Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

Tu jesteś :: Projekty » Małe » Warsztaty

 

Warsztaty

 warsztaty

 

Warsztaty to małe projekty służące optymalizacji wybranego obszaru działania firmy. Zazwyczaj przeprowadzane są w siedzibie klienta przy użyciu jednego lub kilku dedykowanych narzędzi. 

 

Problem/potrzeba klienta

warsztaty

Przykładowy warsztat

warsztaty

Skutek

warsztaty

FMEA

Firma dostarczała dotychczas komponenty do przemysłu AGD i chciałaby wejść na rynek automotive, ale jest to niemożliwe bez wdrożonego narzędzia FMEA.

1 dzień. Szkolenie zespołu pracowników z zakresu analizy FMEA (wstęp teoretyczny + praca na realnym procesie klienta).

2 dzień. Praca z arkuszem analizy FMEA i standaryzacja działań w zakresie analizy.

3 dzień. Integracja stosowanych metod analizy FMEA z systemem zarządzania jakością ISO 9001 i obecnie wdrażanym systemem ISO/TS 16949.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia warsztatu klient otrzymuje zgodę na dostarczanie komponentów firmie z branży automotive.

Narzędzie FMEA zostało zintegrowane z systemem zarządzania funkcjonującym w firmie. 

SMED

Firma nie wywiązuje się z zamówień klienta ze względu na ich dużą różnorodność.

1 dzień. Audyt procesu w ramach którego okazuje się, że wąskie gardło procesu stanowi maszyna - jej czas przezbrojenia to 2h 33 min.

2 i 3 dzień. Analiza przezbrojenia:

 • filmowanie przezbrojenia ze wszystkimi operacjami przygotowawczymi,
 • analiza materiału wideo,
 • przygotowanie planu działań.

4 dzień. Monitorowanie planu działań, PDCA oraz standaryzacja pracy w nowych warunkach. 

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny do 1h 14 min. w ciągu 3 dni od zakończenia wizyty konsultantów LUQAM.

Skrócenie czasu przezbrojenia maszyny do 57 minut dzięki wykonaniu zaleceń zawartych w PDCA w ciągu 15 dni po zakończeniu wizyty konsultantów LUQAM.

Zwiększenie mocy produkcyjnych o 24%. 

Kanban

1,2 mln zł zamrożonych w WIP (Work In Progress).

Problemy ze zbyt małym magazynem komponentów używanych do produkcji. Komponent przychodzący zostaje składowany na zewnątrz budynku, co powoduje jego rdzewienie.

1 dzień. Audyt optymalizacyjny na magazynie komponentów.

2 dzień. 4 godziny szkolenia  dotyczącego systemu JIT i narzędzia kanban w formie gry symulacyjnej.

3, 4 dzień. Praca wdrożeniowa narzędzia kanban (wyliczanie czasu cyklu i taktu, tworzenie buforów i supermarketów, praca z layoutem hali).

5 dzień. Monitorowanie efektów wdrożenia narzędzia kanban wraz z drobnymi modyfikacjami systemu i coachingiem osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie systemu na produkcji.

WIP zmniejszony do 0,4 mln zł.

20% dodatkowej wolnej przestrzeni w magazynie komponentów.

Brak konieczności składowania komponentów na zewnątrz magazynu. 

ISO 14001

Wdrożenie i certyfikacja systemu ISO 14001 w nowo zakupionej przez grupę kapitałową fabryce wraz z integracją z systemem korporacyjnym.

1 dzień. Audyt systemu oraz spotkanie z zarządem firmy.

2 dzień. Szkolenia dla zespołu pracowniczego.

3 dzień. Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz wymagań prawnych odnoszących się do danej specyfiki działalności firmy.

4-6 dzień. Warsztaty wdrożeniowe (tworzenie procedur, polityk, instrukcji itp.).

7 dzień. Coaching zespołu oraz pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego.

8 dzień. Prowadzenie i nadzór audytów wewnętrznych.

9 dzień. Tworzenie raportów z audytów, nadzór nad działaniami zapobiegawczymi i korygującymi.

10 dzień. Udział w audycie certyfikującym wraz z przekazaniem ewentualnych wskazówek dot. doskonalenie systemu zarządzania.

Certyfikacja systemu ISO 14001 bez niezgodności i spostrzeżeń ze strony jednostki certyfikującej.

Integracja nowo wdrożonego systemu z systemem korporacyjnym.

Przeszkolenie i wdrożenie nowego pracownika do pracy w charakterze pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego. 

Modelowanie procesów

Zmiana struktury przebiegu procesu magazynowania wraz z potrzebą niezależnej oceny nowo zaprojektowanego procesu.

1 dzień. Rozmowy z pracownikami i graficzne zmapowanie procesów w notacji BPMN 2.0 wraz z przedstawieniem raportu oceniającego.

Graficzne przedstawienie struktury przebiegu procesu.

Przedstawienie propozycji modelowania procesu

 

 

Przykładowe tematy realizowanych warsztatów: tematy
     
Narzędzia branżowe Optymalizacja (Lean Management, Six Sigma, zarządzanie produkcją) Systemowe i strategiczne
 • APQP
 • FMEA
 • PPAP
 • SPC
 • MSA
 • QRQC
 • FTA
 • 8D
 • Problem solving
 • 5S
 • TPM
 • Analiza przepływu
 • SMED
 • HOSHIN
 • Balansowanie linii produkcyjnej (Heijunka)
 • Kanban
 • VSM
 • Praca standaryzowana
 • Kaizen
 • 3P
 • Jidoka
 • Poka-yoke
 • JIT
 • One piece flow
 • System Pull
 • OEE
 • Planowanie produkcji wieloasortymentowej
 • Six Sigma: DMAIC, DoE, QFD
 • Analiza ryzyka
 • Modelowanie procesów
 • Audity stanowiskowe
 • BSC
 • Mapowanie procesów
 • Zarządzanie zmianą
 • Systemy zarządzania – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 17025, ISO/TS 16949, VDA, AQAP, AS 9100, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSC, PEFC
 • Metodologia zarządzania projektami
 • Coaching biznesowy 

 

 KONTAKT