business-5475660_1920

Konferencja

Optymalizacja procesów (Lean i Six Sigma) w praktyce

21 grudnia 2020 | godz. 9:00

Z myślą o kołach naukowych i organizacjach studenckich.

Dzięki konferencji uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie metody One Piece Flow, a także poznają praktyczne przykłady zastosowania jej w produkcji masowej. Dodatkowo zostaną omówione etapy wdrażania TPM, a studenci będą mogli poznać najczęściej spotykane problemy podczas wdrażania tego systemu. Podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję do szczegółowego zapoznania się z narzędziem Design of Experiments fazy Analyse w Six Sigma. 

Konferencja jest organizowana dla studentów ze środowisk kół naukowych i organizacji studenckich. Jej celem jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu optymalizacji procesów, a także zainicjowanie relacji z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi w celu nawiązania stałej współpracy.

 

 

Informacje ogólne

Wydarzenie jest dedykowane członkom organizacji studenckich.

W konferencji może wziąć udział maksymalnie 3 osoby z organizacji.

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy ZOOM.

Link do konferencji zostanie przesłany mailem, najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem wydarzenia.

Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia o uczestnictwie w konferencji - trzeba to zgłosić w formularzu rejestracyjnym.

Szczegóły dot. możliwości współpracy organizacji z firmą LUQAM, zostaną omówione podczas konferencji.

Nie czekaj i zgłoś swoją Organizację już dziś! Zapisy do 19 grudnia 2020

Program szkolenia

9:00 - 9:15

Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników, przedstawienie firmy LUQAM.

9:15 - 11:00

One piece flow, a produkcja masowa.

11:00 - 12:25

Etapy wdrażania TPM oraz najczęściej spotykane problemy.

12:25 - 12:55

Obchody operatorskie TPM.

12:55 - 13:30

Przerwa.

13:30 - 14:00

Faza Define i Measure w Six Sigma.

14:00 - 15:25

Design of Experiments jako narzędzie fazy Analyse w Six Sigma.

15:25 - 15:55

Przedstawienie platformy Opexity.

O nas

Jesteśmy firmą konsultingową i wspieramy naszych klientów od 2002 roku. Pracujemy w trybie projektowo-szkoleniowym. Realizujemy projekty i programy związane z poprawą wewnętrznej sytuacji w organizacjach.

Zakres naszej działalności to przede wszystkim:

•  Branżowe Systemy Zarządzania (m.in.: ISO 9001, ISO 14001, ISO 17025, ISO 45001, HACCP, ISO 22000, ISO 27001, IATF 16949, ISO 50001 i inne),
•  Lean Management,
• Six Sigma,
budowanie dedykowanych systemów produkcyjnych,
•  projektowanie ergonomicznych layoutów dla nowych i rozbudowywanych fabryk,
• optymalizacja procesów i redukcja kosztów,
• doradztwo organizacyjne,
• audity pierwszej i drugiej strony.

Nasi klienci

Prowadzący

Bartłomiej Tomczyński

trener i konsultant Luqam

Absolwent Politechniki Częstochowskiej oraz studiów podyplomowych z zakresu: „Przygotowanie pedagogiczne” oraz „Optymalizacja procesów i doskonalenie jakości Six Sigma”. Wieloletni pracownik koncernów elektrycznych specjalizujących się w produkcji sprzętu RTV i AGD. W ramach obowiązków zawodowych wdrażał i koordynował systemy usprawniające produkcję z wykorzystaniem narzędzi Lean Manufacturing.  Posiada praktyczne doświadczenia zawodowe w branży automotive oraz w firmie produkującej opakowania. Od kilku lat związany z firmą LUQAM, w której prowadzi szkolenia, konsultacje i audity optymalizacyjne. Specjalizuje się w narzędziach Lean, w szczególności 5S, Kompleksowym Produktywnym Utrzymaniu Ruchu, Szybkim przezbrajaniu maszyn i urządzeń, Mapowaniu Strumienia Wartości.

Łukasz Krajnik

Trener i konsultant LUQAM

Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej (obecnie Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy) w Bydgoszczy na kierunku Ochrona środowiska. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Lean Six Sigma Black Belt na Politechnice Gdańskiej. Swoje doświadczenie zdobywał na stanowiskach Technika produktu, Quality Managera, Lidera Projektów. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych. Zajmował się FMEA produktu i procesu, był odpowiedzialny za działania zmierzające do identyfikacji wariancji procesu oraz produktu jak również za analizę danych w celu wyznaczania CTQ produktu i procesu.

Jarosław Machnik

Konsultant i Koordynator Dedykowanych Systemów Produkcyjnych luqam

Wszechstronny trener-wdrożeniowiec. Od kilkunastu lat związany z projektami Lean Management. Pracował zarówno w międzynarodowym koncernie produkującym dla branż AGD i automotive, gdzie poznawał zachodnie podejście do kwestii optymalizacji, jak i w polskiej firmie spożywczej, gdzie stał się mentorem wdrożenia systemu opartego na Systemie Produkcyjnym Toyoty. Posiada doświadczenie w pracy jako zewnętrzny Quality Manager odpowiedzialny za kwestie związane z optymalizacją produkcji i zarządzaniem jakością. Był również liderem projektu dotyczącego reengineeringu, w ramach którego został
zaobserwowany wzrost efektywności procesów, a także redukcja obszaru o 50%.

Anna Piątek

Specjalistka ds. Projektu

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie jakością oraz finanse i controlling. Doświadczenia zdobywała początkowo jako specjalistka w dziale jakości, a później w dziale World Class Manufacturing w firmie z branży budowlanej gdzie rozwijała swoje umiejętności z zakresu Lean Management i Quality Management. Odpowiedzialna była również za funkcjonowanie systemu 5S w całej organizacji oraz brała czynny udział w projektach optymalizacyjnych. Następnie w firmie LUQAM jako specjalistka ds. projektu koordynowała i rozwijała projekt Opexity.

 

Skontaktuj się z nami

12 296 49 31

Jarosław Pawlik

koordynator konferencji

Email:  jpawlik@luqam.com