Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

Studia Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Opis kierunku
Program i certyfikaty
Prowadzący
Oferta dla firm
Kraków - informacje organizacyjne
Warszawa - informacje organizacyjne
Program szczegółowy

Studia podyplomowe - Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Silna pozycja i dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego w Polsce sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Studia podyplomowe dostępne w ofercie LUQAM kształcą wysokiej klasy specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie w jednym z wielu podmiotów łańcucha żywnościowego.

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nabędą uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego HACCP, Auditora Wewnętrznego ISO 9001 oraz Auditora Wewnętrznego w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025. Poza dyplomem ukończenia studiów uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty wydawane przez akredytowaną jednostkę.

Twoje doświadczenie podpowiada, że studia nie kształtują kompetencji przydatnych w pracy? Nauka z LUQAM sprawi, że zmienisz zdanie. Nie przekonują Cię osoby, których znajomość zagadnienia sprowadza się do teorii zaczerpniętej z książek? Nas również. Dlatego postawiliśmy na współpracę z praktykami. Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez osoby posiadające bogate doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną żywności, przedstawicieli jednostek certyfikujących, czy pracowników organów kontrolujących jakość żywności w Polsce. Program studiów podyplomowych cechuje zbilansowany układ treści teoretycznych i praktycznych. Wiedza, którą zdobędą uczestnicy/czki obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak organizowanie procesu produkcji żywności, podstawy prawa żywnościowego, badania laboratoryjne żywności czy zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. 

 

MJiBZ Cel

Cel studiów

Studia podyplomowe wyposażają absolwentów w konkretne umiejętności oraz przygotowują do podjęcia pracy w branży przemysłu żywnościowego. Do najważniejszych celów studiów można zaliczyć przygotowanie uczestników do:

  • pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemów Jakości (ISO 9001) oraz HACCP,
  • reprezentowania firmy w kontaktach z Auditorami Zewnętrznymi oraz przedstawicielami państwowych jednostek kontrolujących (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
  • samodzielnego tworzenia systemów bezpieczeństwa i higieny żywności oraz nadzoru nad nimi,
  • sprawowania funkcji Pełnomocnika i Menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
  • pracy na stanowisku Kontrolera jakości.

 

MJiBZ Adresaci

Adresaci

  • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności,
  • pracownicy organizacji wchodzących w skład łańcucha żywnościowego np. sieci handlowych, laboratoriów badawczych, zakładów produkujących żywność, firm świadczących usługi żywieniowe lub cateringowe,
  • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla.

 

 

Sprawdź również pozostałe kierunki studiów podyplomowych LUQAM.

 

Szczególnie polecamy: