Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

MBA in Operations Management

 

 

 

Studia Podyplomowe - Studia MBA w zarządzaniu operacyjnym

 

Celem programu MBA w Zarządzaniu Operacyjnym jest rozwinięcie umiejętności managerskich, umożliwiających skuteczne i efektywne zarządzanie operacyjne organizacją. Zajęcia prowadzone w ramach programu MBA kształcą słuchaczy w zakresie holistycznego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w perspektywnie zarządzania procesami, jak i zarządzania systemowego - strategicznego zarządzania organizacją. MBA to przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków.

 

Dzięki studiom Master of Business Administration in Operations Management uczestnik nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działami związanymi z zarządzaniem operacyjnym, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

 

ZAPISY NIEDOSTĘPNE

 

SPRAWDŹ TEŻ: QUALITY MBA

 

 

• OPIS •

Tematyka kierunkowa MBA związana jest z ugruntowaniem i poszerzeniem wiadomości z zakresu zarządzania produkcją, ciągłego doskonalenia, zarządzania jakością i narzędzi jakości. Zajęcia z tej tematyki odbywają się w ramach 2 cykli szkoleniowych - Lean Manager i Quality Manager, które umożliwiają poszerzenie informacji zdobywanych na tradycyjnych szkoleniach i studiach podyplomowych, jak również umożliwiają dodatkową certyfikację w obu obszarach. Słuchacze studiów nabędą także umiejętności związane z innymi aspektami zarządzania organizacją i psychologii w zarządzaniu związane m.in z:

 • rozumieniem procesów finansowych zachodzących w organizacji
 • strategią zarządzania zasobami ludzkimi
 • strategią zarządzania obszarem zakupów w organizacji
 • umiejętnością kreowania celów strategicznych i rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem organizacją,
 • efektywnym przywództwem, zarządzaniem projektami.

 

 

Studia MBA w Zarządzaniu Operacyjnym kierowane są w szczególności do:

 • specjalistów, koordynatodów, managerów ciąłego doskonalenia, Lean Management,
 • auditorów, specjalistów, managerów, pełnomocników ds. jakości,
 • osób zarządzających produkcją i procesami okołoprodukcyjnymi,
 • osób pełniących funkcje kierownicze na średnim oraz wyższym szczeblu zarządzania organizacją,
 • osób przygotowujących się do awansu zawodowego na stanowiska kierownicze.

 

• PROGRAM •


I. ZARZĄDZANIE BIZNESEM II. PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU
 1. Finanse w organizacji
 2. Rachunkowość finansowa i zarządcza
 3. Zarządzanie zakupami
 4. Cost Breakdown - symulacja
 5. Narzędzia i techniki negocjacji
 6. Selekcja i rozwój pracowników
 7. Zarządzanie projektami - wybrane zagadnienia
 8. Zarządzanie strategiczne
 1. Zarządzanie osobowościami
 2. Zarządzanie zmianą
 3. Przywództwo i wywieranie wpływu
 4. Skuteczna komunikacja
III. ZARZĄDZANIE OPERACYJNE  
 1. Tworzenie wartości poprzez produkcję
 2. Wyznaczanie i monitorowanie KPI
 3. Cele i odpowiedzialności za ciągłe doskonalenie
 4. Strategia i struktura ciągłego doskonalenia
 5. Zarządzanie przepływem i logistyka produkcji
 6. Monitorowanie i doskonalenie systemu zarządzania
 7. Koszty jakości
 8. Zarządzanie reklamacjami i rozwiązywanie problemów

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Master of Business Administration in Operations Management, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie),
 • zaświadczenie ukończenia programu szkoleniowego "Lean Manager" (LUQAM),
 • certyfikat ukończenia programu szkoleniowego "Quality Manager" (LUQAM).

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

TRENER 1

Trener oraz konsultant systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO TS (IATF) 16949  w LUQAM. Doświadczony audytor Ligi Mistrzów 5S oraz wykładowca na studiach podyplomowych „Advance Quality Engineer”. Absolwentka studiów Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi oraz studium pedagogiczne na Politechnice Śląskiej. Swoją wiedzę poszerzała biorąc udział w licznych szkoleniach. Posiada kompetencje Pełnomocnika ds. Bezpieczeństwa wyrobu – PSB (VDA-QMC), Auditora zewnętrznego VDA 6.3 (uprawnienia VDA-QMC), Auditora wewnętrznego ISO/TS 16949 oraz 6 sigma Black Belt.

Pracowała na stanowiskach Kierownika Jakości, Lidera zespołu APQP, Inżyniera Jakości na poziomie globalnym oraz lokalnym, a także Inżyniera ds. Przygotowania Procesów. W ramach obowiązków zawodowych zajmowała się zarządzaniem działu jakości - jakość produkcji, jakość w projektach, jakość  dostawców, metrologia i laboratorium. Nadzorowała jakość w nowych wdrożeniach w rejonie EMEA (Jaguar, Land Rover, Caterpillar – produkcja w zakładach w Europie i południowej Afryce), a także nad jakością projektów i procesów dla klientów francuskich dla produkcji w zakładzie w Polsce.

Prowadzi szkolenia z zakresu metod i narzędzi jakościowych w tym APQP, FMEA, CP, analiza problemów źródłowych, ISO/TS (IATF) 16949, CSR w motoryzacji.

 

TRENER 2

Trener i konsultant LUQAM. Psycholog, trener zarządzania w biznesie i administracji publicznej, realizator programów szkoleniowych w zakresie twórczego przywództwa, wprowadzania zmiany w organizacji, motywacji wewnętrznej, diagnozy osobowości, rozwoju kompetencji, komunikacji, budowania zespołów wysokiej skuteczności, negocjacji rynkowych, standardów obsługi klientów, ocen okresowych, performance management. Jest certyfikowanym konsultantem rozwoju organizacji Task Navigator Advisio oraz Hogan Assesment Center (HPI, HDS, MVPI). Wykładowca w obszarze psychologii biznesu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Szkole Administracji w Bielsku-Białej. Współpracuje z wykładowcami zagranicznymi z USA z Utah State University w zakresie tematów komunikacji, motywacji i afirmacji. Praktyk zarządzania personelem z doświadczeniem w pracy w wewnętrznych działach HR i jako doradca HR. Specjalizujący się zarządzaniu zmianą, w rekrutacji i selekcji pracowników, tworzeniu planów szkoleniowych i rozwojowych, budowaniu systemu motywacji i ocen pracowniczych, budowaniu zespołów projektowych, tworzeniu programu zarządzania zmianą. Posiada doświadczenie pracy w wewnętrznych działach HR jako konsultant i HR Manager. Współpracuje z licznymi firmami w wielu obszarach działań HR.

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE •

 

ZAPISY 

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • wpłacić należność za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

BIURO REKRUTACJI

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja zostanie uruchomiona w czerwcu.
 • Liczba semestrów: 3
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 9480 zł

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 5% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • 25% rabatu przy zapisie 4 osób z tej samej firmy.

 

 

Rabaty nie sumują się.

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy