Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

Kraków / Warszawa

Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001

Kraków / Warszawa


Opis:

Kierunek przygotowujący do pełnienia roli pełnomocnika ds. jakości, auditora wiodącego, pracownika/kierownika działu jakości bądź działu ciągłego doskonalenia. Do najważniejszych zagadnień poruszanych podczas zajęć należą m.in. wymagania normy, kompetencje auditorskie, przygotowanie i prowadzenie auditu oraz Lean Management. Z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym czy usługowym związany jest proces komunikacji, dlatego w programie studiów znalazły się warsztaty doskonalące umiejętności interpersonalne. Kierunek Quality Excellence. Auditor Wiodący ISO 9001 został wyróżniony certyfikatem „Studia z Przyszłością” jako kierunek realizowany według nowoczesnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy.

Program:

I

Zarządzanie systemowe

 1. Interpretacja wymagań ISO 9001
 2. Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania
 3. Zarządzanie systemem

II

Auditor Wiodący ISO 9001

 1. Audit w teorii i praktyce
 2. Audit systemu zarządzania – warsztaty
 3. Komunikacja w procesie auditu

III

Pełnomocnik ISO 9001

 1. Projektowanie systemu zarządzania
 2. Risk Manager
 3. Quality success stories

IV

Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania

 1. Lean Management
 2. Problem Solving i QRQC
 3. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 4. Pułapki i perspektywy rozwoju systemów zarządzania

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim oraz angielskim

Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania

Wydany przez Luqam w języku polskim

Pełnomocnik ISO 9001 oraz Risk Manager

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim oraz angielskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego

Auditor Wiodący Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim oraz angielskim

Optymalizacja i doskonalenie systemu zarządzania

Wydany przez Luqam w języku polskim

Pełnomocnik ISO 9001 oraz Risk Manager

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim oraz angielskim

Prowadzący

Jadwiga Król

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Pracowała w branży automotive i elektronicznej. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu WCM, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta grupy VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt World Class Manufacturing.

Prowadzący

Urszula Sulowska-Banaś

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Ostatnio realizowane projekty to m.in. efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP (Good Distribution Practices) w międzynarodowym transporcie farmaceutyków dla ludzi, transfer systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, certyfikacja ISO w firmie wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.

Prowadzący

Przemysław Łuczak

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. Specjalizuje się w zakresie zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem. Auditor wiodący systemów zarządzania: jakością zgodnych z normą ISO 9001, środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS.

Prowadzący

Jadwiga Król

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Pracowała w branży automotive i elektronicznej. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu WCM, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta grupy VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt World Class Manufacturing.

Prowadzący

Urszula Sulowska-Banaś

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Wieloletni praktyk koordynujący kontrolę zarządczą, analizę ryzyka i zintegrowane systemy zarządzania jakością w ochronie zdrowia. Ostatnio realizowane projekty to m.in. efektywne zarządzanie czasem pracy, wdrażanie i koordynacja analizy ryzyka, wdrażanie zasad GDP (Good Distribution Practices) w międzynarodowym transporcie farmaceutyków dla ludzi, transfer systemu zarządzania jakością na zgodność z normą ISO 9001:2015, certyfikacja ISO w firmie wdrażającej nowe rozwiązania telemedyczne, wdrażanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie transportowej i medycznej.

Prowadzący

Przemysław Łuczak

Trener oraz konsultant LUQAM w zakresie Branżowych Systemów Zarządzania. Pełnił rolę Kierownika projektów, Pełnomocnika Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Koordynatora Projektów Trolejbusowych, Dyrektora Zarządzania Jakością. Specjalizuje się w zakresie zarządzania jakością, komunikacji, rozwiązywania problemów, zarządzania kryzysem. Auditor wiodący systemów zarządzania: jakością zgodnych z normą ISO 9001, środowiskiem zgodnych z normą ISO 14001, bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnych z PN-N 18001/OHSAS oraz jakością w branży motoryzacyjnej zgodnych z ISO/TS.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5900 zł

Płatność w 2 ratach: 6100 zł (2 x 3050 zł)

Płatność w 4 ratach: 6300 zł (4 x 1575 zł)

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
• 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca*

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
• Liczba zjazdów: 9
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.
Zasady zaliczenia
• Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
• Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4750 zł

Płatność w 2 ratach: 4900 zł (2 x 2450 zł)

Standardowe zniżki
• 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
• 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
• 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 5900 zł

Płatność w 2 ratach: 6100 zł (2 x 3050 zł)

Płatność w 4 ratach: 6300 zł (4 x 1575 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego
• 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca*

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
• Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
• Liczba zjazdów: 9
• Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
• W ramach programu 60% zajęć prowadzonych jest stacjonarnie, 40% w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.
Zasady zaliczenia
• Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
• Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:
• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rekrutacji Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą do biura rekrutacji lub dziekanatu ksero/skan dyplomu ukończenia studiów wyższych,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
• możliwa jest rekrutacja zdalna – szczegóły już wkrótce!

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4750 zł

Płatność w 2 ratach: 4900 zł (2 x 2450 zł)

Zniżki

Standardowe zniżki
• 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
• 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym roku akademickim (tj. 2019/2020).
• 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
• Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
• Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

Rabaty nie sumują się. Podczas rekrutacji należy poinformować Uczelnię o obowiązującej zniżce.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020
 • Liczba semestrów: 2 – zajęcia rozpoczynają się w drugiej połowie października i kończą się w drugiej połowie czerwca
 • Liczba zjazdów: 9
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • Część zajęć może być prowadzona w trybie on-line za pomocą prowadzonej na żywo videokonferencji

Zasady zaliczenia

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

Skontaktuj się z nami: