Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

Najczęstsze pytania - studia podyplomowe LUQAM

Studia podyplomowe LUQAM

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania związane ze studiami podyplomowymi organizowanymi przez LUQAM. W przypadku dalszych wątpliwości, zapraszamy do KONTAKTU

Jak często odbywają się zjazdy?

Zjazdy odbywają się średnio co 3-4 tygodnie, przy czym czas ten nie jest ściśle ustalony. Słuchacze studiów otrzymują harmonogram przed rozpoczęciem każdego semestru. 

Jak długo trwają studia?

Studia podyplomowe trwają dwa semestry. Zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą w drugiej połowie czerwca. Wyjątkiem są studia QMBA, które trawają trzy semestry.

Kiedy zostanie podany dokładny harmonogram zajęć?

Dokładny harmonogram zajęć zostanie podany w połowie października, po potwierdzeniu uruchomienia kierunku.

Czy uzyskanie certyfikatów wiąże się z dodatkową opłatą?

Wszystkie uwzględnione w ofercie danego kierunku certyfikaty wliczone są w podany koszt brutto studiów podyplomowych.

W jaki sposób należy dokonać zapisu na studia?

Wszystkie informacje odnajdą Państwo w zakładce Informacje i zapisy: 

Przejdź do strony

Czy muszę znać daną koncepcję/system/metodologię, aby zapisać się na studia?

Nie, ponieważ w ramach studiów pierwsze zjazdy przeznaczone są na „wyrównanie” wiedzy uczestników. Osoby mniej doświadczone mogą wtedy nabyć niezbędną wiedzę, a osoby bardziej doświadczone skupić się na zadawaniu dodatkowych pytań prowadzącym i dyskusjach moderowanych.

Nie mam jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych – czy mogę zapisać się na studia?

Tak, pod warunkiem uzyskania zaświadczenia o ukończeniu studiów.

Skończyłem studia podyplomowe lub doktoranckie – czy obejmuje mnie zniżka?

Absolwentom WSZiB i Uczelni Łazarskiego przysługuje zniżka na uczelni, którą ukończyli.

Chcę zapisać się na studia podyplomowe, ale nie ukończyłem studiów wyższych. Czy jest to możliwe?

Niestety nie, ale możemy zaproponować analogiczny certyfikowany kurs – prosimy o kontakt w celu udzielenia szczegółowej informacji.

Czy na studiach wymagana jest obrona pracy dyplomowej?

Nie. Wyjątkiem są studia QMBA, które kończą się pracą dyplomową oraz jej obroną przed komisją.

W jaki sposób odbywa się zaliczenie studiów?

Uczestnicy studiów zdają pisemne testy końcowe obejmujące swoim zakresem treści przekazywane w ramach zajęć. Informacje na temat testu końcowego na każdym z kierunków zostaną przekazane po rozpoczęciu zajęć.

Kto prowadzi zajęcia na studiach?

Wykładowcami są konsultanci LUQAM. W wyjątkowych sytuacjach do prowadzenia zajęć zapraszani są eksperci-praktycy.