Lean Sigma Expert for Services

Kraków

Lean Sigma Expert for Services

Kraków


Opis:

Six Sigma coraz częściej bywa wdrażana w połączeniu z inną koncepcją zarządzania tj. Lean Management. Podejście Lean stawia sobie za cel eliminację siedmiu marnotrawstw: zbędnych zapasów, zbędnego transportu, nadmiernej produkcji, zbędnego ruchu, nadprocesowości, przestojów oraz wad/defektów. Six Sigma świetnie sprawdzi się przy optymalizacji złożonych procesów, gdzie utrzymanie jakości wyrobów jest zależne przez wiele czynników. Zarówno Six Sigma, jak i Lean są coraz chętniej wykorzystywane w usługach. Tym samym lista miejsc, w których poszukiwani są specjaliści od tych innowacyjnych metod stale rośnie.

Program:

I

Optymalizacja i Lean Management

 1. Wstęp do optymalizacji procesów
 2. Strumień wartości, standaryzacja pracy i zarządzanie wizualne
 3. Badanie obciążenia pracą – badania migawkowe
 4. Metoda 5S w przestrzeni biurowej, administracyjnej i IT2
 5. Tworzenie i monitorowanie KPI
 6. Wybrane narzędzia Lean w usługach
 7. Mapowanie i modelowanie procesów

II

Six Sigma

 1. Six Sigma – faza Define
 2. Six Sigma – faza Measure
 3. Six Sigma – faza Analyse
 4. Six Sigma – faza Improve
 5. Six Sigma – faza Control
 6. Six Sigma – analiza i interpretacja case studies

III

Kompetencje miękkie

 1. Zarządzanie osobowościami w grupie projektowej
 2. Trening przywództwa – warsztaty
 3. Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników – warsztaty
 4. Change Management

 

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Six Sigma - poziom Green Belt

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim, po obronie projektu na poziomie Green Belt

Lider Lean Management

Wydany przez Luqam w języku polskim

Mapowanie i modelowanie procesów

Wydany przez Luqam w języku polskim

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma fakultatywną możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zestawie wideo szkoleń Lean Manager o wartości 129€. Szkolenie realizowane jest przez Opex University (Opexity)

Lean Manager

Wydany przez Opexity w języku angielskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Six Sigma - poziom Green Belt

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim, po obronie projektu na poziomie Green Belt

Lider Lean Management

Wydany przez Luqam w języku polskim

Mapowanie i modelowanie procesów

Wydany przez Luqam w języku polskim

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma fakultatywną możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zestawie wideo szkoleń Lean Manager o wartości 129€. Szkolenie realizowane jest przez Opex University (Opexity)

Lean Manager

Wydany przez Opexity w języku angielskim

Prowadzący

Dr. Morphis Tsalikidis

Manager, trener, wykładowca z doświadczeniem projektowym i szkoleniowym w Europie, Ameryce Łacińskiej, Bliskim Wschodzie i Afryce. Specjalizuje się w obszarze zarządzania operacyjnego i optymalizacji procesów biznesowych oraz w narzędziach Six Sigma, Lean Management, Agile, Change Management. Zdobywał doświadczenia zawodowe w sektorze usługowym, m.in. jako jako Six Sigma Black Belt w Lando Rover Finance oraz Cost Efficiency Program Director i Regional Operational Excellence and Business Transformation Director w korporacji ubezpieczeniowej AXA w Bristolu, Atenach, Lisbonie i Madrycie. Członek komitetu doradczego Operational Excellence Society.

Prowadzący

Łukasz Kubacki

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów usługowych. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowisku Continous Improvement Team Manager. Zarządzał portfelem zadań dążących do optymalizacji procesów i poprawiających produktywność w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi Lean i Six Sigma - w tym poprzez wykorzystanie autorskiej metodologii opartej na studium produktywności oraz TWI funkcjonującej pod nazwą ERPI Metodology w Societe Generale. Akredytowany przez Societe Generale certyfikowany coach, trener Lean Six Sigma Black Belt. Mentor projektów Lean Six Sigma w ramach Eurobank S.A. Odpowiedzialny za realizację transferów projektów optymalizacyjnych. Wspierał w realizacji zadań zespół analityków procesów biznesowych. Realizował wdrożenia zwiększające produktywność poszczególnych obszarów banku w grupie Societe Generale. Kreował zmiany przyczyniające się do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej poprzez realizację zadań przyczyniających się do zwiększenia przychodu lub ograniczenia kosztów. Ekspert w zakresie architektury, mapowania i modelowania procesów oraz zwiększania wydajności.

