiów I, II lub III stopnia, stacjonarnych lub niestacjonarnych.