Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Employee Search Programme

employee search programme

 

Employee Search Programme to program poszukiwania i selekcji pracowników zajmujących kierownicze stanowiska niższego, średniego i najwyższego szczebla. Program koncentruje się na pracownikach poszukiwanych do działów zajmujących się produkcją, optymalizacją, systemami zarządzania i narzędziami jakości.

 

Przykładowe stanowiska:

Produkcja

Optymalizacja

Systemy zarządzania

Narzędzia jakości

Kierownik Działu Produkcyjnego

Koordynator TPM

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Szef Działu Kontroli Jakości

Manager Produkcji

Manager Optymalizacji

Przedstawiciel Kierownictwa ds. ISO/TS 16949

Koordynator Analizy FMEA

Szef APU

Koordynator Kaizen

Dyrektor Jakości

SQA Quality Coordinator

 

Korzyści:

  • Employee Search ProgrammePrzy założeniu modelu rekrutacji LUQAM oszczędność ok. 40 godzin pracy związanych ze spotkaniami, selekcją CV, spotkaniami sterującymi i raportowaniem.

  • Powierzenie procesu rekrutacji firmie, która ma doświadczenie we współpracy z setkami osób pełniących analogiczne do poszukiwanych stanowiska.

 

 

 

Etapy postępowania:

1. Poznanie preferencji firmy i określenie profilu idealnego kandydata.

2. Poszukiwanie kandydatów poprzez ogólnopolskie i regionalne serwisy ogłoszeń o pracę, kanały komunikacyjne i marketingowe LUQAM, bazę osób współpracujących z LUQAM. 

3. Selekcja otrzymanych CV i wybór 10 aplikacji przez koordynatora projektu ESP.

4. Rozmowa kwalifikacyjna z 10 osobami prowadzona przez konsultanta lub 2 konsultantów LUQAM.

5. Rozmowa kwalifikacyjna z 10 osobami prowadzona przez psychologa/managera działu HR.

6. Wybór 5 kandydatów do kolejnego etapu przez pracowników LUQAM biorących udział w ocenie.

7. Rozmowa kwalifikacyjna z 5 kandydatami prowadzona przez Dyrektora Zarządzającego LUQAM.

8. Test wiedzy przeprowadzony dla 5 kandydatów (w trybie pytań zamkniętych i otwartych)

9. Wybór 3 kandydatów przez Dyrektora Zarządzającego LUQAM.

10. Stworzenie finalnego raportu dla Firmy, zawierającego informacje o 3 najlepszych kandydatach wyłonionych w procesie rekrutacji. Po tym etapie firma indywidualnie umawia się na rozmowę i przedstawienie warunków współpracy z danym kandydatem (kandydatami).

 

Employee Search Programme - proces rekrutacji

 

Raport składa się z 4 części:

Część 1: Sylwetka kandydata 1

- CV i dodatkowe dokumenty kandydata.
- Ocena wiedzy kandydata w danym zakresie.
- Ocena psychologiczna/HR kandydata.
- Ocena kandydata pod kątem biznesowym.
- Wynik tekstu wiedzy.

Część 2: Sylwetka kandydata 2

Część 3: Sylwetka kandydata 3

Część 4: Ranking kandydatów wraz z ich oczekiwaniami finansowymi

 

kontakt