Prowadzący

Łukasz Krajnik

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Six Sigma, Lean Management i Zarządzania Projektami (w tym Agile i PMI). Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Wieloletni pracownik koncernu Ikea Industry (Swedwood) – największego producenta mebli drewnianych na świecie. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe – poza Polską pracował na stałe w Portugalii i Rosji, współpracował na co dzień w siedzibą firmy w Szwecji. Posiada doświadczenie na stanowiskach Quality Manager, Process Performance Developer, Lider Projektów. Zajmował się m. in. prowadzeniem i koordynacją projektów i programów usprawniających oraz wdrożeń nowych technologii i materiałów. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S.

Prowadzący

Dr. Morphis Tsalikidis

Manager, trener, wykładowca z doświadczeniem projektowym i szkoleniowym w Europie, Ameryce Łacińskiej, Bliskim Wschodzie i Afryce. Specjalizuje się w obszarze zarządzania operacyjnego i optymalizacji procesów biznesowych oraz w narzędziach Six Sigma, Lean Management, Agile, Change Management. Zdobywał doświadczenia zawodowe w sektorze usługowym, m.in. jako jako Six Sigma Black Belt w Lando Rover Finance oraz Cost Efficiency Program Director i Regional Operational Excellence and Business Transformation Director w korporacji ubezpieczeniowej AXA w Bristolu, Atenach, Lisbonie i Madrycie. Członek komitetu doradczego Operational Excellence Society.

Prowadzący

Łukasz Kubacki

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów usługowych. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowisku Continous Improvement Team Manager. Zarządzał portfelem zadań dążących do optymalizacji procesów i poprawiających produktywność w organizacji przy wykorzystaniu narzędzi Lean i Six Sigma - w tym poprzez wykorzystanie autorskiej metodologii opartej na studium produktywności oraz TWI funkcjonującej pod nazwą ERPI Metodology w Societe Generale. Akredytowany przez Societe Generale certyfikowany coach, trener Lean Six Sigma Black Belt. Mentor projektów Lean Six Sigma w ramach Eurobank S.A. Odpowiedzialny za realizację transferów projektów optymalizacyjnych. Wspierał w realizacji zadań zespół analityków procesów biznesowych. Realizował wdrożenia zwiększające produktywność poszczególnych obszarów banku w grupie Societe Generale. Kreował zmiany przyczyniające się do ciągłej poprawy efektywności operacyjnej poprzez realizację zadań przyczyniających się do zwiększenia przychodu lub ograniczenia kosztów. Ekspert w zakresie architektury, mapowania i modelowania procesów oraz zwiększania wydajności.

Prowadzący

Łukasz Krajnik

Trener oraz konsultant z zakresu optymalizacji procesów. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu Six Sigma, Lean Management i Zarządzania Projektami (w tym Agile i PMI). Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt. Wieloletni pracownik koncernu Ikea Industry (Swedwood) – największego producenta mebli drewnianych na świecie. Posiada duże doświadczenie międzynarodowe – poza Polską pracował na stałe w Portugalii i Rosji, współpracował na co dzień w siedzibą firmy w Szwecji. Posiada doświadczenie na stanowiskach Quality Manager, Process Performance Developer, Lider Projektów. Zajmował się m. in. prowadzeniem i koordynacją projektów i programów usprawniających oraz wdrożeń nowych technologii i materiałów. W ramach obowiązków zajmował się nadzorem nad zapewnieniem i rozwojem kompetencji technicznych w zespole, prowadził i zarządzał różnymi projektami rozwoju produktu, nadzorował proces wprowadzania produktu wiodącego, brał udział w projektach rozwoju strategii przemysłowych oraz rozwoju procesów biznesowych, był odpowiedzialny za Akademię Zarządzania Projektami. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe
Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900 zł)

Standardowe zniżki
• 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
• 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
• 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe
Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki
• 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
• 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
• 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

Skontaktuj się z nami: