Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Letnia Akademia LUQAM

 

 

 

W tym roku kolejna edycja Letniej Akademii skupia się na kompleksowym rozwoju w zakresie tematów optymalizacyjnych.

Wraz z podstawowym tematem z zakresu Lean – Lider Lean Manufacturing, proponujemy tematy rozwijające kompetencje w zakresie narzędzi Lean, a także zaawansowane szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Lean.

 

 

To wszystko w charakterystycznych dla Akademii wakacyjnych terminach i niskich cenach!

 

 

Czym jest Letnia Akademia?

 

Letnia Akademia to wyjątkowa okazja, aby wykorzystać okres wakacji w efektywny sposób - rozwijając kompetencje zawodowe i podnosząc swoją wartość na rynku pracy. Program skierowany jest do studentów. W jego ramach proponujemy 5 tematów szkoleń z zakresu optymalizacji. Każdy temat ma 2 terminy w Krakowie i 2 w Gdańsku, co pozwala na zrealizowanie całego cyklu w dogodnym okresie wakacji.

 

Tegoroczna edycja obejmuje swym zakresem 5 szkoleń w tym nowość w szkoleniach studenckich: Pełnomocnik ds. Lean, a także 3 szkolenia nie występujące w podstawowej ofercie studenckiej! Są to szkolenia Kaizen, Kanban oraz Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości.

 

REGULAMIN LETNIEJ AKADEMII

 

 

Szkolenia w ramach Letniej Akademii

 

Letnia Akademia przeznaczona jest dla studentów, którzy swoją przyszłość wiążą z zarządzaniem.

Szkolenia z zakresu optymalizacji będą idealne dla osób zainteresowanych koncepcją Lean Manufacturing - nie tylko w firmach produkcyjnych, ale również usługowych. Letnia Akademia obejmuje podstawy filozofii Lean zawarte w szkoleniu Lider Lean Manufacturing, gdzie można zapoznać się z podstawowymi narzędziami Lean. Swoją wiedzę można poszerzać i doskonalić na jednodniowych szkoleniach obejmujących jedne z najważniejszych narzędzi Lean: Kaizen, Kanban i VSM. Nowością jest szkolenie przygotowujące do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Lean, podczas którego omawiane są kwestie podejścia do wdrożenia i funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, od tworzenia strategii Lean.

 

W tym roku w ramach Letniej Akademii LUQAM możesz zrealizować następujące szkolenia:

 

 

Lider Lean Manufacturing

Szkolenie pozwala na zapoznanie się z ideą szczupłego zarządzania oraz najważniejszymi metodami z jego zakresu. W trzecim dniu szkolenia uczestnicy biorą udział w grze symulacyjnej, dzięki której mogą w praktyce wykorzystać poznane narzędzia.

TERMINY:

KRAKÓW GDAŃSK
27-29.07 ZAPISY  06-08.07 ZAPISY
07-09.09 ZAPISY  14-16.09 ZAPISY

    

Kanban

Warsztat mający za zadanie przybliżyć uczestnikom zagadnienia związane z systemem KANBAN. Jakie są korzyści z wdrożenia oraz jakie zagrożenia mogą wystąpić. W trakcie ćwiczenia uczestniczy stworzą linię produkcyjną z wykorzystaniem SUPERMARKETU.

TERMINY:

KRAKÓW GDAŃSK
08.07 ZAPISY 22.07 ZAPISY

19.08

ZAPISY 

08.09 ZAPISY

  

Pełnomocnik ds. Lean

Szkolenie pozwala na dalszy rozwój kompetencji w zakresie Lean. Moduły szkolenia pozwalają omówić kwestie podejścia do wdrożenia i funkcjonowania Lean w przedsiębiorstwie, od tworzenia strategii Lean, poprzez jej realizację w praktyce i monitorowanie. Szkolenie koncentruje się na obowiązkach i kompetencjach osoby zarządzającej Lean w przedsiębiorstwie. W trakcie szkolenie uczestnicy dowiedzą się które narzędzia Lean są niezbędne w pracy Pełnomocnika ds. Lean. 

TERMINY:

KRAKÓW GDAŃSK
14-15.07 ZAPISY 11-12.08 ZAPISY
 29-30.09 ZAPISY 22-23.09 ZAPISY

   

Kaizen 

Szkolenie  koncentruje się na omówieniu podejścia do ciągłego doskonalenia opartego o filozofię Kaizen. Zajęcia mają charakter teoretyczny z elementami warsztatów praktycznych nakierowanych na zrozumienie idei Kaizen. Omówione zostaną również główne elementy praktyczne wpływające na efektywność wdrożenia filozofii Kaizen.


TERMINY:

KRAKÓW GDAŃSK

28.07

ZAPISY

21.07 ZAPISY
18.08 ZAPISY 25.08 ZAPISY

 

VSM – Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości

Warsztat obejmuje przedstawienie metody analizy przepływu oraz sposób pracy ze stworzoną mapą jako narzędziem codziennej pracy. Tworzenie map przepływu procesu pozwala tworzyć kompleksowy plan działania celem jego usprawniania tak, aby minimalizować ilość operacji nie przynoszących wartości dodanej.


TERMINY:

KRAKÓW GDAŃSK

07.07

ZAPISY

28.07 ZAPISY
08.09 ZAPISY 26.08 ZAPISY

 

Korzyści dla uczestników:

Dzięki udziałowi w Letniej Akademii LUQAM:

  • zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu optymalizacji,
  • pozyskasz praktyczne umiejętności - zarówno z zakresu zastosowania narzędzi Lean, jak i obowiązków i kompetencji osoby zarządzającej Lean w przedsiębiorstwie,
  • po każdym szkoleniu otrzymasz certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu,
  • gdy zrealizujesz minimum 4 szkolenia otrzymasz dodatkowy certyfikat Letniej Akademii potwierdzający zdobyte kompetencje*,
  • po ukończeniu całego programu otrzymasz voucher - 50% zniżki na dowolne szkolenie studenckie LUQAM.

 

 

*szkolenie Lider Lean Manufacturing oraz szkolenie Pełnomocnik ds. Lean są obowiązkowe do zrealizowania, aby otrzymać dodatkowy certyfikat Letniej Akademii