Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Lean Management

Lean Management

Szkolenia Lean Management

 

Lean Management

 

Poniższe szkolenia nie mają z góry wyznaczonych terminów. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z tematów – zapisz się, korzystając z linku pod opisem szkolenia. Wystarczą 3 zapisane osoby, aby zorganizować wybrane szkolenie w dogodnym dla uczestników terminie. Jeżeli masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami

Platforma szkoleniowa LUQAM

Szkolenie

Opis (kliknij w nazwę szkolenia, by zobaczyć program)

Czas trwania Cena szkolenia
Lean Play - gra symulacyjna

Szkolenie przeprowadzane jest w formie gry polegającej na symulowaniu firmy produkcyjnej. Każdy z etapów produkcji (wykonywanej na ćwiczebnych modelach) kończy się analizą wyników i zaplanowaniem kolejnego etapu. Podstawowym elementem niosącym wartość edukacyjną jest konieczność posługiwania się podejściem Kaizen oraz mechanizmami ciągłego doskonalenia w toku gry.

Zapisz się

1 dzień (7h) 880 zł netto
Warsztaty Lean - Kaizen i Poka Yoke

Szkolenie skupia się na prezentacji metod POKA YOKE oraz KAIZEN. Wyrażenie Poka Yoke oznacza zapobieganie błędom. Są to wszelkiego rodzaju metody wspomagające operatorów w eliminowaniu pomyłek podczas wykonywania pracy. Natomiast KAIZEN to metoda doskonalenia organizacji w myśl zasady "małych kroków".

Zapisz się

1 dzień (7h) 980 zł netto
Podstawy projektowania layoutu fabryki wg zasad Lean Manufacturing

Szkolenie ma na celu zaprezentowanie sposobu projektowania layout wg zasad Lean Manufacturing. Przeprowadzane jest w formie gry symulacyjnej w połączeniu z przedstawieniem teorii na temat projektowania layoutu.

Zapisz się

 

1 dzień (7h) 880 zł netto
Zarządzanie produktywnością i wydajnością

Uczestnicy poznają definicje wskaźników, sposoby ich wyliczania, potrzebne dane podstawe do kalkulacji KPI. Omawiana jest również kwestia sposobu zarządzania  produktywnością on-line na linii produkcyjnej.

Zapisz się

1 dzień (7h) 980 zł netto
Wprowadzenie do normowania pracy Normowanie pracy jest narzędziem umożliwiającym efektywne zarządzanie czasem pracy. Właściwie określone normy realizowanych zadań pozwalają uzyskać płynność produkcji, co przekłada się na wymierne korzyści finansowe. Szkolenie wskazuje jak optymalnie wykorzystywać czas pracowników, a także wyposażenie techniczne. Przekłada się to na skuteczniejsze planowanie.  1 dzień (7h) 980 zł netto
Koordynator Industrial Engineering

Szkolenie koncentruje się na doskonaleniu przepływu strumienia wartości, przechodząc od produkcji tzw. pchanej (przesyconej marnotrawstwem, charakteryzującej się wysokimi kosztami wytwarzania, niską wydajnością oraz niestabilnym poziomem jakości) w kierunku produkcji w dużym stopniu wolnej od marnotrawstwa. W trakcie zajęć, dzięki wykorzystaniu gry symulacyjnej uczestnicy przeprowadzają analizę realnego strumienia wartości za pomocą metodologii VSM, wprowadzją w nim zmiany oraz projektują stan docelowy.

Zapisz się

3 dni (21h) 1 684 zł netto
Robust Engineering

W trakcie szkolenia przedstawiane są dwa sposoby rozumienia jakości. Z jednej strony prezentowana jest perspektywa inżynierów odpowiedzialnych za produkt, pracujących w dziale kontroli jakości. Z drugiej strony przedstawiany jest punkt widzenia klienta. Ponadto, omawiane są metody usprawnienia procesu produkcji, kontroli i dostaw komponentów w kontekście maksymalizacji jakości.

Zapisz się

1 dzień (7h)  980 zł netto
Projektowanie przepływów ciągłych

Szkolenie ma na celu przedstawienie istotnych kwestii występujących podczas budowy gniazd i linii produkcyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy pozyskują wiedzę na temat elementów wpływających na jakość i wydajność realizowanych procesów, a także na bezpieczeństwo osób pracujących w gnieździe produkcyjnym.

Zapisz się

1 dzień (7h) 880 zł netto
Tablice i wskaźniki - narzędzia do zarządzania obszarem produkcyjnym

Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat uporządkowanego, praktycznego podejścia do definiowania i wdrażania kluczowych wskaźników wspomagających zarządzanie procesami. Podczas szkolenia uczestnicy uzyskują niezbędną wiedzę na temat elementów wspomagających, takich jak tablice do prezentacji danych czy Gemba walk, a także poznają zależności między informacjami wynikającymi z prezentacji wskaźników a systemem rozwiązywania problemów.

Zapisz się

1 dzień (7h) 780 zł netto
TPM - Total Productive Maintenance

W trakcie szkolenia prezentowane jest podejście TPM. Jest to jedno z najważniejszych narzędzi w szczupłym podejściu do zarządzania. Właściwie wykorzystywane przynosi największe korzyści organizacji oraz jej pracownikom. W trakcie dwóch dni szkolenia przedstawiana jest kompletna metodologia wdrożenia TPM oraz podstawowe warunki, które organizacja musi spełnić, aby rozpocząć wdrożenie.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Autonomiczne Utrzymanie Ruchu

Program Autonomous Maintenance jest jednym z podstawowych filarów TPM. Jego głównym celem jest nałożenie odpowiedzialności za utrzymanie wyposażenia w odpowiednim stanie na jego operatorów. Skutkuje to odejściem od standardowego podejścia „ja produkuję – ty naprawiasz” reprezentowanego przez dział utrzymania ruchu i produkcję.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Prewencyjne Utrzymanie Ruchu

Prewencyjne Utrzymanie Ruchu to system służący rozwojowi efektywnego działania wszystkich prac z zakresu utrzymania ruchu. Wdrażany jest m.in. po to, by likwidować opóźnienia wynikające z ograniczonej dostępności materiałów i narzędzi. Jest wykorzystywany do określania obciążenia pracą w sposób zapewniający najefektywniejsze obsadzenie załogą. Służy także do ustalania zapotrzebowania na materiały i usługi wspomagające. Nadrzędnym celem tych działań jest zapewnienie jak najniższego poziomu inwestycji.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Gospodarka Magazynowa w dziale UR

Ukończenie szkolenia skutkuje znajomością metod redukcji kosztów zakupów części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych. Uczestnicy dowiadują się jak prowadzić prawidłową gospodarkę materiałowo-narzędziową.

Zapisz się

1 dzień (7h) 840 zł netto
Wczesne planowanie Utrzymania Ruchu

Program szkolenia obejmuje prezentację strategii i narzędzi planowania skutecznej realizacji zadań w dziale Utrzymania Ruchu. Uczestnicy poznają metody Planowania i Harmonogramowania działań UR. Ponadto, uczą się wykorzystania systemów CMMS.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Reliability Centered Maintenance

RCM to zintegrowana metodologia z zakresu utrzymania ruchu ukierunkowana na niezawodność. Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące tworzenia pakietu zadań obsługi technicznej maszyn roboczych oraz właściwych programów profilaktycznych dla tych maszyn. Uczestnicy uczą się ewaluować pakiety zadań pod kątem ich wykonywalności oraz kosztów.

Zapisz się

1 dzień (7h) 880 zł netto
Od Push do Pull

Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny oraz mini grę symulującą przedsiębiorstwo borykające się z problemami zbyt dużych zapasów materiałowych, półproduktów i wyrobów gotowych. Zadaniem uczestnika jest usprawnienie procesu oraz zbudowanie systemu produkcyjnego, który działa w oparciu o produkcję i dostawy dokładnie na czas.

Zapisz się

1 dzień (7h) 880 zł netto
Just in Time i Kanban

Szkolenie obejmuje moduł teoretyczny oraz grę symulującą przedsiębiorstwo, borykające się z problemami zbyt dużych zapasów materiałowych, półproduktów i wyrobów gotowych. Uczestnik podczas szkolenia będzie miał za zadanie, na podstawie modułów teoretycznych, usprawnić proces oraz zbudować system produkcyjny działający w oparciu o produkcję i dostawy dokładnie na czas.

Zapisz się

1 dzień (7h) 880 zł netto

kontakt