Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia

Analiza TKW

Analiza Technicznych Kosztów Wytworzenia realizowana jest w celu zweryfikowania rzeczywistego kosztu TKW w stosunku do kosztu założonego. Dzięki niej zespół projektowy jest w stanie zaproponować optymalizację TKW poprzez wprowadzenie wybranych działań ulepszających do analizowanej struktury kosztów TKW.

KORZYŚCI

Wartość dodana z analizy

Opracowywane dokumenty

Realizacja zaleceń wypracowanych w czasie analizy przyczynia się bezpośrednio do optymalizacji kosztów produkcji.

 • Raport optymalizacyjny z listą rekomendacji (kalkulacja wpływu na TKW)
 • Scenariusz projektu optymalizacyjnego

 

REALIZACJA ANALIZY

ETAP 1

 

Lupka

Głównym celem tego etapu jest poznanie Firmy. Definiowane są zasady pracy podczas projektu, dostosowane do specyfiki procesu oraz dane i narzędzia potrzebne w kolejnych etapach projektu.

 

Główne elementy:

 • wizja lokalna na badanych procesach,
 • wybór próbki do analizy,
 • spotkania organizacyjne z pracownikami i zdefiniowanie grupy roboczej TKW,
 • określenie rodzaju danych do analizy, które należy pozyskać,
 • określenie i wybór metodologii ewaluacji i analizy,
 • budowa dedykowanego scenariusza projektu.

ETAP 2

 

Narzędzia

Wykonanie głównych prac w procesie Klienta oraz wykorzystanie zebranych danych do analizy TKW. Analizę przeprowadza się w celu określenia stanu obecnego i występujących w procesie strat pieniężnych.

 

Główne elementy:

 • wykonanie analizy stanu obecnego wg. przyjętej metodologii (np. VSM TKW, analizy stanowiskowe, pomiary procesów),
 • wykonanie analizy kosztowej TKW, aby określić generatorów kosztów i strat w procesie,
 • wykonanie pomiarów dodatkowych wynikających z analizy kosztowej TKW.

ETAP 3

 

Wizja

Opracowanie wizji procesu uwzględniającego usunięcie i ograniczenie występujących w procesie strat.

 

Główne elementy:

 • wykonanie mapy stanu przyszłego VSM TKW (jeżeli użyto metodologię VSM do analizy) lub wykonanie analizy potencjalnych kosztów po optymalizacji,
 • przygotowanie zestawienia rekomendacji obniżenia TKW oraz kalkulacji wpływu na obecną wartość TKW.

ETAP 4

 

Projekt

Opracowanie, na podstawie całej analizy i jej wyników, propozycji projektu optymalizacyjnego zorientowanego na zmniejszenie TKW.

 

Główne elementy:

 • opracowanie raportu optymalizacyjnego z listą propozycji obniżenia TKW i kalkulacją wpływu na TKW,
 • opracowanie propozycji scenariusza optymalizacyjnego bazującego na raporcie,
 • spotkanie z Klientem w celu prezentacji raportu i scenariusza.

KONTAKT