Menadżer ds. Zakupów – Procurement Leader

Menadżer ds. Zakupów – Procurement Leader

Kraków

Menadżer ds. Zakupów – Procurement Leader

Kraków

Zapisz się:


Opis:

Menadżer ds. Zakupów świetnie sprawdzi się zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych. Proponowany przez nas kierunek stawia nacisk na finansowe i prawne aspekty zakupów, grupy zakupowe, psychologie zakupów, podstawy marketingu, sztuke negocjacji czy zarządzanie łańcuchem dostaw to tylko przykładowe zagadnienia omawiane w ramach studiów. Uczestnicy poznają ponadto narzędzia pomocne w pracy zakupowca z uwzględnieniem wirtualnych systemów takich jak e-aukcje czy B2B. Zdobywają również zdolności analitycznego myślenia, tworzenia zapytań ofertowych, zarządzania procesami oraz harmonijnej współpracy z pozostałymi działami firmy.

Program:

I

Praca zakupowca

 1. Organizacja działu zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 2. Strategie zakupowe i sourcing
 3. Prawne aspekty zakupów
 4. Narzędzia zakupowca
 5. Zarządzanie reklamacjami, a rozwój relacji z klientem
 6. Organizacja grup zakupowych
 7. Cost Breakdown – kosztorys zakupowca

II

Relacje z dostawcą

 1. Jakość w zakupach i audit dostawcy
 2. Ocena finansowa dostawcy
 3. Lean Management

III

Kompetencje miękkie

 1. Negocjacje w zakupach
 2. Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Audit procesu

LUQAM

Strategie zakupowe i sourcing

LUQAM

Project Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 2 kursów o łącznej długości 3,5 godziny. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Project Managera.

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

Audit procesu

LUQAM

Strategie zakupowe i sourcing

LUQAM

Project Manager

Dostęp do międzynarodowej platformy Opexity. W ramach szkolenia otrzymasz dostęp do 2 kursów o łącznej długości 3,5 godziny. Każdy kurs zakończony jest testem weryfikującym zdobytą wiedzę. Po pomyślnym ukończeniu kursów uczestnik ma możliwość wygenerowania certyfikatu Project Managera.

Prowadzący

Piotr Tomczyk

rozwiń

zwiń

Trener oraz konsultant w zakresie zakupów w LUQAM. Swoje doświadczenie zdobywał w branży automotive. Pełnił funkcje Material&Production Control Specialist, Commodity Buyer czy Project Buyer. W ramach swojej pracy zawodowej może pochwalić się wieloma osiągnięciami, m.in. wprowadził wielu nowych dostawców u dużej wartości dodanej dla biznesu, zarządzał różnymi kryzysami rynkowymi, które związane są z bankructwem dostawców. Prowadził również audity ewaluacyjne dostawców i analiza oceny ryzyka. Celem i pasją trenera jest inspirowanie innych.

Prowadzący

Jagoda Król

rozwiń

zwiń

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania i World Class Manufacturing. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobywała doświadczenia zawodowe na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości w branży elektronicznej i automotive. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemami zarządzania, wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, IATF 16949). Specjalizuje się w narzędziach zarządzania, takich jak FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta (Volkswagen, Volvo, BMW), narzędziach rozwiązywania problemów jakościowych. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

Prowadzący

Łukasz Grygierczyk

rozwiń

zwiń

Trener, konsultant LUQAM ds. zakupów. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale Ekonomii. Otrzymał tytuł magistra w specjalności Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy. Swoje doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach, jak: Specjalista ds. Koordynacji Dostaw, Program Buyer, Intercompany Buyer, Commodity Buyer. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie strategii wyboru dostawców, negocjacje warunków zakupu komponentów produkcyjnych, poszukiwanie nowych dostawców i włączanie ich do bazy dostawców, wypełnianie komercyjnych celów programowych, negocjacje komercyjne. Zajmował się zarządzaniem zamówieniami zakupowymi i kontrolowanie łańcucha dostaw dla klientów strategicznych, negocjowaniem cen z przewoźnikami celem dostarczenia dóbr na teren Unii Europejskiej oraz poza nią, procesowaniem zamówień klientów intercompany oraz zewnętrznych. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m. in. Specyficzne wymagania klienta Daimler AG – CSR Daimler AG, Negocjacje zakupowe, Projektowanie i doskonalenie procesów, CSR w małym i dużym przedsiębiorstwie.

