Narzędzia Lean - Firma konsultingowa Luqam

Wdrażanie narzędzi Lean

Oferujemy wdrażanie całej gamy narzędzi z tzw. Lean Toolbox. Realizujemy autorskie, ogólnopolskie projekty wdrażania metody 5S, SMED i TPM w ramach sprawdzonych, zestandaryzowanych programów Liga Mistrzów 5S, SMED Challenger oraz TPM Champion.

Narzędzia Lean

LUQAM realizuje projekty wdrażania poszczególnych narzędzi Lean Management, w tym m.in.

5STPM
Analiza przepływuBalansowanie linii produkcyjnej (Heijunka)
Hoshin SMED
KanbanValue Stream Mapping VSM
Praca standaryzowanaKaizen
3PJidoka
Poka-yokeJust in Time
OEEZarządzanie wizualne
One piece flowSystem Pull

 

W przypadku narzędzi takich jak metoda 5S, SMED (szybkie przezbrajanie maszyn i urządzeń) oraz TPM (kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu) oferujemy naszym Klientom udział w opracowanych przez LUQAM produktach optymalizacyjnych, którymi są:

Poszczególne typy projektów wymienione w ofercie LUQAM prowadzone są w zestandaryzowanym trybie. Oznacza to, że dany produkt posiada zestaw standardów umożliwiający sprawne nim zarządzanie oraz, że jego cel jest odgórnie znany. Sposób prowadzenia tych projektów wyznacza wieloletnia praktyka i powstały na jej bazie standard, co w połączeniu z indywidualnym podejściem umożliwia maksymalizację wartości dodanej dla danej organizacji.

Bezpłatne szkolenia
dedykowane

Każda z firm biorących udział w jednym z ww. projektów, poza korzyściami wynikającymi z jego specyfiki otrzymuje możliwość bezpłatnego udziału w dedykowanych szkoleniach LUQAM (szkolenia z zakresu narzędzi Lean, Six Sigma i zarządzania operacyjnego).

Liga Mistrzów 5S

Metoda 5S to narzędzie ciągłego doskonalenia i podstawowy filar Lean Manufacturing.

Celem zastosowania zasad 5S w organizacji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy.

Metoda 5S: Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina

LIGA MISTRZÓW 5S to grupa firm, które stawiają na rozwój 5S poprzez poddanie się niezależnym audytom lub realizację warsztatów prowadzonych przez ekspertów LUQAM. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów z potencjałem do poprawy oraz zbudowanie fundamentu optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management. Liga Mistrzów 5S umożliwia wdrożenie metody 5S na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – na stałe.

Uczestnicy Ligi Mistrzów 5S to firmy z różnych branż o charakterze zarówno produkcyjnym, jak i usługowym, zainteresowane utrzymaniem i rozwojem bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Stworzona przez nas innowacyjna i kompletna strategia służy ciągłemu doskonaleniu poziomu 5S we wszystkich typach organizacji.

Jako pierwsi i jedyni w Polsce stworzyliśmy kompletną strategię służącą doskonaleniu poziomu 6S we wszystkich typach organizacji.

10 podstawowych
korzyści z metody 5S
wdrożonej w organizacji:

I. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pracowników, dzięki poprawie bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.

II. Zwiększenie produktywności poprzez usunięcie strat.

III. Zmniejszenie kosztów wytwarzania dzięki standaryzacji, likwidacji strat produkcyjnych i zbędnych rzeczy oraz lepszemu zarządzaniu parkiem maszynowym.

IV. Poprawa jakości wyrobu dzięki przestrzeganiu i zachowaniu zasad technologii i standaryzacji pracy.

V. Zredukowanie odpadów poprzez lepsze wykorzystanie materiałów.

VI. Podniesienie marki i reputacji firmy dzięki czystości, schludności i przejrzystości działów produkcji, magazynów, biur oraz otoczenia fabryki.

VII. Zwiększenie dyscypliny i motywacji pracowników poprzez przypisanie odpowiedzialności i tchnięcie ducha KAIZEN w organizację.

VIII. Standaryzacja procesów i zarządzania.

IX. Wykorzystanie ukrytych rezerw, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy pracowników.

X. Przygotowanie podstaw pod wdrażanie innych narzędzi Lean Manufacturing i dążenie do doskonałości organizacyjnej.

Najczęściej przytaczane przez naszych klientów korzyści z uczestnictwa w LM5S:

“Znika konieczność reaktywowania 5S po kilku lub kilkunastu miesiącach.”

“Dzięki Lidze Mistrzów 5S udaje się utrzymać zaangażowanie pracowników i motywację do działania.”

Bazując na doświadczaniach naszych klientów stworzyliśmy trzy warianty programu:

5S Champions League

Standardowa formuła programu dla firm z wdrożonym systemem 5S obejmuje:

•  audyt wstępny i indywidualny plan działań dopasowany do specyfiki organizacji,
•  audyty na podstawie, których wyliczana jest ocena oraz następuje aktualizacja planu działań,
•  dostęp do platformy internetowej, gdzie na bieżąco rejestrowane są wyniki kolejnych audytów, raporty, miejsce w rankingu ogólnym itp.
• kwartalną pulę szkoleń specjalistycznych,
• możliwość wzajemnych wizyt w przedsiębiorstwach,
• pakiet startowy gadżetów – plakaty 5S, tablice wyników, czerwone kartki,
• certyfikat oraz dodatkowe nagrody za najlepsze wyniki.

5S Youth Champions League 

Wariant dla firm które chcą profesjonalnie wdrożyć metodę 5S w danym obszarze.

Młoda Liga Mistrzów 5S to rozwiązanie tworzone dla firm, których celem jest wdrożenie systemu 5S w organizacji.

Formuła programu umożliwia przeszkolenie pracowników z zakresu metody 5S oraz przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów (warsztat kalibracyjny, wdrożeniowy lub standaryzacyjny). Po szkoleniu oraz warsztatach firma przystępuje do audytu oceniającego i może kontynuować warsztaty w innych obszarach lub wejść do Ligi Mistrzów 5S Standard.

5S Champions League Premium

Wariant dla firm, które chcą przyspieszyć progres rozwoju 5S.

Formuła Premium to połączenie auditów i warsztatów, dzięki czemu firma częściej korzysta z wizyt konsultantów.

SMED Challenger

Czym jest SMED?

SMED na tle innych narzędzi Lean Manufacturing jest wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ niektóre z narzędzi nie pozwalają w łatwy sposób zaobserwować wygenerowanych oszczędności.

W odróżnieniu od nich SMED pozwala wprost wskazać oszczędność czasu, a tym samym pozwala na wzrost elastyczności i efektywności produkcji. Jest to zbiór technik pozwalających na skrócenie czasu przezbrojeń, co w bardzo prosty sposób wpływa na zwiększenie produktywności.

Program SMED Challenger

Co to jest?

SMED Challenger jest produktem, który pomaga zrozumieć metodę SMED, opracowaną przez TOYOTĘ.

Najważniejszym celem SMED jest pokazanie pracownikom, że „da się” znacząco skrócić czas przezbrojeń i uczynić go przewidywalnym. A skoro „da się”, to czemu tego nie zrobić w całej firmie?

Program:

Plan projektu rozpisany jest na 12 miesięcy

• 11 dni warsztatów i konsultacji

• Od 1 do 4 różnych maszyn objętych systemowymwdrożeniem

Korzyści SMED

 

 

Dodatkowe korzyści SMED

Z nami rozwój pracowników jest realnie możliwy!

Specjalnie dla uczestników naszego programu przygotowaliśmy pakiet szkoleń, na które można zgłosić 2 osoby w kwartale bez dodatkowych kosztów.

Przykładowy kwartalny harmonogram szkoleń:

Podejmij wyzwanie SMED

My ryzykujemy, ponieważ nie ma pewności, że cel zostanie zawsze zrealizowany

…ale ryzyko po Państwa stronie jest tylko jedno – poświęcony czas. Na bazie zaprezentowanych przez LUQAM wyników warsztatu pokazujących możliwe efekty – akceptują Państwo uruchomienie z nami projektu, podczas którego pomożemy wdrożyć systemowo SMED w całej firmie.

 ZASADY WYZWANIA

• LUQAM wybiera maszynę i typ przezbrojenia.
• LUQAM oferuje cel wyzwania np. redukcję czasu przezbrojenia na maszynie o 25%/15 minut.
• KLIENT akceptuje wyzwanie.
• LUQAM zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu SMED na własny koszt jeżeli cel wyzwania nie zostanie osiągnięty.
• KLIENT zgadza się na kontynuację wspólnych działań jeśli uda się osiągnąć cel – w ramach projektu SMED Challenger.

Jak wygląda projekt?

Plan projektu rozpisany jest na minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Obejmuje 11 dni warsztatów i konsultacji. W zależności od potrzeby klienta systemowym wdrożeniem może być objęta 1, 2, 3 lub 4 maszyny.

W programie SMED Challenger sukces to przede wszystkim zrozumienie metodologii SMED, zjednoczenie działu produkcji wraz z działami wspomagającymi we wspólnym systemowym działaniu ku doskonaleniu procesu przezbrajania maszyn.
Wszyscy idą tą sama drogą, są jedną grupą i w efekcie stosując się do wskazówek przeprowadzają proces przezbrojenia bezpiecznie, powtarzalnie i szybko. W efekcie SMED Challenger pozwala na wypracowanie optymalnego modelu SMED.

TPM

Total Productive Maintenance to narzędzie szczupłego zarządzania, które warto rozwijać w ramach podejścia Lean Manufacturing. Sprawdzi się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych.

 

TPM Champion to roczny projekt ukierunkowany na skuteczne i dopasowane do organizacji wdrożenie i doskonalenie tpm. Program skierowany jest do firm, którym zależy na maksymalizacji dostępności krytycznych urządzeń oraz eliminacji awarii, braków i wypadków przy pracy.

Podstawowe korzyści z uczestnictwa

• Indywidualnie zaprojektowany system rozwoju TPM oraz profesjonalne, roczne wsparcie w jego wdrożeniu.

• Wyczerpująca ilość szkoleń, warsztatów i auditów, które systematycznie poszerzają teoretyczną i praktyczną wiedzę pracowników, co przekłada się na doskonalenie poziomu TPM.

• Przeszkolona i świadoma kadra kierownicza w działach produkcji i utrzymania ruchu (SUR).

• Pracownicy aktywnie wspierający prewencję, wykrywający awarie maszyn na wczesnym etapie.

• Redukcja liczby awarii i mikroprzestojów, co podnosi przewidywalność produkcji i zwiększa efektywność parku maszynowego.

• Obniżenie kosztów produkcji.

• Pakiet szkoleń, na które można zgłosić 2 osoby w kwartale bez dodatkowych kosztów. Suma oszczędności z tego pakietu wynosi aż 1760 zł na kwartał.

Formuła programu

Wdrożenie TPM w przedsiębiorstwie to długotrwały proces, do którego należy się odpowiednio przygotować i świadomie poprowadzić. Najważniejsze jest stopniowe realizowanie planu. Pracownicy muszą przyzwyczaić się do nowych obowiązków, praca koordynatorów i harmonogram spotkań wymaga dodatkowego czasu. Dlatego, aby wszystko zadziałało, proces musi przebiegać etapami.

 

Program opiera się o sprawdzony standard wdrożenia przeprowadzany krok po kroku, systemowo, bez chaosu.

TPM CHAMPION koncentruje się na najważniejszych działaniach:
• autonomiczna obsługa maszyn (AUR),
• budowanie świadomości operatorów,
• rozwiązywanie problemów,
• szkolenia,
• planowanie przeglądów i remontów (PUR).
Warianty TPM CHAMPION:
• możliwość wyboru wariantu TPM Champion,
• wsparcie konsultanta na każdym etapie,
• formalne audity,
• audit kończący każdy z wariantów,
• regularne audity dla zainteresowanych,
• precyzyjne wytyczne względem klienta dla każdego z wariantów.

Narzędzia Lean

LUQAM realizuje projekty wdrażania poszczególnych narzędzi Lean Management, w tym m.in.

5STPM
Analiza przepływuBalansowanie linii produkcyjnej (Heijunka)
Hoshin SMED
KanbanValue Stream Mapping VSM
Praca standaryzowanaKaizen
3PJidoka
Poka-yokeJust in Time
OEEZarządzanie wizualne
One piece flowSystem Pull

 

W przypadku narzędzi takich jak metoda 5S, SMED (szybkie przezbrajanie maszyn i urządzeń) oraz TPM (kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu) oferujemy naszym Klientom udział w opracowanych przez LUQAM produktach optymalizacyjnych, którymi są:

Poszczególne typy projektów wymienione w ofercie LUQAM prowadzone są w zestandaryzowanym trybie. Oznacza to, że dany produkt posiada zestaw standardów umożliwiający sprawne nim zarządzanie oraz, że jego cel jest odgórnie znany. Sposób prowadzenia tych projektów wyznacza wieloletnia praktyka i powstały na jej bazie standard, co w połączeniu z indywidualnym podejściem umożliwia maksymalizację wartości dodanej dla danej organizacji.

Bezpłatne szkolenia
dedykowane

Każda z firm biorących udział w jednym z ww. projektów, poza korzyściami wynikającymi z jego specyfiki otrzymuje możliwość bezpłatnego udziału w dedykowanych szkoleniach LUQAM (szkolenia z zakresu narzędzi Lean, Six Sigma i zarządzania operacyjnego).

Liga Mistrzów 5S

Metoda 5S to narzędzie ciągłego doskonalenia i podstawowy filar Lean Manufacturing.

Celem zastosowania zasad 5S w organizacji jest przede wszystkim stworzenie bezpiecznego i ergonomicznego miejsca pracy.

Metoda 5S: Selekcja, Systematyka, Sprzątanie, Standaryzacja, Samodyscyplina

LIGA MISTRZÓW 5S to grupa firm, które stawiają na rozwój 5S poprzez poddanie się niezależnym audytom lub realizację warsztatów prowadzonych przez ekspertów LUQAM. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów z potencjałem do poprawy oraz zbudowanie fundamentu optymalizacji zgodnie z koncepcją Lean Management. Liga Mistrzów 5S umożliwia wdrożenie metody 5S na najwyższym poziomie, a co najważniejsze – na stałe.

Uczestnicy Ligi Mistrzów 5S to firmy z różnych branż o charakterze zarówno produkcyjnym, jak i usługowym, zainteresowane utrzymaniem i rozwojem bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy. Stworzona przez nas innowacyjna i kompletna strategia służy ciągłemu doskonaleniu poziomu 5S we wszystkich typach organizacji.

Jako pierwsi i jedyni w Polsce stworzyliśmy kompletną strategię służącą doskonaleniu poziomu 6S we wszystkich typach organizacji.

10 podstawowych
korzyści z metody 5S
wdrożonej w organizacji:

I. Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa pracowników, dzięki poprawie bezpieczeństwa i higieny oraz ergonomii pracy.

II. Zwiększenie produktywności poprzez usunięcie strat.

III. Zmniejszenie kosztów wytwarzania dzięki standaryzacji, likwidacji strat produkcyjnych i zbędnych rzeczy oraz lepszemu zarządzaniu parkiem maszynowym.

IV. Poprawa jakości wyrobu dzięki przestrzeganiu i zachowaniu zasad technologii i standaryzacji pracy.

V. Zredukowanie odpadów poprzez lepsze wykorzystanie materiałów.

VI. Podniesienie marki i reputacji firmy dzięki czystości, schludności i przejrzystości działów produkcji, magazynów, biur oraz otoczenia fabryki.

VII. Zwiększenie dyscypliny i motywacji pracowników poprzez przypisanie odpowiedzialności i tchnięcie ducha KAIZEN w organizację.

VIII. Standaryzacja procesów i zarządzania.

IX. Wykorzystanie ukrytych rezerw, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas pracy pracowników.

X. Przygotowanie podstaw pod wdrażanie innych narzędzi Lean Manufacturing i dążenie do doskonałości organizacyjnej.

Najczęściej przytaczane przez naszych klientów korzyści z uczestnictwa w LM5S:

“Znika konieczność reaktywowania 5S po kilku lub kilkunastu miesiącach.”

“Dzięki Lidze Mistrzów 5S udaje się utrzymać zaangażowanie pracowników i motywację do działania.”

Bazując na doświadczaniach naszych klientów stworzyliśmy trzy warianty programu:

5S Champions League

Standardowa formuła programu dla firm z wdrożonym systemem 5S obejmuje:

•  audyt wstępny i indywidualny plan działań dopasowany do specyfiki organizacji,
•  audyty na podstawie, których wyliczana jest ocena oraz następuje aktualizacja planu działań,
•  dostęp do platformy internetowej, gdzie na bieżąco rejestrowane są wyniki kolejnych audytów, raporty, miejsce w rankingu ogólnym itp.
• kwartalną pulę szkoleń specjalistycznych,
• możliwość wzajemnych wizyt w przedsiębiorstwach,
• pakiet startowy gadżetów – plakaty 5S, tablice wyników, czerwone kartki,
• certyfikat oraz dodatkowe nagrody za najlepsze wyniki.

5S Youth Champions League 

Wariant dla firm które chcą profesjonalnie wdrożyć metodę 5S w danym obszarze.

Młoda Liga Mistrzów 5S to rozwiązanie tworzone dla firm, których celem jest wdrożenie systemu 5S w organizacji.

Formuła programu umożliwia przeszkolenie pracowników z zakresu metody 5S oraz przeprowadzenie kilkudniowych warsztatów (warsztat kalibracyjny, wdrożeniowy lub standaryzacyjny). Po szkoleniu oraz warsztatach firma przystępuje do audytu oceniającego i może kontynuować warsztaty w innych obszarach lub wejść do Ligi Mistrzów 5S Standard.

5S Champions League Premium

Wariant dla firm, które chcą przyspieszyć progres rozwoju 5S.

Formuła Premium to połączenie auditów i warsztatów, dzięki czemu firma częściej korzysta z wizyt konsultantów.

SMED Challenger

Czym jest SMED?

SMED na tle innych narzędzi Lean Manufacturing jest wyjątkowy. Dlaczego? Ponieważ niektóre z narzędzi nie pozwalają w łatwy sposób zaobserwować wygenerowanych oszczędności.

W odróżnieniu od nich SMED pozwala wprost wskazać oszczędność czasu, a tym samym pozwala na wzrost elastyczności i efektywności produkcji. Jest to zbiór technik pozwalających na skrócenie czasu przezbrojeń, co w bardzo prosty sposób wpływa na zwiększenie produktywności.

Program SMED Challenger

Co to jest?

SMED Challenger jest produktem, który pomaga zrozumieć metodę SMED, opracowaną przez TOYOTĘ.

Najważniejszym celem SMED jest pokazanie pracownikom, że „da się” znacząco skrócić czas przezbrojeń i uczynić go przewidywalnym. A skoro „da się”, to czemu tego nie zrobić w całej firmie?

Program:

Plan projektu rozpisany jest na 12 miesięcy

• 11 dni warsztatów i konsultacji

• Od 1 do 4 różnych maszyn objętych systemowymwdrożeniem

Korzyści SMED

 

 

Dodatkowe korzyści SMED

Z nami rozwój pracowników jest realnie możliwy!

Specjalnie dla uczestników naszego programu przygotowaliśmy pakiet szkoleń, na które można zgłosić 2 osoby w kwartale bez dodatkowych kosztów.

Przykładowy kwartalny harmonogram szkoleń:

Podejmij wyzwanie SMED

My ryzykujemy, ponieważ nie ma pewności, że cel zostanie zawsze zrealizowany

…ale ryzyko po Państwa stronie jest tylko jedno – poświęcony czas. Na bazie zaprezentowanych przez LUQAM wyników warsztatu pokazujących możliwe efekty – akceptują Państwo uruchomienie z nami projektu, podczas którego pomożemy wdrożyć systemowo SMED w całej firmie.

