Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: Studia Podyplomowe » Miasta » Kraków

 

Kraków

 

 

Studia podyplomowe LUQAM w Krakowie organizujemy we współpracy z

Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości.

 

                

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości powstała w 1995 roku. Misją Uczelni od początku istnienia jest przekazywanie interesariuszom podstaw metodycznych oraz intelektualnych do pracy w biznesie i w nowoczesnym społeczeństwie gospodarki opartej na wiedzy. Tak sformułowaną misję dopełnia odwołanie do wartości etycznych respektowanych w ramach funkcjonowania Uczelni.

WSZiB posiada najwyższe kategorie w ocenie parametrycznej działalności naukowej. W zarządzaniu edukacją kieruje się zasadami TQM (zarządzanie przez jakość). Posiada również certyfikat jakości nadany przez Izbę Przemysłowo-Handlową w Krakowie. Od wielu lat zajmuje czołowe lokaty w rankingach "Polityki", "Wprost", "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

 

KIERUNKI DOSTĘPNE W KRAKOWIE

OPTYMALIZACJA I PRODUKCJA
Lean Sigma Academy 5650,00
Lean Sigma Expert for Services 5650,00
TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 6750,00
Zarządzanie produkcją w praktyce  5650,00
JAKOŚĆ
Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 4750,00
Automotive Quality Expert 5650,00
Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności 3750,00
ZAKUPY I PROJEKTY
Strategie Zakupowe i Sourcing 5650,00
Project Management - zarządzanie projektami 5650,00

Podane ceny są cenami brutto

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapisy

Aby zapisać się na studia należy:

 • dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu (adresy poniżej) 1 zdjęcie oraz kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • uiścić opłatę za całość studiów lub za jeden semestr na numer konta podany przez WSZiB (podawany przed rozpoczęciem roku akademickiego).

 

 

Biuro rekrutacji

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

Zniżki

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*

 • 5% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 15% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

 *Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

 • Dla 8 osób: 30% rabatu.
 • Dla 9 osób: 33% rabatu.
 • Dla 10 i więcej osób: 37% rabatu.

Rabaty nie sumują się.