Studia podyplomowe Manager ds. Zakupów

Zapraszamy na studia podyplomowe Manager ds. Zakupów współorganizowane z uczelnią WSZIB. Kierunek studiów Procurement Leader został stworzony z myślą o osobach, które chcą poszerzyć wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania procesami zakupowymi.
Zapisz się na studia i nawiąż kontakty biznesowe z profesjonalistami z branży zakupowej!

O kierunku studiów
Manager ds. Zakupów

Studia podyplomowe Manager ds. Zakupów są przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania procesami zakupowymi, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych.

Podczas studiów z zakupów Uczestnicy będą zgłębiać wiedzę na temat finansowych i prawnych aspektów zakupów, grup zakupowych, psychologii zakupów, podstaw marketingu, sztuki negocjacji, czy zarządzania łańcuchem dostaw, które są tylko przykładowymi zagadnieniami omawianymi w ramach studiów.

Studenci poznają ponadto narzędzia pomocne w pracy zakupowca z uwzględnieniem wirtualnych systemów takich jak e-aukcje, czy B2B. Zdobędą również zdolności analitycznego myślenia, tworzenia zapytań ofertowych, zarządzania procesami oraz harmonijnej współpracy z pozostałymi działami firmy.

Dzięki studiom Manager ds. Zakupów zwiększysz swoją wiedzę i umiejętności oraz przyspieszysz swój rozwój zawodowy!

Pobierz ofertę studiów

Praktyczny charakter zajęć

Zajęcia prowadzone przez Praktyków

Hybrydowa forma zajęć

Dostęp do międzynarodowej platformy szkoleniowej Opexity

Bezpłatny udział w 1 z 3 wybranych szkoleń Luqam

Studia przypadków i zajęcia w formie warsztatowej

9 zjazdów weekendowych

2 semestry

Prestiżowe certyfikaty

Program studiów podyplomowych z zakupów

01 Organizacja działu zakupów w nowoczesnym przedsiębiorstwie

 • Główne funkcje działu zakupów w organizacji.
  • Zakupy produkcyjne.
  • Nieprodukcyjne.
  • Projektowe.
 • Zakres obowiązków działu zakupów w organizacji.
 • Cele i wskaźniki efektywności.
 • Narzędzia stosowanych w pracy działu zakupów.

02 Strategie zakupowe i sourcing

 • Główne cele polityki zakupowej w organizacji (jakość, cena, terminowość dostaw
  i innowacyjność).
 • Budowa strategii zakupów przez kupców zarządzających klasami materiałowymi („commodities”) i/lub segmentami.
  • Podstawowe dane wejściowe.
  • „10 kroków” w budowaniu strategii.
  • Minimalne założenia strategii zakupów.
 • Budowa, analiza i rozwój panelu dostawców jako konsekwencja realizowanej strategii zakupów.
  • ABC dostawców, zasada 80/20.
  • Ocena dostawców.
  • Kategorie dostawców.
  • Kryteria wyboru dostawcy dla nowych projektów i transferów.
  • Zasady „pre-sourcingu” i „sourcingu”.
  • „Bidding” i „bundling” jako nowoczesne narzędzia sourcingu.
  • Pułapki i zagrożenia w procesie wyboru dostawcy.

03 Prawne aspekty zakupów

 • Zobowiązania – co to takiego? Rodzaje świadczeń.
  • Odsetki – wykonanie zobowiązań.
  • Czym jest szkoda – rodzaje szkody, związek przyczynowy, wina. Naprawienie szkody.
  • Umowa jako źródło zobowiązań – umowy nazwane i nienazwane, swoboda umów, forma umów forma pisemna forma aktu notarialnego.
  • Wzorce umowne (OWU) konflikt wzorców – zawieranie umów, umowa przedwstępna.
  • Zadatek.
  • Umowne prawo odstąpienia.
  • Kara umowna – sposób liczenia terminów.
 • Umowa sprzedaży.
  • Zawarcie i forma.
  • Obowiązki stron.
  • Rękojmia za wady.
  • Gwarancja.
  • Szczególne rodzaje sprzedaży.
 • Umowa o dzieło/roboty budowlane.
  • Zawarcie i forma.
  • Obowiązki stron.
  • Rękojmia za wady.
 • Usługi i zlecenie.
  • Zawarcie i forma.
  • Obowiązki stron.
  • Podnajem.
  • Rękojmia za wady.
  • Wypowiedzenie.
 • Oznaczenia stron w umowach.
  • Osoba fizyczna.
  • Działalność gospodarcza.
  • Spółka.
 • Zabezpieczenia umów.

04 Narzędzia zakupowca

 • Strategiczna rola zakupów w przedsiębiorstwie – udział zakupów w wartości sprzedaży.
 • Struktura nowoczesnej organizacji zakupów:
  • Zarządzanie poprzez grupy asortymentowe.
  • Podział organizacji zakupów dostosowany do rodzaju działalności i wielkości firmy.
  • Rola jakości dostaw i dostawców w organizacji zakupów.
 • Strategie zakupowe.
 • Etapy procesu zakupowego.
 • Narzędzia stosowane w procesie sourcingu/wyboru dostawcy:
  • Ocena dostawców (rating, EVAL).
  • Presourcing.
  • Sourcing.
  • Bundling i bidding.
 • Budowanie długoterminowych relacji z dostawcami:
  • Jak budować kontrakt z dostawcą.
  • Specyfikacje.
  • Zapytanie ofertowe.
  • Oferta.
  • Struktura kosztów dostawcy.
  • Specyfika umów z kontrahentami pośrednioprodukcyjnymi.
 • Kategorie kosztów w przedsiębiorstwie przemysłowym.
 • Rola zakupów w optymalizacji kosztów łańcuchów:
  • Analiza struktury kosztów dostawców.
  • Optymalizacja procesów, eliminacja strat, Value Stream Analysis.
  • Analiza produktu.
  • Logistyka (milk run, CSA).
  • Propozycje oszczędności od dostawców.
  • Linear Performance Pricing.

05 Zarządzanie reklamacjami, a rozwój relacji z klientem

 • Wymagania klienta – teoria a praktyka.
  • Tworzenie wymagań na etapie projektu.
  • Modyfikacja wymagań.
 • Tworzenie dobrych relacji z Klientem.
 • Zarządzanie reklamacją.
  • Zwrot z linii klienta.
  • Zwrot gwarancyjny.
  • Reklamacja logistyczna.
 • Zaangażowanie kierownictwa.
 • Sposoby komunikacji z Klientem.
 • Systemy zapobiegania reklamacjom.
 • Budowanie bazy wiedzy o reklamacjach.

06 Organizacja grup zakupowych

 • Zagadnienia dotyczące prezentacji popularnych rozwiązań występujących przy organizacji grup zakupowych oraz zasad organizacji grup zakupowych w zakresie obszaru, procesu, kwestii formalnych i narzędzi.
 • Studia przypadków – doświadczenia jednego z krajowych Klubów Biznesu (m.in. zakupy energii) oraz firmy handlowej (karty paliwowe).

07 Warsztaty z zakresu Cost Breakdown - kosztorys zakupowca

 • Budowa kosztorysu (analiza, podejmowanie kolejnych kroków i decyzji w celu doboru właściwego dostawcy) – symulacja wydarzeń oparta na realnym przykładzie projektu, który w rzeczywistości trwał 3 lata.

08 Jakość w zakupach i audit dostawcy

 • Wymagania branży motoryzacyjnej w zakresie procesu zakupów – standard IATF 16949 punkt 8.4 – omówienie wymagań i przykłady.
 • Jakość na etapie doboru i zakontraktowania dostawcy (pre-sourcing activity/ sourcing activity) – omówienie poszczególnych kroków.
  • Weryfikacja wymagań dla wyrobu (rysunki / specyfikacje).
  • Analiza ryzyka (risk assesment).
  • Weryfikacja procesu u dostawcy (line side review).
  • Potwierdzenie wykonalności dostawcy (team feasibility commitment letter)
  • Warunki kontraktowe / specyficzne wymagania klienta finalnego (OEM).
  • Szczegółowy audyt u dostawcy (nowy dostawca).
   • Jak przeprowadzić efektywny audit?
   • Analiza różnych obszarów działalności firmy (zarządzanie, produkcja, analiza finansowa).
   • Podsumowanie auditu.
 • Jakość w procesie zatwierdzenia wyrobu i procesu – omówienie zagadnień w zakresie APQP/PPAP – (ogólne wymagania oraz istota poszczególnych działań /dokumentów w odniesieniu do aspektów jakościowych).
 • Nadzór jakościowy w seryjnej produkcji.
  • Kontrola na wejściu (rodzaje i metody).
  • Postępowanie reklamacyjne (wymagania klientów, CSL1, CSL2 itp.).
  • Narzędzia jakościowe – 5xWhy, 8D, itp.
  • Analiza / monitoring dostawcy i działania po analizie (quality scorecard).
  • Narzędzia poprawy jakościowej dostawców.
 • Audity u dostawców – omówienie rodzajów auditów wykonywanych u dostawcy/przykłady.
  • Audit 1, 2, 3 strony (objaśnienie definicji).
  • Audit systemu (nowy dostawca, dostawca z nieakceptowanym statusem jakościowym itp.).
  • Audit procesu (APQP, R&R, itp.).
 • Zarządzanie zmianą – omówienie istoty właściwego nadzoru jakościowego i komunikacji w przypadku zmian na wyrobach od dostawców.

09 Ocena finansowa dostawcy

 • Problematyka porównywalności danych ekonomiczno-finansowych.
 • Metody analizy przyczynowej.
 • Analiza bilansu, rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych.
 • Dźwignia operacyjna, finansowa, analiza progu rentowności.
 • Analiza wskaźnikowa.
 • Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw.

10 Wprowadzenie do Lean Management

 • Wprowadzenie do Lean Management.
 • Identyfikacja i rodzaje strat.
 • Wdrażanie – etapy, pułapki.
 • Podstawowe narzędzia Lean Management.

11 Negocjacje w zakupach

 • Ustalenie celów negocjacji.
 • Przygotowanie negocjacji.
  • Złote zasady negocjacji.
  • Etapy negocjacji.
  • Przygotowanie strategii negocjacji.
  • Stworzenie odpowiedniej argumentacji.
  • Odpieranie zastrzeżeń sprzedawcy.
 • Przeprowadzenie skutecznej rozmowy negocjacyjnej.
 • Przezwyciężanie trudności w negocjacjach.
 • Analiza negocjacji.

12 Warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej

 • Etapy i elementy procesu komunikacji.
 • Podstawy skutecznej komunikacji interpersonalnej.
 • Koncepcja Alberta Mehrabiana – udział komunikacji werbalnej i niewerbalnej w przekazywaniu i pozyskiwaniu informacji.
 • Komunikacja niewerbalna – podstawowe elementy mowy ciała.
 • Co to znaczy być dobrym rozmówcą?
  • Budowanie autorytetu w oczach rozmówcy.
  • Zdolność empatii.
  • Autoprezentacja.
 • Sztuka zadawania właściwych pytań.
 • Techniki aktywnego słuchania.
 • Zasady komunikacji perswazyjnej.
 • Stosowanie asertywnych technik komunikacyjnych w budowaniu pozytywnych relacji z rozmówcą.
 • Zasady udzielania i pozyskiwania informacji zwrotnych.
 • Trudności w procesie komunikacji oraz rozwiązywanie problematycznych sytuacji interpersonalnych.

Certyfikaty, które możesz zdobyć po ukończeniu studiów Procurement Leader

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Manager ds. Zakupów

Świadectwo wydawane jest przez Wyższą Szkołę Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Audit Procesu

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Strategie zakupowe i sourcing

Certyfikat wydawany przez LUQAM po ukończeniu studiów.

Project Manager

Certyfikat ekspercki po ukończeniu szkolenia Project Manager na platformie szkoleniowej Opexity

Informacje szczegółowe Studia podyplomowe z zakupów

Aby zapisać się na studia należy:
 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć osobiście, przesłać pocztą lub mailowo do biura rekrutacji: ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych, 1 zdjęcie w kolorze (legitymacyjne/dowodowe), dowód opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz informacje o liczbie rat za studia (całość/ 2 raty).
Rekrutacja trwa do 30.09.2023 r.
Opłaty rezerwacyjnej należy dokonać na konto bankowe:
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości
ul. Kijowska 14 30-079 Kraków
Numer konta: 61 1440 1127 0000 0000 0193 3148
tytułem: nazwa kierunku_imię i nazwisko kandydata_2023/2024

Płatność w 1 racie: 6900 zł brutto

Płatność w 2 ratach: 7100 zł brutto (2 x 3 550zł brutto)

Terminy płatności:

Zgodnie z terminami podanymi w umowie o naukę.

 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2022/2023).
 • 10% przy zapisie na studia do 30.06.2023 r.*
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

*Aby odebrać zniżkę należy przejść przez pełen proces rekrutacji tj. wypełnić formularz rekrutacyjny, wpłacić wpisowe oraz dostarczyć dokumenty na Uczelnię do 30.06.2023 r.

Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku 2023, a kończą w czerwcu roku kolejnego.

Liczba zjazdów: 9

Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30

Zajęcia odbywają się w całości w trybie on-line (za pomocą wideokonferencji realizowanych w czasie rzeczywistym).

Zasady zaliczenia:

 • Egzamin dyplomowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Zapisz się na studia Manager ds. Zakupów i odbierz wybrane szkolenie za darmo!

Jesteś zdecydowany?

Kliknij w poniższy przycisk, aby dokonać formalnego zapisu na studia w systemie Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie!
Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do grupy studentów LUQAM!

Zarejestruj się!

Prowadzący studia z zakupów

Piotr Tomczyk

Trener oraz konsultant w zakresie zakupów w LUQAM. Swoje doświadczenie zdobywał w branży automotive. Pełnił funkcje Material&Production Control Specialist, Commodity Buyer czy Project Buyer. W ramach swojej pracy zawodowej może pochwalić się wieloma osiągnięciami, m.in. wprowadził wielu nowych dostawców u dużej wartości dodanej dla biznesu, zarządzał różnymi kryzysami rynkowymi, które związane są z bankructwem dostawców. Prowadził również audity ewaluacyjne dostawców i analiza oceny ryzyka. Celem i pasją trenera jest inspirowanie innych.

Jagoda Król

Trenerka oraz konsultantka ds. systemów zarządzania i World Class Manufacturing. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Zdobywała doświadczenia zawodowe na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości w branży elektronicznej i automotive. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemami zarządzania, wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Ekspert w zakresie znormalizowanych systemów zarządzania (jakość, środowisko, BHP, IATF 16949). Specjalizuje się w narzędziach zarządzania, takich jak FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta (Volkswagen, Volvo, BMW), narzędziach rozwiązywania problemów jakościowych. Prowadzi projekty wdrożeniowe i szkoleniowe dla firm w całej Polsce. Auditor ogólnopolskiego programu Liga Mistrzów 5S LUQAM.

Łukasz Grygierczyk

Trener, konsultant LUQAM ds. zakupów. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach na wydziale Ekonomii. Otrzymał tytuł magistra w specjalności Międzynarodowa oraz krajowa spedycja i przewozy. Swoje doświadczenie zdobywał na takich stanowiskach, jak: Specjalista ds. Koordynacji Dostaw, Program Buyer, Intercompany Buyer, Commodity Buyer. Do jego obowiązków należało m.in. przygotowanie strategii wyboru dostawców, negocjacje warunków zakupu komponentów produkcyjnych, poszukiwanie nowych dostawców i włączanie ich do bazy dostawców, wypełnianie komercyjnych celów programowych, negocjacje komercyjne. Zajmował się zarządzaniem zamówieniami zakupowymi i kontrolowanie łańcucha dostaw dla klientów strategicznych, negocjowaniem cen z przewoźnikami celem dostarczenia dóbr na teren Unii Europejskiej oraz poza nią, procesowaniem zamówień klientów intercompany oraz zewnętrznych. Swoją wiedzę poszerzał biorąc udział w licznych szkoleniach, m. in. Specyficzne wymagania klienta Daimler AG – CSR Daimler AG, Negocjacje zakupowe, Projektowanie i doskonalenie procesów, CSR w małym i dużym przedsiębiorstwie.

FAQ

1

Dla kogo są studia podyplomowe Manager ds. Zakupów?

Studia podyplomowe Manager ds. Zakupów są przeznaczone dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania procesami zakupowymi, zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, jak i usługowych.

2

Jakie są warunki ukończenia studiów?

Aby, ukończyć studia podyplomowe Procurement Leader i zdobyć wszystkie certyfikaty należy zdać egzamin dyplomowy oraz uzyskać minimum 70% obecności na zajęciach.

3

W jaki sposób zapisać się na studia Specjalista ds. Zakupów?

Aby zapisać się na studia należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie WSZIB, znajdujący się pod adresem: https://suszi.wszib.edu.pl/suszi-web/recruitment/candidateForm/postgraduate, dostarczyć dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz dokonać opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100 zł, zaliczanej na poczet czesnego.

4

Czy trzeba posiadać wykształcenie wyższe, aby zapisać się na studia podyplomowe?

Aby zapisać się na studia podyplomowe z zakupów prowadzone przez Luqam wystarczy ukończyć studia wyższe na poziomie licencjackim lub inżynierskim.

5

Czy można rozłożyć płatność za studia na raty?

Płatność za studia podyplomowe można rozłożyć na dwie raty. Terminy płatności określone są w umowie o naukę.

Skontaktuj się z nami:

  Zapisz się do newslettera: