Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Liga Mistrzów Lean

Czym jest Liga Mistrzów Lean?

 

Liga Mistrzów Lean to oparty na audicie program oceny systemu operacyjnego funkcjonującego w organizacji Uczestnika. W ramach programu, bazując na mapach drogowych (CPS LUQAM), Uczestnik dostaje informacje dotyczące tego jakie powinny być kolejne kroki w doskonaleniu systemu operacyjnego. 

 

 

Jakie korzyści przynosi uczestnictwo?

  • Koncepcję do budowy długofalowej strategii systemu operacyjnego.
  • Roadmapy szczegółowo opisujące jak może wyglądać ścieżka rozwoju systemu organizacji.
  • Rozwój w oparciu o najlepsze wzorce i sprawdzoną metodologię.
  • 20 tematów szkoleń realizowanych w ramach Ligi Mistrzów 5S* zbudowanych w oparciu o moduły systemu operacyjnego.
  • Niezależna ocena systemu operacyjnego funkcjonującego w firmie.

*Uczestnicy LM5S korzystają z tych szkoleń w ramach LM5S.

 

Jak wygląda uczestnictwo w programie?

Ocena w LML wykonywana jest poprzez przegląd mapy drogowej dla danego modułu i zebranie informacji, które z wymagań jest spełnione i na jakim poziomie oraz które nie jest spełnione i dlaczego.

Po każdym audicie Uczestnik otrzymuje rekomendacje dalszego rozwoju oparte na mapach drogowych CPS.

Pełna pętla Ligi Mistrzów Lean zakłada okres 1 roku (12 miesięcy). W trakcie tego okresu wykonywane są 4 audity LML, po jednym na kwartał. Ponieważ modułów CPS jest 20, wynika z tego podział po 5 modułów na jedną wizytę konsultanta.

 

Ogólny schemat przebiegu

 

               1. Decyzja o wejściu do LML - początek programu    
     
2. I audit LML  

Q1 PROGRAMU

Zalecane moduły:

STRATEGIA I STRUKTURA (2)

ORGANIZACJA PRACY (3)

 
3. Samodzielna praca według planu działań (rekomendacji)  
     
4. II audit LML  

Q2 PROGRAMU

Zalecane moduły:

STANDARYZACJA PRACY (4)

ZARZĄDZANIE WIZUALNE (1)

 
5. Samodzielna praca według planu działań (rekomendacji)  
   
6. III audit LML  

Q3 PROGRAMU

Zalecane moduły:

AUTOJAKOŚĆ (3)

KAIZEN (2)

 
7. Samodzielna praca według planu działań (rekomendacji)  
   
8. IV audit LML  

Q4 PROGRAMU

Zalecane moduły:

JIT (5)

 
9. Samodzielna praca według planu działań (rekomendacji)  
     

Kolejność auditowanych modułów ustalana jest z Klientem w taki sposób, aby w audicie uczestniczyły osoby odpowiedzialne za poszczególne moduły.

 

Jesteś zainteresowany/a? 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI