Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

SMED Challenger

SMED Challenger

Czym jest SMED?

SMED na tle innych narzędzi Lean Manufacturing jest wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ niektóre z narzędzi nie pozwalają w łatwy sposób zaobserwować wygenerowanych oszczędności.

W odróżnieniu od nich SMED  pozwala wprost wskazać oszczędność czasu, a tym samym pozwala na wzrost elastyczności i efektywności produkcji. Jest to zbiór technik pozwalających na skrócenie czasu przezbrojeń, co w bardzo prosty sposób wpływa na zwiększenie produktywności.

 

SMED logo

PROGRAM SMED CHALLENGER

CO TO JEST? KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

SMED Challenger to półtoraroczny projekt, podczas którego wdrażane jest systemowe podejście do SMED, gwarantujące trwałą zmianę w czasie przezbrojeń.

Najważniejszym celem SMED jest pokazanie pracownikom, że „da się” znacząco skrócić czas przezbrojeń i uczynić go przewidywalnym. A skoro „da się”, to czemu tego nie zrobić w całej firmie? 

  • Wypracowanie optymalnego modelu SMED.
  • Zmiana kultury organizacyjnej.
  • Road mapa SMED dla firmy.
  • Policzalne ekonomicznie efekty.
  • Efektywna współpraca produkcji i utrzymania ruchu.
  • Formuła zdrowego współzawodnictwa wewnątrzzakładowego.

 

PODEJMIJ WYZWANIE SMED!

Tym, co wyróżnia SMED na tle innych programów optymalizacyjnych, jest nietypowa formuła - projekt rozpoczyna się wyzwaniem, w którym deklarujemy, na ile uda nam się skrócić czas przezbrojenia. Dlaczego jest to wyzwanie? Ryzykujemy, ponieważ nie ma pewności, że cel zawsze zostanie zrealizowany.

Jak wygląda wyzwanie? LUQAM wybiera maszynę i typ przezbrojenia oraz oferuje cel wyzwania np. redukcję czasu przezbrojenia na maszynie o 25%/15 minut. Klient akceptuje wyzwanie, a LUQAM zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu SMED na własny koszt, jeżeli cel wyzwania nie zostanie osiągnięty. Klient zgadza się na kontynuację wspólnych działań, jeśli uda się osiągnąć cel – w ramach projektu SMED Challenger.

 smed wyzwanie

 

JAK WYGLĄDA PROJEKT?

Plan projektu rozpisany jest na 18 miesięcy z możliwością przedłużenia. Obejmuje 15 dni warsztatów i konsultacji. W jego ramach 3 różne maszyny zostają objęte systemowym wdrożeniem.

W programie SMED Challenger sukces to przede wszystkim zrozumienie metodologii SMED oraz zjednoczenie działu produkcji i działów wspomagających we wspólnym, systemowym działaniu ukierunkowanym na doskonalenie procesu przezbrajania maszyn. W efekcie SMED Challenger pozwala na wypracowanie optymalnego modelu SMED.

18 miesiecy

kontakt