Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

TPM Champion

 

 

Total Productive Maintenance to narzędzie szczupłego zarządzania, które warto rozwijać w ramach podejścia Lean Manufacturing. Sprawdzi się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych.

TPM Champion to roczny projekt ukierunkowany na skuteczne i dopasowane do organizacji wdrożenie i doskonalenie TPM. Program skierowany jest do firm, którym zależy na maksymalizacji dostępności krytycznych urządzeń oraz eliminacji awarii, braków i wypadków przy pracy.

 TPM Champion logo

 

 PODSTAWOWE KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 

 • Indywidualnie zaprojektowany system rozwoju TPM oraz profesjonalne, roczne wsparcie w jego wdrożeniu.
 • Wyczerpująca ilość szkoleń, warsztatów i auditów, które systematycznie poszerzają teoretyczną i praktyczną wiedzę pracowników, co przekłada się na doskonalenie poziomu TPM.                                      
 • Przeszkolona i świadoma kadra kierownicza w działach produkcji i utrzymania ruchu (SUR).                       
 • Pracownicy aktywnie wspierający prewencję, wykrywający awarie maszyn na wczesnym etapie.                
 • Redukcja liczby awarii i mikroprzestojów, co podnosi przewidywalność produkcji i zwiększa efektywność parku maszynowego.                                                                                                                            
 • Obniżenie kosztów produkcji.                                                                                                                
 • Pakiet szkoleń, na które można zgłosić 2 osoby w kwartale bez dodatkowych kosztów. Suma oszczędności z tego pakietu wynosi aż 1760 zł na kwartał.

TPM Champion

 

 

 FORMUŁA PROGRAMU 


Wdrożenie TPM w przedsiębiorstwie to długotrwały proces, do którego należy się odpowiednio przygotować i świadomie poprowadzić. Najważniejsze jest stopniowe realizowanie planu. Pracownicy muszą przyzwyczaić się do nowych obowiązków, praca koordynatorów i harmonogram spotkań wymaga dodatkowego czasu. Dlatego, aby wszystko zadziałało, proces musi przebiegać etapami.

 

Program opiera się o sprawdzony standard wdrożenia przeprowadzany krok po kroku, systemowo, bez chaosu. 

TPM CHAMPION koncentruje sie na

najważyjeszych działaniach: 

 • autonomiczna obsługa maszyn (AUR),
 • budowanie świadomości operatorów,
 • rozwiązywanie problemów,
 • szkolenia,
 • planowanie przeglądów i remontów (PUR).

 

Warianty TPM CHAMPION

 • możliwość wyboru wariantu TPM Champion,
 • wsparnie konsultanta na każdym etapie,
 • formalne Audity,
 • audit kończący każdy z wariantów,
 • regularne audity dla zainteresowanych,
 • precyzyjne wytyczne względem klienta dla każdego z wariantów

 

 

 

 WARIANTY TPM CHAMPION

 

SILVER TPM CHAMPION

GOLD TPM CHAMPION

 

BRONZE TPM CHAMPION

TPM DIAMOND LEAGUE

 

 KOSZT UCZESTNICTWA 

 

OPŁATA MIESIĘCZNA 1185 zł NETTO*

 

*Cenia nie zawiera kosztów dojazdów i noclegu konsultantów  

KONTAKT