Prowadzący

Piotr Tomczyk

Trener oraz konsultant w zakresie zakupów w LUQAM. Swoje doświadczenie zdobywał w branży automotive. Pełnił funkcje Material&Production Control Specialist, Commodity Buyer czy Project Buyer. W ramach swojej pracy zawodowej może pochwalić się wieloma osiągnięciami, m.in. wprowadził wielu nowych dostawców u dużej wartości dodanej dla biznesu, zarządzał różnymi kryzysami rynkowymi, które związane są z bankructwem dostawców. Prowadził również audity ewaluacyjne dostawców i analiza oceny ryzyka. Celem i pasją trenera jest inspirowanie innych.

Prowadzący

Jagoda Król

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania i World Class Manufacturing. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobywała doświadczenia zawodowe na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości w branży elektronicznej i automotive. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemami zarządzania, wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, IATF 16949). Specjalizuje się w narzędziach zarządzania, takich jak FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta (Volkswagen, Volvo, BMW), narzędziach rozwiązywania problemów jakościowych. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

Prowadzący

Łukasz Grygierczyk

Trener, konsultant LUQAM ds. zakupów. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale Ekonomii. Otrzymał tytuł magistra w specjalności Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy. Swoje doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach, jak: Specjalista ds. Koordynacji Dostaw, Program Buyer, Intercompany Buyer, Commodity Buyer. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie strategii wyboru dostawców, negocjacje warunków zakupu komponentów produkcyjnych, poszukiwanie nowych dostawców i włączanie ich do bazy dostawców, wypełnianie komercyjnych celów programowych, negocjacje komercyjne. Zajmował się zarządzaniem zamówieniami zakupowymi i kontrolowanie łańcucha dostaw dla klientów strategicznych, negocjowaniem cen z przewoźnikami celem dostarczenia dóbr na teren Unii Europejskiej oraz poza nią, procesowaniem zamówień klientów intercompany oraz zewnętrznych. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m. in. Specyficzne wymagania klienta Daimler AG – CSR Daimler AG, Negocjacje zakupowe, Projektowanie i doskonalenie procesów, CSR w małym i dużym przedsiębiorstwie.

Kraków

Informacje rekrutacyjne
Cena
Zniżki
Organizacja roku

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia).
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

Uwaga! W przypadku przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową lub pocztową należy dołączyć ksero/skan dowodu osobistego (z dwóch stron) celem weryfikacji danych do umowy o naukę. Ksero/skan powinno zawierać zgodę na wykorzystanie danych w związku z przygotowaniem umowy o naukę.

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

ul. Kijowska 14 30-079 Kraków

Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2022/2023

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6900 zł

Płatność w 2 ratach: 7100 zł (2 x 3350 zł)

 

Terminy płatności

Zgodnie z podanymi na umowie o naukę.

Zniżki

Standardowe zniżki:

3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2021/2022).
10% przy zapisie na studia do 30.06.2022 r.*
15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

 

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2022 r

Organizacja roku

 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku br., a kończą w czerwcu roku kolejnego
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Tryb zajęć: on-line (studia w całości realizowane są w trybie on-line za pomocą wideokonferencji realizowanych w czasie rzeczywistym)

 

Zasady zaliczenia
• Egzamin dyplomowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

Kraków

Informacje rekrutacyjne

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia).
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

Uwaga! W przypadku przesyłania dokumentów rekrutacyjnych drogą mailową lub pocztową należy dołączyć ksero/skan dowodu osobistego (z dwóch stron) celem weryfikacji danych do umowy o naukę. Ksero/skan powinno zawierać zgodę na wykorzystanie danych w związku z przygotowaniem umowy o naukę.

 

Rekrutacja trwa do 30.09.2022 r.

 

Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości

ul. Kijowska 14 30-079 Kraków

Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148

tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2022/2023

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 6900 zł

Płatność w 2 ratach: 7100 zł (2 x 3350 zł)

 

Terminy płatności

Zgodnie z podanymi na umowie o naukę.

Zniżki

Zniżki

Standardowe zniżki:

3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2021/2022).
10% przy zapisie na studia do 30.06.2022 r.*
15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

 

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2022 r

Organizacja roku

Organizacja roku

 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku br., a kończą w czerwcu roku kolejnego
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Tryb zajęć: on-line (studia w całości realizowane są w trybie on-line za pomocą wideokonferencji realizowanych w czasie rzeczywistym)

 

Zasady zaliczenia
• Egzamin dyplomowy.
• Minimum 70% obecności na zajęciach.

  Skontaktuj się z nami: