Lean Sigma Expert in Services

Lean Sigma Expert in Services

Kraków

Lean Sigma Expert in Services

Kraków

Zapisz się:


Opis:

Six Sigma coraz częściej bywa wdrażana w połączeniu z inną koncepcją zarządzania tj. Lean Management. Podejście Lean stawia sobie za cel eliminację siedmiu marnotrawstw: zbędnych zapasów, zbędnego transportu, nadmiernej produkcji, zbędnego ruchu, nadprocesowości, przestojów oraz wad/defektów. Six Sigma świetnie sprawdzi się przy optymalizacji złożonych procesów, gdzie utrzymanie jakości wyrobów jest zależne przez wiele czynników. Zarówno Six Sigma, jak i Lean są coraz chętniej wykorzystywane w usługach. Tym samym lista miejsc, w których poszukiwani są specjaliści od tych innowacyjnych metod stale rośnie. Możliwość realizacji międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt.

Program:

I

Optymalizacja i Lean Management

 1. Wstęp do optymalizacji procesów i Lean Management w usługach
 2. Strumień wartości, standaryzacja pracy i zarządzanie wizualne
 3. Metoda 5S w przestrzeni biurowej, administracyjnej i IT
 4. Tworzenie i monitorowanie KPI
 5. Badanie efektywności pracy
 6. Mapowanie, modelowanie i analiza procesów biznesowych

II

Six Sigma

 1. Six Sigma – faza Define
 2. Six Sigma – faza Measure
 3. Six Sigma – faza Analyse
 4. Six Sigma – faza Improve
 5. Six Sigma – faza Control
 6. Six Sigma – analiza i interpretacja case studies

III

Kompetencje miękkie

 1. Trening przywództwa – warsztaty
 2. Change Management

 

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Six Sigma - poziom Green Belt

LUQAM (wydawany po obronie projektu na poziomie Green Belt)

Lider Lean Management

LUQAM

Mapowanie i modelowanie procesów

LUQAM

Lean Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 19 kursów o łącznej długości 18 godzin. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Lean Managera.

Międzynarodowy egzamin Lean Six Sigma Green Belt

Możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych w postaci książki Lean Six Sigma Green Belt, a także przystąpienia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt oraz otrzymania odznaki LSSA. Koszt książki to 48€ netto (książkę można otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej), koszt egzaminu to 230€ netto. Strona LSSA: https://www.lssa.eu/

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Six Sigma - poziom Green Belt

LUQAM (wydawany po obronie projektu na poziomie Green Belt)

Lider Lean Management

LUQAM

Mapowanie i modelowanie procesów

LUQAM

Lean Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 19 kursów o łącznej długości 18 godzin. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Lean Managera.

Międzynarodowy egzamin Lean Six Sigma Green Belt

Możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych w postaci książki Lean Six Sigma Green Belt, a także przystąpienia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Green Belt oraz otrzymania odznaki LSSA. Koszt książki to 48€ netto (książkę można otrzymać w wersji papierowej lub elektronicznej), koszt egzaminu to 230€ netto. Strona LSSA: https://www.lssa.eu/

Prowadzący

Łukasz Kubacki

rozwiń

zwiń

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów usługowych. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowisku Continous Improvement Team Manager. Zarządzał portfelem zadań dążących do optymalizacji procesów i poprawiających produktywność w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi Lean i Six Sigma - w tym poprzez wykorzystanie autorskiej metodologii opartej na studium produktywności oraz TWI funkcjonującej pod nazwą ERPI Metodology w Societe Generale. Akredytowany przez Societe Generale certyfikowany coach, trener Lean Six Sigma Black Belt. Mentor projektów Lean Six Sigma w ramach Eurobank S.A. Odpowiedzialny za realizację transferów projektów optymalizacyjnych. Wspierał w realizacji zadań zespół analityków procesów biznesowych. Realizował wdrożenia zwiększające produktywność poszczególnych obszarów banku w grupie Societe Generale. Kreował zmiany przyczyniające się do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej poprzez realizację zadań przyczyniających się do zwiększenia przychodu lub ograniczenia kosztów. Ekspert w zakresie architektury, mapowania i modelowania procesów oraz zwiększania wydajności.

Prowadzący

Łukasz Krajnik

rozwiń

zwiń

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Six Sigma, Lean Management i Zarządzania Projektami (w tym Agile i PMI). Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Wieloletni pracownik koncernu Ikea Industry (Swedwood) – największego producenta mebli drewnianych na świecie. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe – poza Polską pracował na stałe w Portugalii i Rosji, współpracował na co dzień w siedzibą firmy w Szwecji. Posiada doświadczenie na stanowiskach Quality Manager, Process Performance Developer, Lider Projektów. Zajmował się m. in. prowadzeniem i koordynacją projektów i programów usprawniających oraz wdrożeń nowych technologii i materiałów. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S.

Prowadzący

Bartłomiej Tomczyński

rozwiń

zwiń

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wśród osiągnięć należy wyróżnić współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.

Prowadzący

Łukasz Kubacki

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów usługowych. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowisku Continous Improvement Team Manager. Zarządzał portfelem zadań dążących do optymalizacji procesów i poprawiających produktywność w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi Lean i Six Sigma - w tym poprzez wykorzystanie autorskiej metodologii opartej na studium produktywności oraz TWI funkcjonującej pod nazwą ERPI Metodology w Societe Generale. Akredytowany przez Societe Generale certyfikowany coach, trener Lean Six Sigma Black Belt. Mentor projektów Lean Six Sigma w ramach Eurobank S.A. Odpowiedzialny za realizację transferów projektów optymalizacyjnych. Wspierał w realizacji zadań zespół analityków procesów biznesowych. Realizował wdrożenia zwiększające produktywność poszczególnych obszarów banku w grupie Societe Generale. Kreował zmiany przyczyniające się do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej poprzez realizację zadań przyczyniających się do zwiększenia przychodu lub ograniczenia kosztów. Ekspert w zakresie architektury, mapowania i modelowania procesów oraz zwiększania wydajności.

Prowadzący

Łukasz Krajnik

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Six Sigma, Lean Management i Zarządzania Projektami (w tym Agile i PMI). Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Wieloletni pracownik koncernu Ikea Industry (Swedwood) – największego producenta mebli drewnianych na świecie. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe – poza Polską pracował na stałe w Portugalii i Rosji, współpracował na co dzień w siedzibą firmy w Szwecji. Posiada doświadczenie na stanowiskach Quality Manager, Process Performance Developer, Lider Projektów. Zajmował się m. in. prowadzeniem i koordynacją projektów i programów usprawniających oraz wdrożeń nowych technologii i materiałów. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S.

Prowadzący

Bartłomiej Tomczyński

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie narzędzi optymalizacyjnych. Swoje doświadczenie zdobywał m.in. na stanowiskach, takich jak Koordynator Lean Manufacturing, Kierownik zmiany, Inżynier rozwoju procesów. Do jego głównych zadań należało m.in. wdrażanie i koordynacja systemów usprawniających produkcję z zakresu Lean Manufacturing, czy analiza procesów produkcyjnych. Wśród osiągnięć należy wyróżnić współtworzenie, a w dalszej kolejności prowadzenie wewnątrz organizacyjnej akademii, która ma na celu propagowanie zasad szczupłej produkcji wśród wszystkich pracowników.

Kraków

Informacje rekrutacyjne
Cena
Zniżki
Organizacja roku

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia).
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

Uwaga! W przypadku przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową lub pocztową należy dołączyć ksero/skan dowodu osobistego (z dwóch stron) celem weryfikacji danych do umowy o naukę. Ksero/skan powinno zawierać zgodę na wykorzystanie danych w związku z przygotowaniem umowy o naukę.

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

ul. Kijowska 14 30-079 Kraków

Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2022/2023

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5900 zł

Płatność w 2 ratach: 6100 zł (2 x 3050 zł)

 

Terminy płatności

Zgodnie z podanymi na umowie o naukę.

Zniżki

Standardowe zniżki:

3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2021/2022).
10% przy zapisie na studia do 30.06.2022 r.*
15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

 

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2022 r.

Organizacja roku
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku br., a kończą w czerwcu roku kolejnego
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• Tryb zajęć: on-line (studia w całości realizowane są w trybie on-line za pomocą wideokonferencji realizowanych w czasie rzeczywistym)
• Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami

 

Zasady zaliczenia
• Egzamin dyplomowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

Kraków

Informacje rekrutacyjne

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia).
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

Uwaga! W przypadku przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową lub pocztową należy dołączyć ksero/skan dowodu osobistego (z dwóch stron) celem weryfikacji danych do umowy o naukę. Ksero/skan powinno zawierać zgodę na wykorzystanie danych w związku z przygotowaniem umowy o naukę.

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

ul. Kijowska 14 30-079 Kraków

Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2022/2023

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5900 zł

Płatność w 2 ratach: 6100 zł (2 x 3050 zł)

 

Terminy płatności

Zgodnie z podanymi na umowie o naukę.

Zniżki

Zniżki

Standardowe zniżki:

3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2021/2022).
10% przy zapisie na studia do 30.06.2022 r.*
15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

 

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2022 r.

Organizacja roku

Organizacja roku
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku br., a kończą w czerwcu roku kolejnego
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• Tryb zajęć: on-line (studia w całości realizowane są w trybie on-line za pomocą wideokonferencji realizowanych w czasie rzeczywistym)
• Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami

 

Zasady zaliczenia
• Egzamin dyplomowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

  Skontaktuj się z nami: