Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33

Tu jesteś :: Studia Podyplomowe » Miasta » Warszawa

 

Warszawa

 

 

Studia podyplomowe LUQAM w Warszawie organizujemy we współpracy z

Uczelnią Łazarskiego.

 

                

Uczelnia Łazarskiego powstała w 1993 roku w Warszawie. Misją uczelni jest „stworzenie miejsca, które wyróżnia praktyczny wymiar kształcenia, jego międzynarodowy charakter oraz etos pracy”. Misję dopełnia nacisk na podmiotowe traktowanie studentów oraz otwartość i szacunek wobec innych kultur i religii.

W 2015 roku  Uczelnię Łazarskiego uznano za najlepszą polską uczelnię w rankingu U-Multirank. Ponadto, uczelnia zajęła I miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” w kategorii uczelni niepublicznych, a także została wyróżniona certyfikatem „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” przyznawanym przez Akademickie Centrum Informacyjne.

 

KIERUNKI DOSTĘPNE W WARSZAWIE

OPTYMALIZACJA I PRODUKCJA
TPM Champion. Utrzymanie ruchu w praktyce 6800,00
Zarządzanie produkcją w praktyce  5700,00
JAKOŚĆ
Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 5900,00
Automotive Quality Expert 6900,00
Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności 4900,00
Quality MBA 17000,00

Podane ceny są cenami brutto

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zapisy

Aby zapisać się na studia należy:

  • zapoznać się z regulaminem studiów,
  • zarejestrować się na stronie rekrutacji UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
  • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) i skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
  • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

 

Biuro rekrutacji

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

Zniżki

  • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
  • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca*

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.