 ZASADY WYZWANIA

• LUQAM wybiera maszynę i typ przezbrojenia.
• LUQAM oferuje cel wyzwania np. redukcję czasu przezbrojenia na maszynie o 25%/15 minut.
• KLIENT akceptuje wyzwanie.
• LUQAM zobowiązuje się do przeprowadzenia dwudniowego warsztatu SMED na własny koszt jeżeli cel wyzwania nie zostanie osiągnięty.
• KLIENT zgadza się na kontynuację wspólnych działań jeśli uda się osiągnąć cel – w ramach projektu SMED Challenger.

Jak wygląda projekt?

Plan projektu rozpisany jest na minimum 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Obejmuje 11 dni warsztatów i konsultacji. W zależności od potrzeby klienta systemowym wdrożeniem może być objęta 1, 2, 3 lub 4 maszyny.

W programie SMED Challenger sukces to przede wszystkim zrozumienie metodologii SMED, zjednoczenie działu produkcji wraz z działami wspomagającymi we wspólnym systemowym działaniu ku doskonaleniu procesu przezbrajania maszyn.
Wszyscy idą tą sama drogą, są jedną grupą i w efekcie stosując się do wskazówek przeprowadzają proces przezbrojenia bezpiecznie, powtarzalnie i szybko. W efekcie SMED Challenger pozwala na wypracowanie optymalnego modelu SMED.

TPM

Total Productive Maintenance to narzędzie szczupłego zarządzania, które warto rozwijać w ramach podejścia Lean Manufacturing. Sprawdzi się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych.

 

TPM Champion to roczny projekt ukierunkowany na skuteczne i dopasowane do organizacji wdrożenie i doskonalenie tpm. Program skierowany jest do firm, którym zależy na maksymalizacji dostępności krytycznych urządzeń oraz eliminacji awarii, braków i wypadków przy pracy.

Podstawowe korzyści z uczestnictwa

• Indywidualnie zaprojektowany system rozwoju TPM oraz profesjonalne, roczne wsparcie w jego wdrożeniu.

• Wyczerpująca ilość szkoleń, warsztatów i auditów, które systematycznie poszerzają teoretyczną i praktyczną wiedzę pracowników, co przekłada się na doskonalenie poziomu TPM.

• Przeszkolona i świadoma kadra kierownicza w działach produkcji i utrzymania ruchu (SUR).

• Pracownicy aktywnie wspierający prewencję, wykrywający awarie maszyn na wczesnym etapie.

• Redukcja liczby awarii i mikroprzestojów, co podnosi przewidywalność produkcji i zwiększa efektywność parku maszynowego.

• Obniżenie kosztów produkcji.

• Pakiet szkoleń, na które można zgłosić 2 osoby w kwartale bez dodatkowych kosztów. Suma oszczędności z tego pakietu wynosi aż 1760 zł na kwartał.

Formuła programu

Wdrożenie TPM w przedsiębiorstwie to długotrwały proces, do którego należy się odpowiednio przygotować i świadomie poprowadzić. Najważniejsze jest stopniowe realizowanie planu. Pracownicy muszą przyzwyczaić się do nowych obowiązków, praca koordynatorów i harmonogram spotkań wymaga dodatkowego czasu. Dlatego, aby wszystko zadziałało, proces musi przebiegać etapami.

 

Program opiera się o sprawdzony standard wdrożenia przeprowadzany krok po kroku, systemowo, bez chaosu.

TPM CHAMPION koncentruje się na najważniejszych działaniach:
• autonomiczna obsługa maszyn (AUR),
• budowanie świadomości operatorów,
• rozwiązywanie problemów,
• szkolenia,
• planowanie przeglądów i remontów (PUR).
Warianty TPM CHAMPION:
• możliwość wyboru wariantu TPM Champion,
• wsparcie konsultanta na każdym etapie,
• formalne audity,
• audit kończący każdy z wariantów,
• regularne audity dla zainteresowanych,
• precyzyjne wytyczne względem klienta dla każdego z wariantów.

    Skontaktuj się z nami: