Manager Industry 4.0

Kraków / Warszawa

Manager Industry 4.0

Kraków / Warszawa


Opis:

Studia Manager Industry 4.0 zostały stworzone z myślą o przekazywaniu wiedzy i omawianiu praktycznych rozwiązań związanych z 4 rewolucją przemysłową, która staje się faktem również w polskich przedsiębiorstwach produkcyjnych. Przemysł 4.0 jest pojęciem oznaczającym system produkcyjny umożliwiający elastyczne zmiany asortymentu i zwiększanie wydajności wytwarzania dzięki zastosowaniu zaawansowanych narzędzi wspierających produkcję. Narzędzia te to m.in. Internet Rzeczy czy symulacja produkcji. Przemysł 4.0 nie dotyczy jednak wyłącznie technologii, ale także wydajnych sposobów pracy, roli ludzi w przemyśle i reagującego na zmieniającą się sytuację rynkową „szczupłego” i „zwinnego” zarządzania.

Program:

I

Industry 4.0

 1. Wybrane technologie Industry 4.0
 2. Agile Company
 3. Wybrane rozwiązania intralogistyczne dla przemysłu 4.0 – case studies
 4. Projektowanie layoutu i przepływu przy użyciu symulatora

II

Zarządzanie i optymalizacja produkcji

 1. Budowanie systemu produkcyjnego – narzędzia zarządzania i optymalizacji produkcji
 2. Wyznaczanie i monitorowanie KPI

III

Zarządzanie zespołem

 1. Trening kompetencji przywódczych – warsztaty
 2. Leadership
 3. Budowanie zespołu
 4. Change Management

IV

Case studies

 1. Internet of Things, Big Data and Cyber-Physical System – case studies (język wykładowy angielski)
 2. Innovation in manufacturing – case studies (język wykładowy angielski)
 3. Informatyczne rozwiązania kontroli jakości i analizy braków – case studies
 4. Quality success stories (język wykładowy angielski)

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Manager Industry 4.0 oraz Lider Lean Manufacturing

Wydane przez Luqam w języku polskim

Agile Company

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Leadership

Wydany przez Luqam w języku polskim

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma fakultatywną możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zestawie wideo szkoleń Lean Manager o wartości 129€. Szkolenie realizowane jest przez Opex University (Opexity)

Lean Manager

Wydany przez Opexity w języku angielskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Manager Industry 4.0 oraz Lider Lean Manufacturing

Wydane przez Luqam w języku polskim

Agile Company

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Leadership

Wydany przez Luqam w języku polskim

Każdy uczestnik studiów podyplomowych otrzyma fakultatywną możliwość bezpłatnego uczestnictwa w zestawie wideo szkoleń Lean Manager o wartości 129€. Szkolenie realizowane jest przez Opex University (Opexity)

Lean Manager

Wydany przez Opexity w języku angielskim

Prowadzący

Alasdair Gilchrist

Ekspert w zakresie rozwiązań Industry 4.0. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Internetem Rzeczy (IoT), bezpieczeństwem systemów informatycznych, zarządzaniem identyfikacją i dostępem (AIM), systemami i sieciami komputerowymi oraz transformacją cyfrową. Zdobywał doświadczenie m.in. na stanowiskach IT Director, Chief Technical Officer i Cloud Technology Consultant. Realizował projekty związane m.in. z zewnętrzną oceną technicznych studiów wykonalności projektów. Był architektem projektów migracji licznych przedsiębiorstw do Google Cloud, czego efektem było zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Autor licznych pozycji książkowych, m.in. w: Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, Supply Chain 4.0: From Stocking Shelves to Running the World, IoT Security Issues, Creating Thinking Machines: Robotics, from Mechanical to Sentient Machine, Digital Success: A Holistic Approach to Digital Transformation for Enterprise and Manufacturing

Prowadzący

Dr. inż. Paweł Skruch

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na którym w 2001 r. ukończył studia magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał z wyróżnieniem w 2006 r., a w 2016 r. został mu nadany stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest pracownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku profesora uczelni. Dodatkowo, dr hab. inż. Paweł Skruch kieruje Działem Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Aptiv (dawniej Delphi) w Krakowie, gdzie zarządza grupami inżynierów i naukowców odpowiedzialnych za badania i rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Zainteresowania naukowe i zawodowe dr. hab. inż. Pawła Skrucha dotyczą teorii sterowania, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych, weryfikacji i testowania cyfrowych układów automatyki oraz zagadnień sterowania dla pojazdów autonomicznych.

Prowadzący

Cyril Bourguignon

Manager z międzynarodowym doświadczeniem, ekspert w zakresie zarządzania w branży automotive. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako attaché naukowy w Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej w Szanghaju. Przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi lean manufacturing w azjatyckich fabrykach koncernu Valeo. Od prawie 10 lat związany z drugim największym producentem samochodów na świecie - grupą PSA (Peugeot, Citroen, Opel), jako Lean Manager, a obecnie Chief Quality Officer. Obecnie nadzoruje pod kątem strategicznym system jakości, jak również uczestniczy w pracach nad uruchamianiem innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Prowadzący

Alasdair Gilchrist

Ekspert w zakresie rozwiązań Industry 4.0. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z Internetem Rzeczy (IoT), bezpieczeństwem systemów informatycznych, zarządzaniem identyfikacją i dostępem (AIM), systemami i sieciami komputerowymi oraz transformacją cyfrową. Zdobywał doświadczenie m.in. na stanowiskach IT Director, Chief Technical Officer i Cloud Technology Consultant. Realizował projekty związane m.in. z zewnętrzną oceną technicznych studiów wykonalności projektów. Był architektem projektów migracji licznych przedsiębiorstw do Google Cloud, czego efektem było zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów. Autor licznych pozycji książkowych, m.in. w: Industry 4.0: The Industrial Internet of Things, Supply Chain 4.0: From Stocking Shelves to Running the World, IoT Security Issues, Creating Thinking Machines: Robotics, from Mechanical to Sentient Machine, Digital Success: A Holistic Approach to Digital Transformation for Enterprise and Manufacturing

Prowadzący

Dr. inż. Paweł Skruch

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, na którym w 2001 r. ukończył studia magisterskie. Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka uzyskał z wyróżnieniem w 2006 r., a w 2016 r. został mu nadany stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest pracownikiem Katedry Automatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku profesora uczelni. Dodatkowo, dr hab. inż. Paweł Skruch kieruje Działem Badań i Rozwoju w Centrum Technicznym Aptiv (dawniej Delphi) w Krakowie, gdzie zarządza grupami inżynierów i naukowców odpowiedzialnych za badania i rozwój technologii opartych na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Zainteresowania naukowe i zawodowe dr. hab. inż. Pawła Skrucha dotyczą teorii sterowania, modelowania matematycznego i symulacji komputerowych, weryfikacji i testowania cyfrowych układów automatyki oraz zagadnień sterowania dla pojazdów autonomicznych.

Prowadzący

Cyril Bourguignon

Manager z międzynarodowym doświadczeniem, ekspert w zakresie zarządzania w branży automotive. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako attaché naukowy w Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej w Szanghaju. Przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi lean manufacturing w azjatyckich fabrykach koncernu Valeo. Od prawie 10 lat związany z drugim największym producentem samochodów na świecie - grupą PSA (Peugeot, Citroen, Opel), jako Lean Manager, a obecnie Chief Quality Officer. Obecnie nadzoruje pod kątem strategicznym system jakości, jak również uczestniczy w pracach nad uruchamianiem innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5700 zł

Płatność w 2 ratach: 5900 zł (2 x 2950 zł)

Płatność w 4 ratach: 6100 zł (4 x 1525 zł)

Standardowe zniżki

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

Standardowe zniżki
• 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
• 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
• 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe
• Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji.
Zasady zaliczenia
• Test zaliczeniowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5700 zł

Płatność w 2 ratach: 5900 zł (2 x 2950 zł)

Płatność w 4 ratach: 6100 zł (4 x 1525 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5650 zł

Płatność w 2 ratach: 5800 zł (2 x 2900zł)

Zniżki

Standardowe zniżki
• 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
• 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
• 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
• Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku, a kończą w czerwcu
• Liczba zjazdów: 10
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji.
Zasady zaliczenia
• Test zaliczeniowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

Skontaktuj się z nami: