Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Analiza efektywności procesu zakupów

zakupy

 

Na zapewnienie realizacji strategii firmy w sferze kosztowej składa się kilka czynników. Jednak zazwyczaj największe możliwości, poza obszarem operacyjnym, dają działania w sferze zakupowej.

 

Zmiana zaopatrzenia na nowoczesny procurement, czy też optymalizacja wykorzystania narzędzi w już  funkcjonującym zespole zakupowym - wszystko zależy od potrzeby firmy oraz wyniku analizy, którą przeprowadzamy.

Celem analizy zakupów jest identyfikacja możliwości poprawy efektywności zakupowej w obszarze strategii, organizacji procesu,  struktury i narzędzi.

 

 W zależności od oczekiwania i potrzeb Klienta dopasowujemy indywidualnie scenariusz i agendę analizy.

W pełnym zakresie mówimy o 4 płaszczyznach oceny:

zakupy

ocena strategii zakupowej w powiązaniu ze strategią organizacji

zakupy

 analiza struktury oraz kompetencji zespołu

 zakupy

analiza danych (wartości wydatków na kategorie, wpływ kategorii na wynik finansowy i TKW, struktura dostawców, wartość magazynu itp.)

zakupy

 analiza procesu zakupowego

 

W ramach analizy możliwe jest uruchomienie zewnętrznego modułu benchmarkingowego RFQ dla weryfikacji cen zakupowych głównych kategorii na rynku.

 

Istnieje również moduł jakościowy, który umożliwia objęcie analizą dostawców Klienta. Zakłada następujące opcje:

  • kompleksową ocenę dostawcy (SSA – Supplier Site Assesment),
  • audit procesu / FPD (Full Production Day) / run @rate – polegający na zatwierdzeniu nowego lub transferowanego procesu u dostawcy lub weryfikacji potencjału procesowo – jakościowego,
  • audit optymalizacyjny, którego wynikiem jest raport pokazujący możliwości optymalizacji procesu w kategoriach procesowych i finansowych.

Na koniec powstaje szczegółowy raport oraz scenariusz możliwego projektu.

KONTAKT