Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Company Excellence System

CES

Company Excellence System to dedykowany danej firmie projekt koncentrujący się w obszarze budowania kultury organizacyjnej. Jego celem jest poprawa jakości  i efektywności zarówno zadań wykonywanych przez pracowników, jak i procesów realizowanych przez firmę.

ces

Gwarancją skuteczności prowadzonego przez LUQAM projektu CES jest, z jednej strony, nasze kilkunastoletnie doświadczenie oraz tysiące godzin projektowych zrealizowanych dla Klientów z branży usługowej, które przyniosły im realną wartością dodaną. Z drugiej strony są to setki godzin spędzonych nad projektowaniem systemów, które nie tylko wpływają na jakość i rentowność przedsięwzięć, ale zmieniają i wprowadzają na wyższy poziom całą kulturę organizacyjną firm z którymi współpracujemy.

Jesteśmy pewni, że kompleksowe wdrożenie modelu wypracowanego przez ekspertów LUQAM, to optymalne rozwiązanie dla firm, które dzięki doskonałości operacyjnej chcą skutecznie realizować swoje cele strategiczne.

DLA KOGO PRZEZNACZONY JEST SYSTEM?

KORZYŚCI Z WDROŻENIA CES

Company Excellence System to produkt przeznaczony dla firm usługowych oraz firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej.

Jego adresatami są podmioty zdecydowane na stworzenie spójnego firmowego systemu doskonałości operacyjnej ukierunkowanego na:

  • umożliwienie zarządzania firmą na podstawie liczb, danych i faktów,
  • zmniejszenie liczby reklamacji wewnętrznych i zewnętrznych,
  • poprawę organizacji pracy,
  • poprawę i stabilizację efektywności pracy,
  • skuteczne eliminowanie problemów występujących w organizacji,
  • doskonalenie i dążenie do coraz lepszych wyników.
korzyści

Z CZEGO SKŁADA SIĘ SYSTEM?

ces z czego się składa Company Excellence System zbudowany jest na modelu wypracowanym przez LUQAM, którego fundamentem jest organizacja miejsca pracy, filarami - stabilność procesu i rozwiązywanie problemów, efektywność pracy oraz zrównoważony przepływ, a zwieńczeniem – ciągłe doskonalenie i zarządzanie oparte na danych.

KONTAKT