Quality MBA

Quality MBA

Warszawa

Zapisz się:


Opis:

Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki. Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management słuchacz nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji. Możliwość realizacji międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Black Belt.

Program:

I

Zarządzanie i przywództwo

 1. Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie strategiczne
 4. Zarządzanie marketingowe
 5. Change Management
 6. Leadership
 7. Psychologia w zarządzaniu
 8. Negocjacje i mediacje
 9. Warsztaty kompetencji menadżerskich

II

Jakość

 1. Prawne aspekty jakości
 2. Koszty jakości
 3. Zarządzanie reklamacjami
 4. Quality succes stories (język wykładowy angielski)

III

Systemy

 1. Wybrane zagadnienia systemowego zarządzania jakością
 2. Zarządzanie systemem
 3. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 4. Risk Manager
 5. Audit w teorii i praktyce
 6. Audit dostawcy
 7. Integracja systemów zarządzania jako wyznacznik rozwoju organizacji

IV

Narzędzia

 1. Six Sigma Black Belt – wprowadzenie
 2. Six Sigma – Faza Define
 3. Six Sigma – Faza Measure
 4. Six Sigma Black Belt – SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem
 5. Six Sigma – Faza Analyze
 6. Six Sigma Black Belt – DoE – Design of Experiments
 7. Six Sigma – Faza Improve i Control
 8. Six Sigma Black Belt – Analiza i interpretacja case studies
 9. Problem Solving i QRQC
 10. Mapowanie Strumienia Wartości i Visual Management
 11. Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia – metodyka LUQAM
 12. Informatyczne rozwiązania kontroli jakości i analizy braków – case studies

V

Moduł dyplomowy

Moduł dyplomowy obejmuje sesje inspirujące, seminarium dyplomowe oraz obronę prac dyplomowych. W ramach seminarium dyplomowego Słuchaczom zostaną przedstawione zasady przygotowania i obrony prac dyplomowych. Seminarium obejmuje również spotkanie z opiekunami merytorycznymi LUQAM i/lub promotorami pracy dyplomowych (wyznaczanych w trakcie roku akademickiego).

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wydawane przez Uczelnie Łazarskiego

Six Sigma - poziom Black Belt

LUQAM (wydawany po obronie projektu na poziomie Black Belt)

Manager Jakości

LUQAM

Pełnomocnik Systemu Zarządzania

LUQAM

Quality Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 15 kursów o łącznej długości ponad 18 godzin. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Quality Managera.

Międzynarodowy egzamin Lean Six Sigma Black Belt

Możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych w postaci książki Lean Six Sigma Black Belt, a także przystąpienia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Black Belt oraz otrzymania odznaki LSSA. Koszt materiałów oraz egzaminu został ujęty w cenie studiów. Strona LSSA: https://www.lssa.eu/

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wydawane przez Uczelnie Łazarskiego

Six Sigma - poziom Black Belt

LUQAM (wydawany po obronie projektu na poziomie Black Belt)

Manager Jakości

LUQAM

Pełnomocnik Systemu Zarządzania

LUQAM

Quality Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 15 kursów o łącznej długości ponad 18 godzin. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu wszystkich kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Quality Managera.

Międzynarodowy egzamin Lean Six Sigma Black Belt

Możliwość otrzymania dodatkowych materiałów szkoleniowych w postaci książki Lean Six Sigma Black Belt, a także przystąpienia do międzynarodowego egzaminu Lean Six Sigma Black Belt oraz otrzymania odznaki LSSA. Koszt materiałów oraz egzaminu został ujęty w cenie studiów. Strona LSSA: https://www.lssa.eu/

Prowadzący

Dr Fabrizio Majorana

rozwiń

zwiń

Fabrizio Majorana to jeden z najbardziej popularnych we Włoszech managerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu. Pracował m.in. w firmach takich jak: Allied Signal i General Electric (Master Black Belt), Maserati i Ferrari Formula 1 (Quality Leader), Unicredit Group (Quality Director). Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1. W sektorze bankowym, w Unicredit Group prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma w Los Angeles oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma w Paryżu. Członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie. Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m. in. na University of Oxford oraz Harvard University.

Prowadzący

Marcin Nakielski

rozwiń

zwiń

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Zarządza zespołem inżynierów jako Product Engineering Leader. Zajmuje się optymalizacją produktu oraz procesów, pracą z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu (BMW, Fiat, Opel, PSA), prowadzeniem inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów, rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX. Prowadził liczne projekty Six Sigma zarówno jako lider jak i konsultant, o łącznej oszczędności wycenianej na kilkanaście milionów dolarów. Prowadzi w LUQAM projekty i szkolenia z zakresu Six Sigma, Problem Solving, SPC, MSA. Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte w Polsce i poza granicami kraju. Mentor licznych projektów zaliczeniowych dla szkoleń Six Sigma – poziom Green Belt oraz Six Sigma – poziom Black Belt.

Prowadzący

Urszula Sulowska-Banaś

rozwiń

zwiń

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych (w zakresie zarządzania systemowego i kosztów jakości). Ekspert w zakresie systemowego zarządzania w ochrona zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szpitalu, jako Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania. Ostatnio realizowane przez nią projekty to m.in.: efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP w międzynarodowym transporcie farmaceutyków, wdrożenie systemu w firmie wprowadzającej na rynek nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.

Prowadzący

Dr Fabrizio Majorana

Fabrizio Majorana to jeden z najbardziej popularnych we Włoszech managerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu. Pracował m.in. w firmach takich jak: Allied Signal i General Electric (Master Black Belt), Maserati i Ferrari Formula 1 (Quality Leader), Unicredit Group (Quality Director). Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1. W sektorze bankowym, w Unicredit Group prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma w Los Angeles oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma w Paryżu. Członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie. Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m. in. na University of Oxford oraz Harvard University.

Prowadzący

Marcin Nakielski

Trener oraz konsultant LUQAM. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Automatyka i Robotyka. Certyfikowany Six Sigma Master Black Belt. Zarządza zespołem inżynierów jako Product Engineering Leader. Zajmuje się optymalizacją produktu oraz procesów, pracą z klientem w zakresie jakości oraz wymogów produktu (BMW, Fiat, Opel, PSA), prowadzeniem inicjatyw z zakresu ciągłego doskonalenia i redukcji kosztów, rozwiązywaniem problemów produkcyjnych przy użyciu metodologii Six Sigma oraz RedX. Prowadził liczne projekty Six Sigma zarówno jako lider jak i konsultant, o łącznej oszczędności wycenianej na kilkanaście milionów dolarów. Prowadzi w LUQAM projekty i szkolenia z zakresu Six Sigma, Problem Solving, SPC, MSA. Prowadził liczne szkolenia otwarte i zamknięte w Polsce i poza granicami kraju. Mentor licznych projektów zaliczeniowych dla szkoleń Six Sigma – poziom Green Belt oraz Six Sigma – poziom Black Belt.

Prowadzący

Urszula Sulowska-Banaś

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania. Doktor nauk ekonomicznych (w zakresie zarządzania systemowego i kosztów jakości). Ekspert w zakresie systemowego zarządzania w ochrona zdrowia. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w szpitalu, jako Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania. Ostatnio realizowane przez nią projekty to m.in.: efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP w międzynarodowym transporcie farmaceutyków, wdrożenie systemu w firmie wprowadzającej na rynek nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.

Warszawa

Informacje rekrutacyjne
Cena
Zniżki
Organizacja roku

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA jest posiadanie dyplomu magisterskiego oraz min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku menadżerskim i rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych).

Osoby nieposiadające jeszcze doświadczenia menedżerskiego mogą przystąpić do programu przedkładając list referencyjny od doświadczonego menedżera, który może potwierdzić potencjał menedżerski kandydata.

Osoby, które legitymują się dyplomem inżyniera lub licencjata mogą aplikować do programu pod warunkiem posiadania min. 5 letniego doświadczenia menadżerskiego.

 

 

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów.
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM.
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych, ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie na stanowisku menadżerskim.
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 3 raty/ 6 rat / 9 rat).

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej oraz wpłaty czesnego dokonuje się na indywidualny numer subkonta bankowego, który otrzymają Państwo w zwrotnym mailu po rejestracji. Tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_22/23

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 25 000 zł brutto

Płatność w 3 ratach: 25 000 zł brutto

Płatność w 6 ratach: 26 200 zł brutto

Płatność w 9 ratach: 26 800 zł brutto

Terminy płatności:
Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Płatność ratalna
Terminy płatności czesnego w trzech ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata – do 1 lutego 2023 r.

III rata – do 15 września 2023 r. 

 

Terminy płatności czesnego w sześciu ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 grudnia 2022 r.

III rata do 1 lutego 2023 r.

IV rata do 1 kwietnia 2023 r.

V rata do 15 września 2023 r.

VI rata do 15 grudnia 2023 r

 

Terminy płatności czesnego w dziewięciu ratach

I rata 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 listopada 2022 r.

III rata do 15 stycznia 2023 r.

IV rata do 1 lutego 2023 r.

V rata do 15 kwietnia 2023 r.

VI rata do 15 czerwca 2023 r.

VII rata do 15 września 2023 r.

VIII rata do 15 listopada 2023 r.

IX rata do 15 grudnia 2023 r.

 

 

Wpłaty czesnego dokonuje się na indywidualny numer subkonta bankowego, który otrzymają Państwo w zwrotnym mailu po rejestracji. Tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_22/23

Standardowe zniżki

• 10% przy zapisie na studia do 30.06.2022 r.
20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe 

• Liczba semestrów: 3
• Liczba zjazdów: 18
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• W ramach programu część zajęć prowadzonych jest w trybie on-line w formie wideokonferencji prowadzonej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.
• Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku).
• Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

Warszawa

Informacje rekrutacyjne

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji na program MBA jest posiadanie dyplomu magisterskiego oraz min. 2-letniego doświadczenia na stanowisku menadżerskim i rozmowa kwalifikacyjna.

Dodatkowo znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie tekstu (wybrane kursy oraz praca na materiałach anglojęzycznych).

Osoby nieposiadające jeszcze doświadczenia menedżerskiego mogą przystąpić do programu przedkładając list referencyjny od doświadczonego menedżera, który może potwierdzić potencjał menedżerski kandydata.

Osoby, które legitymują się dyplomem inżyniera lub licencjata mogą aplikować do programu pod warunkiem posiadania min. 5 letniego doświadczenia menadżerskiego.

 

 

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów.
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM.
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych, ewentualne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie na stanowisku menadżerskim.
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 3 raty/ 6 rat / 9 rat).

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej oraz wpłaty czesnego dokonuje się na indywidualny numer subkonta bankowego, który otrzymają Państwo w zwrotnym mailu po rejestracji. Tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_22/23

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 25 000 zł brutto

Płatność w 3 ratach: 25 000 zł brutto

Płatność w 6 ratach: 26 200 zł brutto

Płatność w 9 ratach: 26 800 zł brutto

Terminy płatności:
Płatność jednorazowa

Opłatę czesnego (pomniejszoną o kwotę wpisowego) uiszcza się jednorazowo w całości 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

Płatność ratalna
Terminy płatności czesnego w trzech ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata – do 1 lutego 2023 r.

III rata – do 15 września 2023 r. 

 

Terminy płatności czesnego w sześciu ratach

I rata – 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 grudnia 2022 r.

III rata do 1 lutego 2023 r.

IV rata do 1 kwietnia 2023 r.

V rata do 15 września 2023 r.

VI rata do 15 grudnia 2023 r

 

Terminy płatności czesnego w dziewięciu ratach

I rata 7 dni przed rozpoczęciem zajęć (pomniejszona o kwotę wpisowego)

II rata do 15 listopada 2022 r.

III rata do 15 stycznia 2023 r.

IV rata do 1 lutego 2023 r.

V rata do 15 kwietnia 2023 r.

VI rata do 15 czerwca 2023 r.

VII rata do 15 września 2023 r.

VIII rata do 15 listopada 2023 r.

IX rata do 15 grudnia 2023 r.

 

 

Wpłaty czesnego dokonuje się na indywidualny numer subkonta bankowego, który otrzymają Państwo w zwrotnym mailu po rejestracji. Tytułem: ckp_imię i nazwisko kandydata_22/23

Zniżki

Standardowe zniżki

• 10% przy zapisie na studia do 30.06.2022 r.
20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2022/2023 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.pl niezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Organizacja roku

Informacje dodatkowe 

• Liczba semestrów: 3
• Liczba zjazdów: 18
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• W ramach programu część zajęć prowadzonych jest w trybie on-line w formie wideokonferencji prowadzonej na żywo. W zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju, liczba godzin zdalnych (na odległość) i form on-line może ulec zwiększaniu.
• Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach w 100% zdalnie (w uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika kierunku).
• Część zajęć może być prowadzona wspólnie z innymi kierunkami.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

  Skontaktuj się z nami: