Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

Tu jesteś :: Projekty » Małe » Pomiar i wizualizacja

 

Pomiar i wizualizacja

 

„Nie można zarządzać czymś, czego nie da się zmierzyć."

P. Drucker

 

W ramach projektów z zakresu pomiaru i wizualizacji zajmujemy się projektowaniem KPI (Key Performance Indicators).
KPI, czyli Kluczowe Wskaźniki Efektywności, w procesach organizacji powiązane są ze strategią i wspierają jej realizację. 

 

ARTYKUŁY LUQAM - DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ 

czym są KPI?  jakie są zalety korzystania z KPI?

 

Odpowiednio dobrane wskaźniki KPI pozwalają na świadomy rozwój przedsiębiorstwa, podejmowanie trafnych decyzji oraz ich rzetelną ocenę.podstawą do wdrożenia w firmie szczupłego zarządzania - lean management bazuje na informacjach zwrotnych o wynikach pracy, jakości i kosztach. Jednocześnie, kluczowe jest, by KPI dopasowane były do specyfiki firmy, jej możliwości i potrzeb.

 

 

Dlaczego warto skorzystać z naszej wiedzy w tym zakresie?

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w wyznaczaniu wskaźników i tworzeniu sposobów ich wizualizacji.

Doskonale potrafimy przełożyć strategię firmy na poziom operacyjny. 

W projektach uwzględniamy indywidualne charakterstyki firmy, pod nie dopasowując ilość i charakter wskaźników.

 

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania KPI, poza ich wyborem i powiązaniem ze strategią, wymaga również:

  • zbudowania zasad zbierania danych, raportowania i ich wizualizacji,
  • ustalenia praktyk podejmowania działań wspierających osiąganie wyników, zarówno w trybie zaradczym (krótkoterminowym), jak i planowanym (scenariusze strategiczne procesu).

 

 

Przebieg projektu - krok po kroku

1. Dopracowanie strategii.

2. Wybór KPI dla poszczególnych procesów.

3. Zebranie danych historycznych dla poszczególnych KPI.

4. Wdrożenie „mini projektów” w obszarach, gdzie KPI wymaga stworzenia rozwiązań systemowych  (np. OEE, oszczędności zakupowe, oszczędności operacyjne).

5. Określenie celów KPI na dany okres.

6. Zbudowanie planów osiągnięcia zakładanych wyników KPI dla każdego procesu.

7. Budowa i wdrożenie systemu raportowania oraz spotkań KPI.

8. Budowa systemu wizualizacji (rozwiązanie LUQAM) lub wykorzystanie istniejących rozwiązań informatycznych firmy (ERP).


kontakt