Quality MBA – Master of Business Administration in Quality Management

Warszawa

Quality MBA – Master of Business Administration in Quality Management

Warszawa


Opis:

Quality MBA to nie tylko studia, które umożliwiają uaktualnienie wiedzy z zakresu zarządzania jakością. To przede wszystkim cykl inspirujących wykładów i warsztatów prowadzonych przez grono doświadczonych praktyków i wybitne osobowości świata nauki. Dzięki studiom Master of Business Administration in Quality Management słuchacz nabywa zarówno kompetencje umożliwiające sprawne zarządzanie działem jakości, zarządzanie projektami optymalizacyjnymi jako sponsor projektu lub Black Belt, jak i szersze, menadżerskie spojrzenie na funkcjonowanie całej organizacji.

Program:

I

Zarządzanie i przywództwo

 1. Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza
 2. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 3. Zarządzanie strategiczne
 4. Zarządzanie marketingowe
 5. Zarządzanie projektami dla menadżera jakości
 6. Warsztat STRUCTOGRAM
 7. Change Management
 8. Leadership
 9. Psychologia w zarządzaniu
 10. Negocjacje i mediacje
 11. Warsztaty umiejętności menadżerskich

II

Jakość

 1. Prawne aspekty jakości
 2. Koszty jakości
 3. Zarządzanie reklamacjami
 4. Quality succes stories

III

Systemy

 1. Wybrane zagadnienia systemowego zarządzania jakością
 2. Zarządzanie systemem
 3. Monitorowanie, pomiar i doskonalenie systemu zarządzania
 4. Risk Manager
 5. Audit dostawcy
 6. Audit w teorii i praktyce
 7. Pułapki i perspektywy rozwoju systemów zarządzania

IV

Narzędzia

 1. Six Sigma Black Belt
 2. Six Sigma Black Belt – analiza i interpretacja case studies
 3. Six Sigma Black Belt – SPC – Statystyczne Sterowanie Procesem
 4. Six Sigma Black Belt – DoE – Design of Experiments
 5. Analiza i optymalizacja Technicznego Kosztu Wytworzenia – metodyka LUQAM
 6. Mapowanie Strumienia Wartości i Visual Management
 7. Problem Solving i QRQC
 8. Informatyczne rozwiązania kontroli jakości i analizy braków – case studies

V

Moduł dyplomowy

 1. Seminarium dyplomowe
 2. Obrona prac dyplomowych

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wydawane przez Uczelnie Łazarskiego

Six Sigma - poziom Black Belt

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim, po obronie projektu na poziomie Black Belt

Manager Jakości

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Pełnomocnik Systemu Zarządzania

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Certyfikaty

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Wydawane przez Uczelnie Łazarskiego

Six Sigma - poziom Black Belt

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim, po obronie projektu na poziomie Black Belt

Manager Jakości

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Pełnomocnik Systemu Zarządzania

Wydany przez jednostkę certyfikującą Swiss Cert w języku polskim i angielskim

Prowadzący

Dr. Fabrizio Majorana

Jeden z najbardziej popularnych w Europie managerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu. Pracował m.in. w firmach takich jak: Allied Signal i General Electric (Master Black Belt), Maserati i Ferrari Formula 1 (Quality Leader), Unicredit Group (Quality Director). Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1. W sektorze bankowym, w Unicredit Group prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma w Los Angeles oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma w Paryżu. Członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie. Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m. in. na University of Oxford oraz Harvard University.

Prowadzący

Jadwiga Król

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Pracowała w branży automotive i elektronicznej. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu WCM, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta grupy VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt World Class Manufacturing.

Prowadzący

Cyril Bourguignon

Manager z międzynarodowym doświadczeniem, ekspert w zakresie zarządzania w branży automotive. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako attaché naukowy w Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej w Szanghaju. Przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi lean manufacturing w azjatyckich fabrykach koncernu Valeo. Od prawie 10 lat związany z drugim największym producentem samochodów na świecie - grupą PSA (Peugeot, Citroen, Opel), jako Lean Manager, a obecnie Chief Quality Officer. Obecnie nadzoruje pod kątem strategicznym system jakości, jak również uczestniczy w pracach nad uruchamianiem innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Prowadzący

Dr. Fabrizio Majorana

Jeden z najbardziej popularnych w Europie managerów, ekspert w zakresie niezawodności procesu i wyrobu. Pracował m.in. w firmach takich jak: Allied Signal i General Electric (Master Black Belt), Maserati i Ferrari Formula 1 (Quality Leader), Unicredit Group (Quality Director). Jako Szef Jakości w Ferrari kierował kilkudziesięcioosobowym departamentem zajmującym się doskonałością operacyjną. Razem z Ferrari zdobył 8 tytułów w Mistrzostwach Świata Formuły 1. W sektorze bankowym, w Unicredit Group prowadził projekty optymalizacyjne z zakresu redukcji kosztów i redukcji ryzyka operacyjnego. Od ponad dwudziestu lat zajmuje się zagadnieniami Lean Manufacturing i Six Sigma. Ma na swoim koncie setki projektów związanych z usprawnieniami procesów i produktów zrealizowanych w najróżniejszych sektorach na rynku amerykańskim, północnoeuropejskim oraz azjatyckim. Jest laureatem nagród Best use of Six Sigma w Los Angeles oraz Best Scrap Reduction with Six Sigma w Paryżu. Członek Komitetu Sędziowskiego przyznającego nagrody Process Excellence w Londynie. Współautor książki „Lean Banking”. Swoje wykłady prezentował m. in. na University of Oxford oraz Harvard University.

Prowadzący

Jadwiga Król

Trenerka oraz konsultantka systemów zarządzania w LUQAM. Pracowała w branży automotive i elektronicznej. Swoje doświadczenie zdobyła na stanowiskach Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością, Menadżera ds. World Class Manufacturing i Kierownika Działu Jakości. W ramach obowiązków zajmowała się nadzorem nad systemem zarządzania jakością, wdrażaniem programu WCM, koordynowaniem oraz wsparciem merytorycznym w prowadzeniu projektów Standard i Major Kaizen, realizacją projektów z zakresu Lean/TPM/WCM. Specjalizuje się w narzędziach z zakresu FMEA, PPAP, APQP, specyficznych wymaganiach klienta grupy VW, VOLVO, BMW. Uzyskała certyfikat na poziomie Green Belt World Class Manufacturing.

Prowadzący

Cyril Bourguignon

Manager z międzynarodowym doświadczeniem, ekspert w zakresie zarządzania w branży automotive. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako attaché naukowy w Konsulacie Generalnym Republiki Francuskiej w Szanghaju. Przez kilkanaście lat był odpowiedzialny za wdrażanie narzędzi lean manufacturing w azjatyckich fabrykach koncernu Valeo. Od prawie 10 lat związany z drugim największym producentem samochodów na świecie - grupą PSA (Peugeot, Citroen, Opel), jako Lean Manager, a obecnie Chief Quality Officer. Obecnie nadzoruje pod kątem strategicznym system jakości, jak również uczestniczy w pracach nad uruchamianiem innowacyjnych rozwiązań przemysłowych.

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 3 raty/ 6 rat /9 rat).

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 23 000 zł brutto

Płatność w 3 ratach: 23 000 zł brutto

Płatność w 6 ratach: 24 200 zł brutto

Płatność w 9 ratach: 24 800 zł brutto

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe 

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
 • Liczba semestrów: 3
 • Liczba zjazdów: 20
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • W ramach programu część zajęć realizowana będzie w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.
 • W ramach programu wybrane zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez zagranicznych ekspertów.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Wybierz interesujące Ciebie miasto:

Kraków

Warszawa

Informacje organizacyjne

Aby zapisać się na studia należy:

• zapoznać się z regulaminem studiów
• zarejestrować się na stronie rektutacji Uczelni Łazarskiego wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
• dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan podpisanego dyplomu (w miejscu posiadacza) ukończenia studiów wyższych,
• wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 3 raty/ 6 rat /9 rat).

Cena

Cena

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 23 000 zł brutto

Płatność w 3 ratach: 23 000 zł brutto

Płatność w 6 ratach: 24 200 zł brutto

Płatność w 9 ratach: 24 800 zł brutto

Zniżki

Standardowe zniżki
• 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego

Warunkiem skorzystania z promocji jest dokonanie przez kandydata zapisu na studia podyplomowe lub programy MBA na Uczelni Łazarskiego w roku akademickim 2020/2021 za pośrednictwem formularza internetowego. Kandydat zobowiązany jest wypełnić zarówno pierwszy, jak i drugi etap formularza zgłoszeniowego oraz załączyć bezpośrednio w formularzu lub przesłać drogą mailową na adres ckp@lazarski.edu.plniezbędne dokumenty w procesie rekrutacji.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe 

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2020 r.
 • Liczba semestrów: 3
 • Liczba zjazdów: 20
 • Zajęcia: sobota i niedziela 09.00-15.30
 • W ramach programu część zajęć realizowana będzie w trybie on-line w formie videokonferencji prowadzonej na żywo.
 • W ramach programu wybrane zajęcia prowadzone będą w języku angielskim przez zagranicznych ekspertów.

Zasady zaliczenia

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej pod opieką promotora.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

Informacje organizacyjne
Cena
Zniżki
Informacje dodatkowe

Skontaktuj się z nami: