Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

 

Zainteresowała Cię oferta naszych szkoleń lub studiów podyplomowych, ale Twoja firma nie ma funduszy?

Dowiedz się wiecej o dofinansowaniu z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2019 rok.

  

Dofinansowanie szkoleń i studiów podyplomowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego - dla kogo?

Dla Ciebie, jeśli jesteś pracodawcą, który zatrudnia co najmniej 1 pracownika.

Dla Ciebie, jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na dowolnym rodzaju umowy i w dowolnym wymiarze godzin (pełen etat lub część etatu) i chcesz zrealizować wybrane szkolenie lub rozpocząć studia podyplomowe w kontekście rozwoju zawodowego w swojej branży. Powiedz swojemu pracodawcy o KFS i zrealizuj wybrane szkolenia!

 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

1. Komu przysługuje dofinansowanie KFS?

 • O dofinansowanie może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia na umowę o pracę co najmniej jednego pracownika.

 

2. Jakie kryteria musi spełniać pracownik?

 • Dofinansowanie przysługuje pracownikom oraz pracodawcom, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje związane bezpośrednio z wykonywanym zawodem lub branżą (tzw. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego). 

 

3. Jaka jest wartość dofinansowania?

 • Dla mikroprzedsiębiorstw (do 10 zatrudnionych pracowników) - 100% dofinansowania.
 • Pozostałe firmy - 80% dofinansowania.
 • Kwota przyznana na szkolenia dla jednego pracownika nie może przekroczyć w danym roku 300% przeciętnego wynagrodzenia.

 

4. W jaki sposób ubiegać się o dofinansowanie?

 • Pracodawca wypełnia prosty wniosek.
 • Wniosek należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Powiatowy urząd pracy ogłasza na swojej stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nabór wniosków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
 • Powiatowy urząd pracy rozpatruje wniosek i udziela odpowiedzi w ciągu 30 dni.
 • Pozytywnie rozpatrzony wniosek jest równoznaczny z zawarciem z pracownikiem umowy określającej prawa i obowiązki stron.
  Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest zobowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS do powiatowego urzędu pracy.

 

Część wniosku dot. szkoleń i studiów podyplomowych:

 

 

Aby sprawdzić szczegóły, prosimy zapoznać się z informacjami na stronach urzędów.

Kliknij na miasto, aby przekierować się na stronę urzędu.

woj. zachodniopomorskie: 

SZCZECIN

woj. pomorskie: 

GDAŃSK

woj. warmińsko-mazurskie: 

OLSZTYN

woj. podlaskie: 

BIAŁYSTOK

woj. mazowieckie: 

WARSZAWA

woj. kujawsko-pomorskie: 

TORUŃ

woj. wielkopolskie: 

POZNAŃ

woj. lubuskie: 

ZIELONA GÓRA

woj. dolnośląskie: 

WROCŁAW

woj. opolskie: 

OPOLE

woj. łódzkie: 

ŁÓDŹ

woj. świętokrzyskie: 

KIELCE

woj. lubelskie: 

LUBLIN

woj. śląskie: 

KATOWICE

woj. małopolskie: 

KRAKÓW

woj. podkarpackie 

RZESZÓW