Kraków: 12 296 49 31
Gdańsk: 58 782 45 33
 

TPM Champion

TPM Champion

Total Productive Maintenance to narzędzie szczupłego zarządzania, które warto rozwijać w ramach podejścia Lean Manufacturing. Sprawdzi się przede wszystkim w zakładach produkcyjnych.

TPM Champion to roczny projekt ukierunkowany na skuteczne i dopasowane do organizacji wdrożenie i doskonalenie TPM. Program skierowany jest do firm, którym zależy na maksymalizacji dostępności krytycznych urządzeń oraz eliminacji awarii, braków i wypadków przy pracy.

 TPM Champion logo

 

 PODSTAWOWE KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

 

 • Indywidualnie zaprojektowany system rozwoju TPM oraz profesjonalne, roczne wsparcie w jego wdrożeniu.
 • Wyczerpująca ilość szkoleń, warsztatów i auditów, które systematycznie poszerzają teoretyczną i praktyczną wiedzę pracowników, co przekłada się na doskonalenie poziomu TPM.
 • Przeszkolona i świadoma kadra kierownicza w działach produkcji i utrzymania ruchu (SUR).
 • Pracownicy aktywnie wspierający prewencję, wykrywający awarie maszyn na wczesnym etapie.
 • Redukcja liczby awarii i mikroprzestojów, co podnosi przewidywalność produkcji i zwiększa efektywność parku maszynowego.
 • Obniżenie kosztów produkcji.

TPM Champion

Ponadto, koszt uczestnictwa w programie TPM Champion jest o 55% niższy od ceny standardowego wdrożenia.

 

 FORMUŁA PROGRAMU 


Wdrożenie TPM w przedsiębiorstwie to długotrwały proces, do którego należy się odpowiednio przygotować i świadomie poprowadzić. Najważniejsze jest stopniowe realizowanie planu. Pracownicy muszą przyzwyczaić się do nowych obowiązków, praca koordynatorów i harmonogram spotkań wymaga dodatkowego czasu. Dlatego, aby wszystko zadziałało, proces musi przebiegać etapami.

Program opiera się o sprawdzony standard wdrożenia przeprowadzany krok po kroku, systemowo, bez chaosu

tpm KROKI

Koszt uczestnictwa w projekcie rozłożony jest równomiernie na 12 miesięcy.

ROLA LUQAM

 • Dajemy profesjonalne narzędzia.
 • Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem naszych konsultantów.
 • Nakreślamy wizję.
 • Szkolimy.
 • Nadzorujemy wdrożenie.
 • Mobilizujemy zespół do działania.
 • Pracujemy na wspólny sukces!

CZEGO OCZEKUJEMY OD KLIENTA?

 • Aby firma osiągnęła cel, niezbędne jest zaangażowanie kierownictwa i pracowników.
 • Jeżeli firma chce podążać wytyczoną ścieżką, musi zapewnić odpowiednie zasoby i być świadoma podejmowanych działań.
 • Aby TPM Champion był dla firmy rzeczywistym wsparciem należy stosować się do wskazówek zawartych w szczegółowych raportach poauditowych. 

 

JAK DZIAŁA TPM CHAMPION?

KROK 1 Tworzymy roczny, indywidualnie dopasowany plan wdrożenia TPM. Opieramy się na sprawdzonych standardach i doświadczeniu naszych konsultantów oraz wykorzystujemy profesjonalne road mapy.
KROK2 Skupiamy się na pierwszym i zarazem najważniejszym filarze TPM - Autonomicznym Utrzymaniu Ruchu. Świadoma i przeszkolona załoga to podstawa do skoncentrowanych usprawnień, których celem jest szybkie usunięcie występującego problemu.
KROK 3 W ramach prowadzonych warsztatów pokazujemy m.in. jak monitorować stan maszyny i planować prewencje. Regularne audity mobilizują pracowników do działania i systematycznego realizowania zaleceń.
KROK 4 Dzięki odpowiedniej prewencji wynikającej z zaangażowania operatorów w ramach AUR spada liczba awarii i mikroprzestojów, co wpływa na wzrost efektywność parku maszynowego.
KROK 5 TPM Champion pozwala wdrożyć TPM krok po kroku, systemowo i bez chaosu. Projekt dyscyplinuje i mobilizuje organizację do działania.
KROK 6 Sukces projektu to przede wszystkim zrozumienie całego podejścia TPM - zjednoczenie działu produkcji i służb utrzymania ruchu, wspólne, systemowe działanie w oparciu o ułożoną z naszą pomocą mapę wdrożenia. Wszyscy podążają tą samą drogą - są jedną grupą, która stosując się do naszych wskazówek doprowadza swój park maszynowy do idealnego stanu.


KONTAKT