Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Lean Sigma Expert for Services

 

  

Studia podyplomowe - Six Sigma i Lean Managementusługach

kierunek nieuruchomiony

 

Zajmujesz się zawodowo zarządzaniem jakością, optymalizacją procesów lub redukcją kosztów? Chcesz podnieść swoje kwalifikacje? Dla osób takich jak Ty prowadzimy studia podyplomowe Lean Sigma Expert for Services!

Lean Sigma Expert for Services to studia podyplomowe zaprojektowane dla pracowników firm usługowych oraz pracowników firm realizujących swoje zadania w przestrzeni biurowej. Studia łączą w sobie elementy dwóch koncepcji zarządzania: Lean Management i Six Sigma, poszerzone o ich integrację z systemem zarządzania funkcjonującym w organizacji, jak również o kompetencje miękkie niezbędne osobie zarządzającej zespołami projektowymi.

Six Sigma to bazująca na wykorzystaniu metod statystycznych technika ciągłego podnoszenia standardów produktów/usług poprzez redukcję tzw. kosztów złej jakości. Pod tym pojęciem kryją się nakłady na produkcję wadliwych wyrobów. Celem przedsiębiorstwa jest osiągnięcie jak najmniejszej liczby defektów w procesie. Szóste odchylenie standardowe (sześć sigma) w przełożeniu na konkretne wartości oznacza, że na milion wyprodukowanych sztuk przypada zaledwie 3,4 produktów z usterkami. Metoda ta powstała z myślą o zakładach produkcyjnych, współcześnie bywa z powodzeniem stosowana w usługach czy też rozmaitych sektorach administracji publicznej.

Studia podyplomowe LUQAM prowadzone są przez ekspertów-praktyków, którzy umiejętnie łącząc elementy wykładowe, ćwiczeniowe i warsztatowe, przeprowadzą Cię nawet przez najbardziej skomplikowane zagadnienia.

 

FORMULARZ ZAPISU

 

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI:  QUALITY MBA    LEAN SIGMA ACADEMY

 

 

 

 

 

 

• OPIS •

 

LSEFS Charakterystyka

 

SIX SIGMA A LEAN

Six Sigma coraz częściej bywa wdrażana w połączeniu z inną koncepcją zarządzania tj. Lean Management. Obie nastawione są na uzyskanie podobnych rezultatów, jednak błędem jest ich utożsamianie. Podejście Lean stawia sobie za cel eliminację siedmiu marnotrawstw: zbędnych zapasów, zbędnego transportu, nadmiernej produkcji, zbędnego ruchu, nadprocesowości, przestojów oraz wad/defektów. U jego źródeł leży filozofia Kaizen tj. ciągłego doskonalenia. W swoim repertuarze ma szereg narzędzi jak choćby 5S czy VSM.

Six Sigma jest metodą bardziej sprofilowaną, ukierunkowaną głównie na redukcję błędów. Świetnie sprawdzi się przy optymalizacji złożonych procesów, gdzie utrzymanie jakości wyrobów jest zależne przez wiele czynników. Zarówno Six Sigma, jak i Lean są coraz chętniej wykorzystywane w usługach. Tym samym lista miejsc, w których poszukiwani są specjaliści od tych innowacyjnych metod stale rośnie.

 

LSEFS Adresaci

 

ADRESACI

 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla,
 • menadżerowie i pełnomocnicy ds. jakości,
 • inżynierowie procesu,
 • specjaliści ds. zarządzania projektami optymalizacyjnymi,
 • pracownicy działów biurowych takich podmiotów jak: firmy BPO/SSC, banki, placówki służby zdrowia, jednostki administracji publicznej.

• PROGRAM •

 

I OPTYMALIZACJA I LEAN MANAGEMENT II SIX SIGMA
 1. Wstęp do Lean Management i eliminacji marnotrawstwa (muda)
 2. Optymalizacja pracy przy użyciu badań migawkowych
 3. Metoda 5S
 4. Tworzenie pull flow
 5. Zarządzanie wizualne w biurze i usługach
 6. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia
 1. Six Sigma – faza Define
 2. Six Sigma – faza Measure
 3. Six Sigma – faza Analyse i DoE
 4. Six Sigma – faza Improve i MiniTab
 5. Six Sigma – faza Control
 6. Six Sigma – analiza i interpretacja case studies
III KOMPETENCJE MIĘKKIE IV ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
 1. Zarządzanie osobowościami w grupie projektowej
 2. Kreatywne rozwiązywanie problemów
 3. Przywództwo i techniki wywierania wpływu
 1. Koszty jakości w systemach zarządzania
 2. Mapowanie i modelowanie procesów

 

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

• CERTYFIKATY •

 

Kończąc studia podyplomowe Lean Sigma Expert for Services, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie,
 • zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Six Sigma - poziom Green Belt" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia "Lider Lean Manufacturing" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia szkolenia „Mapowanie i modelowanie procesów” (LUQAM).

Studenci, którzy obronią projekt końcowy otrzymują dodatkowo certyfikat LUQAM Green Belt oraz certyfikat Green Belt wydawany przez jednostkę certyfikującą SwissCert (w języku polskim i niemieckim).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

Trener 1
Trenerka oraz konsultantka w zakresie kompetencji miękkich w LUQAM. Swoje doświadczenie budowała na stanowiskach, takich jak HR Manager, Chief Executive Officer, Senior HR Consultant, HR Director. Praktyk zarządzania personelem z doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą.Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI).
  Trener 2
Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia.  Ostatnio realizowane projekty to m.in. efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP (Good Distribution Practices) w międzynarodowym transporcie farmaceutyków dla ludzi, transfer systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, certyfikacja ISO 13485 (wprowadzanie wyrobów medycznych na rynek) w firmie wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.Obecnie rozwija swoje kompetencje w kierunku tzw. szczupłego zarządzania i jego wpływu na zintegrowane systemy zarządzania.
  Trener 3
  Trener LUQAM oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów w usługach. W całej swojej karierze związany z branżą usługową zajmował stanowiska, takie jak Specjalista ds. monitorowania procesów, Analityk procesów biznesowych, Manager in Process Automation and Optimization Department. W ramach swoich obowiązków odpowiedzialny był za realizację streamu projektów optymalizacyjnych w programie R!, a także zarządzał portfelem zadań dążących do optymalizacji procesów i poprawiających produktywność w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi Lean i Six Sigma. Posiada kompetencje na poziomie Master Black Belt Six Sigma. Pasjonat poszukiwania zmian i realizacji projektów przynoszących wartość dodaną. Zainteresowany poszukiwaniem i realizacją wszelkiej zmiany dającej korzyść.

 

Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

BIURO REKRUTACJI

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105, pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

 

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym lub poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy

 • Minimum 70% obecności na zajęciach.
 • W przypadku osób, które chcą otrzymać certyfikat na poziomie Green Belt - przygotowanie projektu optymalizacyjnego.

 

FORMULARZ ZAPISU