Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Systemy Zarządzania

Systemy zarządzania

Szkolenia Systemy Zarządzania

 

Systemy Zarządzania

 

Poniższe szkolenia nie mają z góry wyznaczonych terminów. Jeżeli jesteś zainteresowany którymś z tematów – zapisz się, korzystając z linku pod opisem szkolenia. Wystarczą 3 zapisane osoby, aby zorganizować wybrane szkolenie w dogodnym dla uczestników terminie. Jeżeli masz jakieś pytania - skontaktuj się z nami

Platforma szkoleniowa LUQAM

Szkolenie Opis (kliknij w nazwę szkolenia, by zobaczyć program) Czas trwania Cena szkolenia
Wymagania normy ISO 9001:2015 

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zawodowo zajmujących się zagadnieniami związanymi z tematyką systemów zarządzania. Uczestnikom szkolenia przedstawiane jest praktyczne rozumienie wymagań nowej normy. W efekcie możliwe jest wprowadzanie do obecnego w danej organizacji systemu zarządzania zmian zgodnych z wymaganiami ISO 9001:2015 lub zaplanowanie wdrożenia takiego systemu w firmie.

Zapisz się

1 dzień (7h) 780 zł netto
Auditor Wewnętrzny ISO 14001

Głównym tematem poruszanym w trakcie szkolenia jest problematyka zarządzania środowiskowego w organizacjach. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego w systemie zarządzania zgodnym z wymaganiami normy ISO 14001.

Zapisz się

2 dni (14h) 880 zł netto
Pełnomocnik ISO 14001

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące systemu zarządzania środowiskiem według ISO 14001 w kontekście pracy pełnomocnika oraz jego zadań i roli w organizacji. W trakcie zajęć prezentowana jest również charakterystyka wymagań ISO 14001 oraz zestawienie wytycznych dla organizacji.

Zapisz się

3 dni (21h) 1 280 zł netto
Auditor Wewnętrzny ISO 17025

Celem programu kształcenia jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium zgodnie z nowymi wymaganiami normy ISO 17025:2017. Na szkoleniu prezentowane są wymagania normy w odniesieniu do zarządzania oraz kompetencji technicznych. Ponadto, uczestnicy uczą się jak przygotowywać i prowadzić audity jakości.

Zapisz się

2 dni (14h) 880 zł netto
Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 

Szkolenie obejmuje zagadnienia dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001 w kontekście prowadzenia procesów audytowania w organizacji. Celem zajęć jest przekazanie metod i technik auditowania w kontekście ISO 45001, które pozwolą uczestnikom na skuteczniejsze monitorowanie wdrożonego systemu.

Zapisz się

2 dni (14h) 880 zł netto
Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001 w kontekście pracy pełnomocnika oraz jego zadań i roli w organizacji. Prezentowana jest charakterystyka wymagań ISO45001 oraz zestawienie wytycznych dla organizacji - jak wdrożyć i stosować formalną procedurę ograniczania ryzyka w odniesieniu do pracowników, klientów i osób postronnych.

Zapisz się

3 dni (21h) 1 280 zł netto
IFS, BRC - Wymagania standardów sieciowych

Szkolenie jest adresowane do osób pragnących doskonalić swoje kwalifikacje w zakresie bezpieczeństwa żywności. W trakcie szkolenia przedstawiane są wymagania standardów IFS i BRC ze szczególnym uwzględnieniem wymagań nie pojawiających się w ISO 22000, a także proces certyfikacji.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto
Auditor Wewnętrzny ISO 27001

Uczestnicy przygotowywani są do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Program szkolenia obejmuje omówienie wymagań normy ISO 27001, poszerzone o ich praktyczną interpretację.

Zapisz się

2 dni (14h) 880 zł netto
Warsztaty doskonalące dla Pełnomocników ds. Zarządzania Jakością 

Celem warsztatu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy o kompleksowym zarządzaniu jakością. Osiąga się to poprzez wykorzystanie symulacji środowiska "wirtualnej firmy". Taka formuła zajęć umożliwia pełne zrozumienie zależności funkcjonujących w systemach zarządzania.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto
Analiza zdarzeń potencjalnie wypadkowych

Warsztaty prezentują praktyczne zastosowania podstawowych narzędzi analizy wypadków, incydentów i zdarzeń potencjalnych opartych na metodzie FTA i Ishikawa. Przeprowadzane ćwiczenia dają możliwość zapoznania się z metodami, które pozwalają na dogłębną analizę źródłowych przyczyn wypadków.

Zapisz się

1 dzień (7h) 790 zł netto
Zarządzanie ryzykiem w systemach zarządzania jakością

Szkolenie, prowadzone w formule warsztatowej jest ukierunkowane na przedstawienie koncepcji oceny ryzyka w systemach zarządzania jakością. Uzyskanie pełnej świadomość zagrożeń na jakie jest narażona firma, jest zarazem pierwszym krokiem do planowania działań zapobiegawczych, doskonalenia procesów, a w konsekwencji zwiększania skuteczności i bezpieczeństwa funkcjonowania systemu zarządzania jakością.

Zapisz się

2 dni (14h) 980 zł netto
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001 

Podczas szkolenia omawiane jest praktyczne rozumienie wymagań norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 wraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie). Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, uczestnicy szkolenia poznają socjotechniki użyteczne w działaniach auditowych.

Zapisz się

2 dni (14h) 880 zł netto
Auditor Wewnętrzny Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Uczestnicy szkolenia zostają zapoznani z praktycznym rozumieniem wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001 wraz ze sposobami pozyskiwania dowodów na ich spełnienie (lub niespełnienie). Oprócz porad dotyczących zasad i technik auditowania, kursanci zostają zapoznani z socjotechnikami użytecznymi w działaniach auditowych. W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia, których celem jest prezentacja omawianych zagadnień w praktyce.

Zapisz się

2 dni (14h) 880 zł netto
Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001 i ISO 14001

Podczas szkolenia podkreśla się kwestie określania celów, mierników, oceny skuteczności podejmowanych działań, tworzeniea i zarządzaniea dokumentacją systemową w kontekście zapewnienia prawidłowego funkcjonowania firmy i realizacji jej strategii. Celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że system zarządzania może i ma służyć firmie i wszystkim jej pracownikom, w czym kluczową rolę odgrywa właśnie pełnomocnik.

Zapisz się

3 dni (21h) 1 280 zł netto
Pełnomocnik Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001

Szkolenie przede wszystkim przygotowuje uczestników do pełnienia funkcji pełnomocnika Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001  Celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że system zarządzania może i ma służyć firmie i wszystkim jej pracownikom, w czym kluczową rolę odgrywa właśnie pełnomocnik.

Zapisz się

3 dni (21h) 1 280 zł netto
Mapowanie procesów za pomocą notacji BPMN

Po odbytym szkoleniu uczestnik potrafi mapować już istniejące oraz modelować nowe procesy. Potrafi w podstawowym zakresie posługiwać się notacją BPMN 2.0. Zna wydajne i bezpłatne narzędzia do wizualizacji procesów w firmie. Potrafi zaprojektować kanały komunikacyjne w procesie.

Zapisz się

2 dni (14h) 1 280 zł netto
Koszty Jakości

Celem szkolenia jest przedstawienie korzyści ze stosowania rachunku kosztów jakości w zarządzaniu firmą. Prezentowana metoda analizy i projektowania procesów ma na celu określenie poziomu ich optymalnej efektywności, przekładającej się bezpośrednio na rentowność firmy.

Zapisz się

 2 dni (14h) 980 zł netto

kontakt