Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Company Excellence System

CES

LEAN W USŁUGACH - COMPANY EXCELLENCE SYSTEM

Założenie przedsiębiorstwa to dopiero pierwszy i absolutnie nie ostatni krok na drodze do biznesowego sukcesu. Aby zapewnić firmie rozwój i odpowiednią pozycję na rynku, warto stworzyć system zarządzania przedsiębiorstwem. To dosyć ogólne pojęcie, obejmujące szereg działań, mających na celu poprawę jakości i efektywności zadań wykonywanych przez pracowników, jak i procesów realizowanych przez firmę. 

 

ces

Kluczem do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem jest troska o współpracę poszczególnych działów i pracowników. Dobry system zarządzania dostrzega wzajemne powiązania funkcjonalne pomiędzy jednostkami w organizacji i zakłada rolę każdej z nich w procesie osiągania zdefiniowanych celów. Wbrew pozorom, w skład systemu zarządzania w przedsiębiorstwie wchodzą nie tylko stanowiska kierownicze, czyli decyzyjna część członków firmy. Obejmuje on także załogę realizującą zadania oraz tzw. podsystem informacyjny, który umożliwia sprawną komunikację pomiędzy wszystkimi członkami przedsiębiorstwa. Już samo słowo "system" sugeruje bowiem istnienie wzajemnie powiązanego układu zależności pomiędzy osobami współtworzącymi strukturę organizacji. Wśród założeń systemu zarządzania znajduje się przystosowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków funkcjonowania na rynku. Niezbędna jest umiejętność sprawnej adaptacji organizacji do pojawiających się nowości technologicznych, ograniczeń  czy dotrzymywaniu kroku konkurencji. To, jaki model systemu zarządzania wdrożymy w przedsiębiorstwie, zależy od kilku czynników, przede wszystkim od specyfiki danej firmy, a w szczególności branży, w jakiej funkcjonuje. Proponowany przez nas Company Excellence System znajduje zastosowanie szczególnie w firmach ze sfery usługowej, które na co dzień pracują w przestrzeni biurowej. Jest to dedykowany danej firmie projekt, koncentrujący się w obszarze kultury organizacyjnej.

Gwarancją skuteczności prowadzonego przez LUQAM projektu CES jest, z jednej strony, nasze kilkunastoletnie doświadczenie oraz tysiące godzin projektowych, zrealizowanych dla Klientów z branży usługowej, które przyniosły im realną wartość dodaną. Z drugiej strony są to setki godzin spędzonych nad projektowaniem systemów zarządzania przedsiębiorstwem, które nie tylko wpływają na jakość i rentowność przedsięwzięć, ale zmieniają i wprowadzają na wyższy poziom całą kulturę organizacyjną firm, z którymi współpracujemy.

Jesteśmy pewni, że kompleksowe wdrożenie modelu wypracowanego przez ekspertów LUQAM, to optymalne rozwiązanie dla firm, które dzięki doskonałości operacyjnej chcą skutecznie realizować swoje cele strategiczne.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM?

KORZYŚCI Z WDROŻENIA CES

Company Excellence System to produkt przeznaczony dla firm usługowych oraz firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej.

Nasze rozwiązania udowadniają, że lean możliwy jest także w usługach, a nie tylko w procesach produkcyjnych. 

Jego adresatami są podmioty zdecydowane na stworzenie spójnego firmowego systemu doskonałości operacyjnej ukierunkowanego na:

  • umożliwienie zarządzania firmą na podstawie liczb, danych i faktów,
  • zmniejszenie liczby reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • poprawę organizacji pracy,
  • poprawę i stabilizację efektywności pracy,
  • skuteczne eliminowanie problemów występujących w organizacji,
  • doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników.
korzyści

Z CZEGO SKŁADA SIĘ SYSTEM?

ces z czego się składa CCompany Excellence System, pozwalający kompleksowo wdrożyć koncepcję lean w usługach, zbudowany jest na modelu wypracowanym przez LUQAM, którego fundamentem jest organizacja miejsca pracyfilarami - stabilność procesu i rozwiązywanie problemów, efektywność pracy oraz zrównoważony przepływ, a zwieńczeniem – ciągłe doskonalenie i zarządzanie oparte na danych.

KONTAKT