Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Optymalizacja procesu zakupowego

Optymalizacja procesu zakupowego

Proces zakupowy jest istotnym elementem każdego przedsiębiorstwa i powinien być traktowany jako komplementarny do procesów produkcji. W ramach projektów optymalizacyjnych wspieramy naszych Klientów m.in. w rozwoju logistyki wewnętrznej, kultury współpracy czy planowaniu łańcucha dostaw.

Skala projektu zależy od specyficznej sytuacji danej organizacji i może polegać na wdrożeniu jednego narzędzia np. cost breakdown, wdrożeniu KPI zakupowych lub na kompleksowym zaprojektowaniu i wdrożeniu strategii zakupowej.

 KORZYŚCI

Zmiana zaopatrzenia w nowoczesne zakupy sprawia że „zakupy zarabiają”. Zyski wynikają zarówno z negocjacji i redukcji cen, jak również z optymalizacji całego procesu zakupowego oraz zaangażowania dostawców w optymalizację wytwarzanych konstrukcji.

JAK DZIAŁA PROJEKT?

Projekt optymalizacji procesu zakupowego bazuje na:

  • raporcie,
  • scenariuszu wykonanym po analizie zakupowej i zaakceptowanym przez Klienta,
  • zaprojektowanej strategii zakupowej.

Po opracowaniu strategii zakupowej, strategii dla poszczególnych kategorii oraz wyborze KPI następuje etap wdrożeniowy. 

WDROŻENIE SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH FAZ:

FAZA 1

Budowa struktury zespołu (definicja ról, zadań, kompetencji i celów).

FAZA 2

Projektowanie standardów wewnętrznych zgodnych ze strategią dla obszaru zakupowego (procedury, formularze, narzędzia - TCO, eval, cost breakdown).

FAZA 3

Szkolenie i coaching zespołu.

FAZA 4

Definicja projektów oszczędnościowych.

FAZA 5

Wdrożenie operacyjne.

FAZA 6

Wdrożenie strategii dla wybranych kategorii zakupowych.

FAZA 7

Pomiar skuteczności rozwiązań.

Poszczególne fazy projektu podlegają regularnemu przeglądowi i zatwierdzeniu w ramach projektowego steering comitee.

KONTAKT