Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Partnerzy studiów podyplomowych LUQAM

Studia podyplomowe LUQAM

 

wszib

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości powstała w 1995 roku. Misją Uczelni od początku istnienia jest przekazywanie interesariuszom podstaw metodycznych oraz intelektualnych do pracy w biznesie i w nowoczesnym społeczeństwie gospodarki opartej na wiedzy. Tak sformułowaną misję dopełnia odwołanie do wartości etycznych respektowanych w ramach funkcjonowania Uczelni.

Obecnie Uczelnia jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem wiedzy, stale dostosowującym ofertę dydaktyczną do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Wdrażane od 2012 roku programy nauczania opracowano według krajowych ram kwalifikacji (KRK). Nowoczesność uczelni wynika z wieloletniego zarządzania jakością edukacji z naciskiem na umiejętność samodzielnego myślenia i decydowania, nawyk ciągłego i samodzielnego zdobywania współczesnej wiedzy. Absolwent uzyskuje nie tylko wiedzę, ale także umiejętności potrzebne na rynku pracy.

W 2005 r. Uczelnia została wyróżniona „Nagrodą środowiska Studenckiego 2005" przyznawaną przez Parlament Studentów RP w kategorii „Uczelnia przyjazna studentom”. W 2010 roku WSZiB uzyskało I i II kategorię w parametrycznej ocenie naukowej.

WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. W zarządzaniu edukacją kieruje się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiada również certyfikat jakości nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmuje czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

 

 

Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku w Warszawie. Jej założycielem jest Ryszard Łazarski. Zgodnie z jego zamierzeniami misją uczelni jest „stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy”. Misję dopełnia nacisk na podmiotowe traktowanie studentów oraz otwartość i szacunek wobec innych kultur i religii.

Potwierdzeniem wysokiej jakości oferty edukacyjnej Uczelni Łazarskiego są przyznane nagrody i wyróżnienia. W 2015 roku  Uczelnię Łazarskiego uznano za najlepszą polską uczelnię w rankingu U-Multirank. Ponadto, uczelnia zajęła I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni niepublicznych, a także została wyróżniona certyfikatem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

W latach 2010-2012 uczelnia zdobywała I miejsce w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. W kolejnych latach utrzymuje się w czołówce konkursu, corocznie otrzymując wyróżnienia.

Sukcesy absolwentów są najlepszym dowodem perspektyw zawodowych stwarzanych przez Uczelnię Łazarskiego. Co roku przyznawane są „Brylanty Łazarskiego” – specjalne wyróżnienie dla wybranych absolwentów uczelni, którzy osiągnęli ponadprzeciętny sukces w różnych dziedzinach życia zawodowego.