Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Informacje i zapisy

Studia podyplomowe LUQAM

 

ckp

Aby zapisać się na studia należy:               

 • zapoznać się z regulaminem studiów
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy
  o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • uiścić opłatę zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności.

Biuro rekrutacji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

al. Kijowska 14
30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

Biuro rekrutacji

Uczelnia Łazarskiego

ul Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Centrum Kształcenia Podyplomowego: sektor E, parter, pok. 56

zniżki na studia podyplomowe LUQAM

Zniżki na WSZiB

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia
 • 3% dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie bądź magisterskie w kończącym się roku akademickim (2018/2019)
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie. 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

Zniżki na Uczelni Łazarskiego

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca 

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni. 

 Zniżki nie sumują się. Zniżki nie sumują się.

 Informacje o studiach podyplomowych LUQAM

Karolina Antos

szkolenia@luqam.com

tel. 12 296 49 31

kom. 507 174 084