JM Lean Toolbox Kanban
10 minut czytania

Wdrożenie Kanban wiąże się z wieloma korzyściami. Z artykułu dowiesz się, co to jest system Kanban i jak wygląda proces jego wdrożenia.

Podziel się tym artykułem na

JM Lean Toolbox Kanban

System Kanban jest narzędziem stosowanym do sterowania przepływem produkcji, półproduktów i materiałów w sposób uniemożliwiający powstawania zbędnych zapasów i finalnie – marnotrawstwa, nazywanego nadprodukcją. Pozwala uniknąć zbędnego planowania poszczególnych procesów poprzez wprowadzenie tzw. supermarketów sterujących produkcją. Każdy proces wówczas wytwarza tylko to, na co jest zapotrzebowanie. Drugim zasadniczym elementem systemu Kanban – jest sygnał – zazwyczaj Karta Kanban.

W jakich przedsiębiorstwach ma zastosowanie:

Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie można wdrożyć metodologię sterowania zapasami, poczynając od firm usługowych, po firmy produkcyjne. Każda firma w swoich procesach wykorzystuje materiały, niezależnie od ich postaci, mogą to być np. papier do drukarki, artykuły biurowe, surowce wchodzące w skład pewnych wyrób, czy też półprodukty występujące pomiędzy poszczególnymi procesami.

Wdrożenie (krótki opis):

Proces wdrożenia systemu Kanban opiera się na kilku zasadniczych fazach. Są to fazy opierające się na zdefiniowaniu strumienia wartości, określeniu “wąskich gardeł”, wyeliminowaniu marnotrawstwa z procesów produkcyjnych, zaplanowaniu systemu Kanban, budowie supermarketów i monitoringu realizacji założeń – utrzymanie systemu.

Stopień trudności: (skala 1-5)

Skala trudności waha się w zależności od typu prowadzonej działalności, złożoności procesów oraz zakresu projektu. Niemniej jednak należy szacować na 4-5.

Przykład zastosowania:

 1. Zastosowanie systemu Kanban w biurze.

  • Kanban na papier, art. biurowe, ulotki i inne zasoby zużywane w codziennej pracy:

   • Każdy materiał w/w ma określone swoje miejsce składowania, miejsce jest opisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny – co ma się w nim znajdować;

   • Określony jest stan minimalny i maksymalny;

   • Zejście do danego minimum jest sygnałem do uzupełnienia zapasu;

   • Zapas w określonej ilości – nie więcej niż do wielkości maksymalnej jest uzupełniany przez osoby dedykowane do danego procesu.

 2. Zastosowanie systemu Kanban w obszarach produkcji.

  • Linia montażowa rowerów:

   • Na każdym stanowisku montażowym został zbudowany supermarket na części rotujące;

   • Każda część ma zdefiniowane swoje ściśle określone miejsce składowania;

   • Zastosowano standaryzowane pojemniki na części montażowe, w liczbie 2 pojemników na każdą część;

   • Zapas utrzymywany na supermarkecie oszacowano na min. 2 godz. pracy, maksymalnie 4;

   • Operator pobiera części zawsze z jednego pojemnika. W momencie gdy zużyje dany zapas z pojemnika, odkłada pojemnik na pochylnię;

   • Milk runner odpowiedzialny za dostawę części na montaż, realizując standardową marszrutę co 2 godz. uzupełnia puste pojemniki i odkłada je do supermarketu.

 3. System Kanban na wyroby gotowe – Supermarket wyrobów gotowych.

  • Na magazynie wysyłkowym zlokalizowany jest supermarket wyrobów gotowych;

  • Klient zamawiając towar pobiera towar bezpośrednio z magazynu wyrobów gotowych;

  • Zejście do minimalnego zapasu na supermarkecie jest sygnałem do procesu stymulującego produkcją o potrzebie wyprodukowania danego wyrobu;

  • Produkcja bez “gaszenia pożarów” uzupełnia brakujący stan wyrobów gotowych na supermarkecie.

Efekty/korzyści:

 • Ograniczenie zajmowanej powierzchni przez materiały i półprodukty;

 • Eliminacja zbędnych zapasów na stanowisku pracy – przez co poprawia się ergonomia pracy, komponenty, narzędzia mogą się znajdować bliżej miejsca użycia;

 • Lepsza kontrola nad gospodarką materiałową;

 • Wzrost produktywności / wydajności – operator koncentruje się na dodawaniu wartości;

 • Wizualizacja statusu realizacji produkcji;

Polecane szkolenie:

 • od Push do Pull.

Ciekawostka/Czy wiesz, że:

 • Idea działania systemu Kanban została zapożyczona ze sklepów spożywczych, na bazie obserwacji działania półki sklepowej;

 • Niektóre firmy utrzymują tzw. “Kanban pracowniczy”;

 • System kanban jest również wykorzystywany jako metoda organizacji pracy – wizualizuje obłożenie poszczególnych osób, ale również obciążenie poszczególnych faz realizacji zadań.

Jeżeli jesteście Państwo szerzej zainteresowani tekstami dotyczącymi metod optymalizacji procesów produkcyjnych, zapraszamy do stosownej zakładki poświęconej tego rodzaju zagadnieniom. Oczywiście w naszej ofercie znajdziecie Państwo nie tylko kursy i szkolenia dotyczące systemu Kanban, ale również wielu innych.

Podziel się tym artykułem na

  Skontaktuj się z nami: