Manager Lean Healthcare

Kraków

Manager Lean Healthcare

Kraków


Opis:

Studia podyplomowe Manager Lean Healthcare zostały stworzone z myślą o pracownikach ochrony zdrowia zajmujących się zarządzaniem danym działem organizacji lub podległym personelem. Poprawa efektywności, jakości i bezpieczeństwa usług poprzez stworzenie ergonomicznego i przyjaznego miejsca pracy, wdrożenie usprawnień, standaryzację procesów, poprawę komunikacji, redukcję błędów i pomyłek oraz wizualizację wyników niewątpliwie wpływa na pozycję danej placówki w rankingu zaufania pacjentów, jak również z punktu widzenia biznesowego – prowadzi do znacznej redukcji kosztów.

Program:

I

Optymalizacja i Lean Management

 1. Wstęp do optymalizacji procesów
 2. Strumień wartości, standaryzacja pracy i zarządzanie wizualne
 3. Metoda 5S w przestrzeni biurowej, administracyjnej i IT
 4. Wybrane narzędzia Lean w usługach
 5. Problem Solving
 6. Budowanie kultury ciągłego doskonalenia
 7. Tworzenie i monitorowanie KPI
 8. TWI – Training Within Industry
 9. Healthcare Systems Engineering

II

Zarządzanie systemowe w służbie zdrowia

 1. Koszty jakości w działalności leczniczej
 2. Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach ochrony zdrowia

III

Kompetencje miękkie

 1. Zarządzanie osobowościami w grupie projektowej
 2. Trening przywództwa – warsztaty
 3. Change Management
 4. Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników – warsztaty
 5. System ocen pracowników

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach ochrony zdrowia

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim oraz angielskim

Lider Lean Management

Wydany przez Luqam w języku polskim

Problem Solving

Wydany przez Luqam w języku polskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością w jednostkach ochrony zdrowia

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim oraz angielskim

Lider Lean Management

Wydany przez Luqam w języku polskim

Problem Solving

Wydany przez Luqam w języku polskim

Prowadzący

Bohdan W. Oppenheim

Światowej sławy ekspert z zakresu inżynierii systemów i inżynierii systemów medycznych. Profesor na Loyola Marymont University w Los Angeles. Pełni funkcję lokalnego koordynatora sieci edukacyjnej Lean Advancement Initiative Consortium przy Massachusetts Institute of Technology. Jest członkiem komitetu sterującego Lean Education Academic Network. Przez 7 lat pełnił funkcję dyrektora Przemysłowego Centrum Oceny przy Amerykańskim Departamencie Energii, kierując audytem 125 firm pod kątem zastosowania Lean Management. Doradzał kilkudziesięciu firmom, głównie międzynarodowym korporacjom w zakresie Lean Management, inżynierii systemów oraz jakości. Współpracował ze SpaceX w zakresie optymalizacji zarządzania projektami. Laureat licznych prestiżowych nagród. Zdobył m.in. dwukrotnie nagrodę Shingo Award za najlepsze badania i publikację w 2010 i 2013 roku i nagrodę fundacji Fulbrighta w 2011. Obecnie jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się w obszarze Lean Healthcare i inżynierii systemów w ochronie zdrowia. Współtwórca i opiekun pierwszych w USA studiów z zakresu Healthcare Systems Engineering. Jest autorem i współautorem książek: Lean for Systems Engineering with Lean Enablers for Systems Engineering, The Guide to Lean Enablers for Managing Engineering Programs, Value Based Systems Engineering, Lean for Banks.

Prowadzący

Agnieszka Pala

Trenerka oraz konsultantka w zakresie kompetencji miękkich w LUQAM. Swoje doświadczenie budowała na stanowiskach, takich jak HR Manager, Chief Executive Officer, Senior HR Consultant, HR Director. Praktyk zarządzania personelem z doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI).

Prowadzący

Urszula Sulowska-Banaś

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Ostatnio realizowane projekty to m.in. efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP (Good Distribution Practices) w międzynarodowym transporcie farmaceutyków dla ludzi, transfer systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, certyfikacja ISO w firmie wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.

Prowadzący

Bohdan W. Oppenheim

Światowej sławy ekspert z zakresu inżynierii systemów i inżynierii systemów medycznych. Profesor na Loyola Marymont University w Los Angeles. Pełni funkcję lokalnego koordynatora sieci edukacyjnej Lean Advancement Initiative Consortium przy Massachusetts Institute of Technology. Jest członkiem komitetu sterującego Lean Education Academic Network. Przez 7 lat pełnił funkcję dyrektora Przemysłowego Centrum Oceny przy Amerykańskim Departamencie Energii, kierując audytem 125 firm pod kątem zastosowania Lean Management. Doradzał kilkudziesięciu firmom, głównie międzynarodowym korporacjom w zakresie Lean Management, inżynierii systemów oraz jakości. Współpracował ze SpaceX w zakresie optymalizacji zarządzania projektami. Laureat licznych prestiżowych nagród. Zdobył m.in. dwukrotnie nagrodę Shingo Award za najlepsze badania i publikację w 2010 i 2013 roku i nagrodę fundacji Fulbrighta w 2011. Obecnie jego zainteresowania naukowe i zawodowe koncentrują się w obszarze Lean Healthcare i inżynierii systemów w ochronie zdrowia. Współtwórca i opiekun pierwszych w USA studiów z zakresu Healthcare Systems Engineering. Jest autorem i współautorem książek: Lean for Systems Engineering with Lean Enablers for Systems Engineering, The Guide to Lean Enablers for Managing Engineering Programs, Value Based Systems Engineering, Lean for Banks.

Prowadzący

Agnieszka Pala

Trenerka oraz konsultantka w zakresie kompetencji miękkich w LUQAM. Swoje doświadczenie budowała na stanowiskach, takich jak HR Manager, Chief Executive Officer, Senior HR Consultant, HR Director. Praktyk zarządzania personelem z doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizuje się w zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI).

Prowadzący

Urszula Sulowska-Banaś

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Ostatnio realizowane projekty to m.in. efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP (Good Distribution Practices) w międzynarodowym transporcie farmaceutyków dla ludzi, transfer systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, certyfikacja ISO w firmie wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe
Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4750 zł

Płatność w 2 ratach: 4900 zł (2 x 2450 zł)

Standardowe zniżki

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe
Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4750 zł

Płatność w 2 ratach: 4900 zł (2 x 2450 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.
Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Skontaktuj się z nami: