Automatyczne opomiarowanie maszyn

Automatyczne opomiarowanie maszyn

Bezinwazyjny system do monitorowania pracy maszyny pozwala na unowocześnienie parku maszynowego przy minimalnych kosztach inwestycyjnych. Instalacja seniorów na maszynach pozwala na wykrywanie stanów maszyny (praca/przestój. Dodatkowo daje możliwość rozpoznawania poszczególnych cyklów maszyny oraz tworzy system zbierania cennych informacji, będący podstawą budowania Industry 4.0!

Jesteś zainteresowany?
Zapytaj o szczegóły naszego Eksperta!

Automatyczne opomiarowanie maszyn pozwala na:

Opomiarowanie "starego" parku maszynowego

Stworzenie automatycznego systemu zbierania informacji

Monitorowanie danych w czasie rzeczywistym

Wizualizację danych produkcyjnych

Identyfikację wąskich gardeł

Dobór odpowiednich działań optymalizacyjnych

Poznaj dostępność maszyny

Nowoczesne sensory pozwalają na …

Analizuj efektywność i czas pracy maszyny

Poznaj cykle pracy

Poznaj przyczyny postojów maszyny

Sprawdź jakie jest obłożenie pracy

Zdjęcie osoby kontaktowej

Sprawdź jak możemy pomóc Twojej organizacji

Ikona check listy

Wykorzystanie systemu lokalizacji w czasie rzeczywistym i otrzymanie wyników z pomiarów mogą także być pomocne przy realizacji określonych działań optymalizacyjnych. Przykładowo, wówczas gdy istnieje projektowa potrzeba:

• optymalizowania przepływu produkcji pod kątem Lead Time,
• przeprowadzenia dokładnego badania obciążenia operatorów z wydzieleniem poszczególnych operacji procesowych i transportowych w celu poprawnego ustalenia standardów pracy, czasu cyklu oraz celów,
• monitorowania przestojów, które powodowane są przez braki na wejściu (brak operatora, brak dostarczonych materiałów na maszynę, brak surowca) oraz braki na wyjściu (nieodebrane wyroby przez operatora, wózki widłowe),
• ustandaryzowania czasu cyklu,
• poznania potencjalnych oszczędności wynikających ze zmiany w layoucie, czy wdrożeniu supermarketów.

    Skontaktuj się z nami: