Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

Menadżerskie i Komunikacja

Menadżerskie i Komunikacja

Szkolenia Menadżerskie i Komunikacja

 

Menadżerskie i Komunikacja 

 

Poniższe szkolenia nie mają z góry wyznaczonych terminów. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z tematów – zapisz się, korzystając z linku pod opisem szkolenia. Wystarczą 3 zapisane osoby, aby zorganizować wybrane szkolenie w dogodnym dla uczestników terminie. Jeżeli masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami

Platforma szkoleniowa LUQAM

Szkolenie Opis (kliknij w nazwę szkolenia, by zobaczyć program) Czas trwania Cena szkolenia
Budowanie zespołu i motywowanie pracowników

Celem szkolenia jest przygotowanie do pełnienia funkcji menedżera w nowym lub zmieniającym się zespole i środowisku pracy. Uczestnicy dowiadują się w jaki sposób radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozwiązywać problemy pojawiające się w zespole oraz w jaki sposób pracować nad emocjami w przypadku sytuacji konfliktowych.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto
Trudne sytuacje i dyscyplinowanie pracowników

Szkolenie kierowane jest do osób zarządzających grupą pracowników. Udział w szkoleniu skutkuje zrozumieniem procesów zachodzących w różnych fazach rozwoju zespołu oraz znajomością metod efektywnego i konstruktywnego wpływania na czynnik ludzki.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Trening umiejętności menedżerskich

Głównym zadaniem szkolenia jest zapoznanie menedżerów z metodami optymalnego oddziaływania na zaangażowanie pracowników. Ich znajomość i umiejętne stosowanie zapewnia osiągnięcie oczekiwanych wyników i założonych celów organizacji.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Rozwój kompetencji trenera wewnętrznego

Nadrzędnym celem zajęć jest prezentacja zasad efektywnego przekazywania wiedzy osobom dorosłym. Szkolenie dostarcza praktycznych rozwiązań, gotowych do natychmiastowego zastosowania narzędzi oraz wskazówek dotyczących przygotowania efektywnego i profesjonalnego szkolenia wewnętrznego.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto
Proces wdrażania zmian w kontekście pracowniczym

Udział w szkoleniu skutkuje zrozumieniem procesu wdrażania zmian w organizacji. Osoby, które ukończyły szkolenie charakteryzuje znajomość zarówno źródeł oporu wobec zmian, jak i sposobów na ich skuteczne przezwyciężenie. Ponadto, uczestnicy nabywają umiejętności przygotowywania, angażowania i wspierania pracowników podczas fazy przemian.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto 
Optymalizacja relacji zawodowych, czyli trening komunikacji interpersonalnej

Podczas zajęć uczestnicy dokonują autodiagnozy własnego temperamentu oraz dominujących sposobów zachowania i komunikacji w relacjach interpersonalnych. Następnie zdobywają umiejętności rozpoznawania oraz adekwatnego reagowania na swoich odbiorców. Kurs ma za zadanie pomoc w znalezieniu własnego, optymalnego sposobu komunikacji sprzyjającego budowaniu pozytywnych i trwałych relacji z innymi ludźmi.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto
Negocjacje w biznesie

Nadrzędnym celem warsztatów jest nauka prawdziwie efektywnego przygotowania się do prowadzenia negocjacji biznesowych. W trakcie zajęć uczestnicy dowiadują się jak postępować na poszczególnych etapach spotkań biznesowych w celu osiągnięcia założonych wyników. Uczą się również, w jaki sposób pracować nad emocjami w sytuacjach trudnych.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Budowanie zaangażowania pracowników

Warsztaty te pozwalają zrozumieć wpływ osób zarządzających na zaangażowanie i efektywne funkcjonowanie zespołu. Zajęcia pomagają w doprecyzowaniu drogi, którą menedżerowie mają wybrać, by zbudować i przewodzić zmotywowanemu i skutecznemu zespołowi.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto

 kontakt