Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: Projekty » Duże » Projekty dedykowane

 

Projekty dedykowane

Projekty dedykowane

Każdy z projektów realizowanych przez LUQAM jest precyzyjnie dopasowywany do indywidualnych potrzeb i wymagań danego Klienta. Nie ma dwóch takich samych firm, takich samych kultur organizacyjnych czy systemów zarządzania. Nawet niewielkie różnice mogą sprawić, że pozornie podobne projekty przeznaczone dla różnych firm będą znaczącą się od siebie różniły.

Poszczególne typy projektów wymienione w ofercie LUQAM prowadzone są w zestandaryzowanym trybie. Oznacza to, że dany produkt posiada zestaw standardów umożliwiający sprawne nim zarządzanie oraz, że jego cel jest odgórnie znany. Sposób prowadzenia tych projektów wyznacza wieloletnia praktyka i powstały na jej bazie standard, co w połączeniu z indywidualnym podejściem umożliwia maksymalizację wartości dodanej dla danej organizacji.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ PROJEKT DEDYKOWANY?

- Szybkie efekty w zakresie optymalizacji określonego procesu.

- Poprawa efektywności w redukcji kosztów w wybranym obszarze.

- Wdrożenie wybranego narzędzia.

Dopasowany projekt

 

Najczęstszą sytuacją jest potrzeba działania w wybranym, wąskim obszarze operacyjnym, np. w obszarze wybranego narzędzia przy określonych wartościach brzegowych. Wówczas konieczne jest przygotowanie indywidualnego planu działania, skoncentrowanego na szybkim i skutecznym rozwiązaniu konkretnego problemu, z którym zgłosił się Klient. 

Realizacja każdego projektu dedykowanego rozpoczyna się od wizyty przedstawiciela LUQAM w danym przedsiębiorstwie. Podczas wizyty zbieramy informacje o potrzebach Klienta i razem z nim precyzujemy ofertę realizacji projektu.

 

Najczęstsze zapytania dotyczące projektów dedykowanych koncentrują się w obszarach:

Przykłady zrealizowanych projektów dedykowanych

  • wdrożenia / weryfikacji funkcjonującego systemu Kanban,
  • wdrożenia danego narzędzia jakości, np. SPC, FMEA,
  • konsultacji wdrożeniowych z zakresu danego filaru systemu World Class Manufacturing,
  • opracowania systemu zarządzania wizualnego,
  • opracowania metodologii i wdrożenia poprawnego sposobu liczenia w spływania na wskaźnik OEE.
  • Wdrożenie pojemnikowego systemu Kanban wraz z pętlami logistycznymi przy określonym buforze komponentów i półproduktów, przy założeniu redukcji czasu logistyki o 35%.
  • Ocena możliwości podwojenia mocy produkcyjnych, przy zwiększeniu miejsca na hali produkcyjnej o 20%, przy założeniu braku dodatkowych inwestycji maszynowych i zwiększenia zatrudnienia o nie więcej niż 3%.
  • Wdrożenie funkcjonującego i efektywnego systemu AUR (poziom 1) wraz z systemem auditowania w 2 obszarach produkcyjnych, w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia projektu (wraz z systemem zbierania anomalii, obiegiem kart TAH, marszrutami i kartami OPL).

KONTAKT