Quality MBA

Warszawa

Zapisz się:


Opis:

Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki. Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management słuchacz nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

Program:

I

Zarządzanie i przywództwo

 1. Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie strategiczne
 4. Zarządzanie marketingowe
 5. Zarządzanie projektami dla menadżera jakości
 6. Warsztat STRUCTOGRAM
 7. Change Management
 8. Leadership
 9. Psychologia w zarządzaniu
 10. Negocjacje i mediacje
 11. Warsztaty umiejętności menadżerskich

II

Jakość

 1. Prawne aspekty jakości
 2. Koszty jakości
 3. Zarządzanie reklamacjami
 4. Quality succes stories (język wykładowy angielski)

III

Systemy

 1. Wybrane zagadnienia systemowego zarządzania jakością
 2. Zarządzanie systemem
 3. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 4. Risk Manager
 5. Audit dostawcy
 6. Audit w teorii i praktyce
 7. Integracja systemów zarządzania jako wyznacznik rozwoju organizacji

IV

Narzędzia

 1. Six Sigma Black Belt
 2. Six Sigma Black Belt – analiza i interpretacja case studies
 3. Six Sigma Black Belt – SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem
 4. Six Sigma Black Belt – DoE – Design of Experiments
 5. Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia – metodyka LUQAM
 6. Mapowanie Strumienia Wartości i Visual Management
 7. Problem Solving i QRQC
 8. Informatyczne rozwiązania kontroli jakości i analizy braków – case studies

V

Moduł dyplomowy

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Obrona prac dyplomowych

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wydawane przez Uczelnie Łazarskiego

Six Sigma - poziom Black Belt

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert , po obronie projektu na poziomie Black Belt

Manager Jakości

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert

Pełnomocnik Systemu Zarządzania

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert

Quality Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 15 kursów o łącznej długości ponad 18 godzin. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Quality Managera.

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wydawane przez Uczelnie Łazarskiego

Six Sigma - poziom Black Belt

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert , po obronie projektu na poziomie Black Belt

Manager Jakości

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert

Pełnomocnik Systemu Zarządzania

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert

Quality Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 15 kursów o łącznej długości ponad 18 godzin. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Quality Managera.

Prowadzący

Dr Fabrizio Majorana

rozwiń

zwiń

Fabrizio Majorana to jeden z najbardziej popularnych we Włoszech managerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu. Pracował m.in. w firmach takich jak: Allied Signal i General Electric (Master Black Belt), Maserati i Ferrari Formula 1 (Quality Leader), Unicredit Group (Quality Director). Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1. W sektorze bankowym, w Unicredit Group prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma w Los Angeles oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma w Paryżu. Członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie. Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m. in. na University of Oxford oraz Harvard University.

Prowadzący

Jadwiga Król

rozwiń

zwiń

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania i World Class Manufacturing. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobywała doświadczenia zawodowe na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości w branży elektronicznej i automotive. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemami zarządzania, wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, IATF 16949). Specjalizuje się w narzędziach zarządzania, takich jak FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta (Volkswagen, Volvo, BMW), narzędziach rozwiązywania problemów jakościowych. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

Prowadzący

Przemysław Łuczak

rozwiń

zwiń

Trener i konsultant ds. systemów zarządzania. Od kilkunastu lat związany z wdrażaniem / auditowaniem / zarządzaniem znormalizowanymi systemami zarządzania w sektorze usługowym i produkcyjnym. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowiskach: Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (jakości, środowiska, BHP i standardu ISO/TS 16949) oraz nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Realizował projekty z zakresu badania satysfakcji klientów i pracowników oraz jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich. Auditor wiodący systemów zarządzania. Przeprowadził ponad 300 dni auditów systemów zarządzania i auditów procesów.

Prowadzący

Dr Fabrizio Majorana

Fabrizio Majorana to jeden z najbardziej popularnych we Włoszech managerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu. Pracował m.in. w firmach takich jak: Allied Signal i General Electric (Master Black Belt), Maserati i Ferrari Formula 1 (Quality Leader), Unicredit Group (Quality Director). Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1. W sektorze bankowym, w Unicredit Group prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma w Los Angeles oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma w Paryżu. Członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie. Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m. in. na University of Oxford oraz Harvard University.

Prowadzący

Jadwiga Król

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania i World Class Manufacturing. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobywała doświadczenia zawodowe na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości w branży elektronicznej i automotive. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemami zarządzania, wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, IATF 16949). Specjalizuje się w narzędziach zarządzania, takich jak FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta (Volkswagen, Volvo, BMW), narzędziach rozwiązywania problemów jakościowych. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

Prowadzący

Przemysław Łuczak

Trener i konsultant ds. systemów zarządzania. Od kilkunastu lat związany z wdrażaniem / auditowaniem / zarządzaniem znormalizowanymi systemami zarządzania w sektorze usługowym i produkcyjnym. Zdobywał doświadczenia zawodowe m.in. na stanowiskach: Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów, Dyrektora Zarządzania Jakością. W trakcie swojej pracy odpowiedzialny był, m. in. wdrażanie, utrzymywanie i rozwój zintegrowanych systemów zarządzania (jakości, środowiska, BHP i standardu ISO/TS 16949) oraz nadzorowanie pracy działu kontroli procesu produkcji. Realizował projekty z zakresu badania satysfakcji klientów i pracowników oraz jakości komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w jednostkach samorządu terytorialnego. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń z zakresu zarządzania, zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem oraz 1000 godzin coachingów menedżerskich. Auditor wiodący systemów zarządzania. Przeprowadził ponad 300 dni auditów systemów zarządzania i auditów procesów.

Warszawa

Informacje rekrutacyjne
Cena
Zniżki
Organizacja roku

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 3 raty/ 6 rat / 9 rat).

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2021 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. 29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2021/2022

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 23 000 zł brutto

Płatność w 3 ratach: 23 000 zł brutto

Płatność w 6 ratach: 24 200 zł brutto

Płatność w 9 ratach: 24 800 zł brutto

Terminy płatności:
Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Płatność ratalna
Terminy płatności czesnego w trzech ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata – do 1 lutego 2022 r.

III rata – do 15 września 2022 r. 

 

Terminy płatności czesnego w sześciu ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 grudnia 2021 r.

III rata do 1 lutego 2022 r.

IV rata do 1 kwietnia 2022 r.

V rata do 15 września 2022 r.

VI rata do 15 grudnia 2022 r

 

Terminy płatności czesnego w dziewięciu ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 listopada 2021 r.

III rata do 15 stycznia 2022 r.

IV rata do 1 lutego 2022 r.

V rata do 15 kwietnia 2022 r.

VI rata do 15 czerwca 2022 r.

VII rata do 15 września 2022 r.

VIII rata do 15 listopada 2022 r.

IX rata do 15 grudnia 2022 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.

29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2021/2022

Standardowe zniżki

• 10% przy zapisie na studia do 30.06.2021 r.
20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2021/2022 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe 

• Liczba semestrów: 3
• Liczba zjazdów: 20
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• W ramach programu część zajęć prowadzonych jest w trybie on-line w formie wideokonferencji prowadzonej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.
• Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.
• W ramach programu wybrane zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez zagranicznych ekspertów.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Warszawa

Informacje rekrutacyjne

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 3 raty/ 6 rat / 9 rat).

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2021 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:

Uczelnia Łazarskiego

ul. Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A. 29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2021/2022

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 23 000 zł brutto

Płatność w 3 ratach: 23 000 zł brutto

Płatność w 6 ratach: 24 200 zł brutto

Płatność w 9 ratach: 24 800 zł brutto

Terminy płatności:
Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Płatność ratalna
Terminy płatności czesnego w trzech ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata – do 1 lutego 2022 r.

III rata – do 15 września 2022 r. 

 

Terminy płatności czesnego w sześciu ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 grudnia 2021 r.

III rata do 1 lutego 2022 r.

IV rata do 1 kwietnia 2022 r.

V rata do 15 września 2022 r.

VI rata do 15 grudnia 2022 r

 

Terminy płatności czesnego w dziewięciu ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 listopada 2021 r.

III rata do 15 stycznia 2022 r.

IV rata do 1 lutego 2022 r.

V rata do 15 kwietnia 2022 r.

VI rata do 15 czerwca 2022 r.

VII rata do 15 września 2022 r.

VIII rata do 15 listopada 2022 r.

IX rata do 15 grudnia 2022 r.

 

Konto bankowe na które można dokonywać wpłat:

Uczelnia Łazarskiego

Świeradowska 43, 02-662 Warszawa

Santander Bank Polska S.A.

29 1910 1048 2209 0006 3981 0004

tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_2021/2022

Zniżki

Standardowe zniżki

• 10% przy zapisie na studia do 30.06.2021 r.
20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2021/2022 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Organizacja roku

Informacje dodatkowe 

• Liczba semestrów: 3
• Liczba zjazdów: 20
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• W ramach programu część zajęć prowadzonych jest w trybie on-line w formie wideokonferencji prowadzonej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.
• Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.
• W ramach programu wybrane zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez zagranicznych ekspertów.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

  Skontaktuj się z nami: