Kraków: 12 296 49 31

Toruń: +48 516 157 602

 

Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

 

 

Studia podyplomwe - Menadżer Jakości i

 Bezpieczeństwa Żywności

Start rekrutacji na rok 2020/2021 - maj 2020

 

Silna pozycja i dynamiczny rozwój przemysłu spożywczego w Polsce sprawia, że rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności. Studia podyplomowe dostępne w ofercie LUQAM kształcą wysokiej klasy specjalistów mogących znaleźć zatrudnienie w jednym z wielu podmiotów łańcucha żywnościowego.

 

Uczestnicy studiów podyplomowych poznają systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności oraz nabędą uprawnienia do pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego HACCP, Auditora Wewnętrznego ISO 9001 oraz Auditora Wewnętrznego w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025. Poza dyplomem ukończenia studiów uczestnicy otrzymają stosowne certyfikaty wydawane przez jednostkę certyfikującą.

 

Zajęcia na studiach podyplomowych prowadzone są przez osoby posiadające bogate doświadczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną żywności, przedstawicieli jednostek certyfikujących, czy pracowników organów kontrolujących jakość żywności w Polsce. Program studiów podyplomowych cechuje zbilansowany układ treści teoretycznych i praktycznych. Wiedza, którą zdobędą uczestnicy obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak organizowanie procesu produkcji żywności, podstawy prawa żywnościowego, badania laboratoryjne żywności czy zarządzanie łańcuchem dostaw żywności. 

 

 

FORMULARZ ZAPISU - KRAKÓW                                   FORMULARZ ZAPISU - WARSZAWA

 

 

SPRAWDŹ TEŻ INNE KIERUNKI:  QUALITY EXCELLENCE. AUDITOR WIODĄCY ISO 9001    STRATEGIE ZAKUPOWE I SOURCING

 

• OPIS •

MJiBZ Cel

CEL STUDIÓW

Studia podyplomowe wyposażają absolwentów w konkretne umiejętności oraz przygotowują do podjęcia pracy w branży przemysłu żywnościowego. Do najważniejszych celów studiów można zaliczyć przygotowanie uczestników do:

 • pełnienia funkcji Auditora Wewnętrznego Systemów Jakości (ISO 9001) oraz HACCP,
 • reprezentowania firmy w kontaktach z Auditorami Zewnętrznymi oraz przedstawicielami państwowych jednostek kontrolujących (np. Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • samodzielnego tworzenia systemów bezpieczeństwa i higieny żywności oraz nadzoru nad nimi,
 • sprawowania funkcji Pełnomocnika i Menadżera systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności,
 • pracy na stanowisku Kontrolera jakości.

 

MJiBZ Adresaci

 

ADRESACI

 • osoby odpowiedzialne za wdrażanie systemów zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną żywności,
 • pracownicy organizacji wchodzących w skład łańcucha żywnościowego np. sieci handlowych, laboratoriów badawczych, zakładów produkujących żywność, firm świadczących usługi żywieniowe lub cateringowe,
 • kadra zarządzająca średniego i wyższego szczebla.

• PROGRAM •

 

I Zarządzanie systemowe II Bezpieczeństwo żywności
 1. Wymagania normy ISO 9001*
 2. Risk Manager*
 3. Reklamacje i satysfakcja klienta w systemach zarządzania*
 4. Branżowe systemy zarządzania i ich integracja*
 1. GHP, GMP, GLP, HACCP
 2. Wymagania normy ISO 22000
 3. Food Defence
 4. Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC
 5. Zarządzanie kryzysowe
III Warsztaty i case studies IV Doskonalenie systemu zarządzania
 1. Komunikacja w procesie auditu*
 2. Projektowanie i budowa systemu HACCP - case studies
 3. Projektowanie i budowa systemu ISO 22000 - case studies
 1. Lean Management i Problem Solving*
 2. Akredytacja laboratoriów badawczych i wzorcujących

* Zajęcia mogą zostać połączone na kierunkach Quality Excellence. Audytor Wiodący ISO 9001 oraz Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

 

 POBIERZ SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

• CERTYFIKATY •

 

CERTYFIKATY

Kończąc studia podyplomowe Menadżer Jakości i Bezpieczeństwa Żywności, otrzymasz:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości lub Uczelnia Łazarskiego),
 • certyfikat "Pełnomocnik Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności ISO 22000" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Wymagania Standardów Sieciowych IFS i BRC" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny HACCP" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim,
 • certyfikat "Auditor Wewnętrzny w laboratoriach badawczych i wzorcujących ISO 17025" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim.
 • certyfikat "Risk Manager" (SwissCert) w języku polskim i niemieckim

 

Wszystkie certyfikaty są wliczone w cenę studiów.

 

 

 

 

• PROWADZĄCY ZAJĘCIA •

 

 

 

 Trener 1
Trenerka oraz konsultantka LUQAM w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Swoje doświadczenie zdobywała na takich stanowiskach, jak: Kierownik Laboratorium, Pełnomocnik Zarządzania Systemem Jakości czy Kierownik Produkcji. W pracy zawodowej zajmowała się wdrażaniem, utrzymywaniem i doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności, takich jak ISO 22000, HACCP, FSSC 22000, BRC w firmach sektora produkcji żywności. Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne do wykonania – taka złota myśl towarzyszy jej w życiu prywatnym i zawodowym.
 Trener 2
Trenerka LUQAM oraz konsultantka z zakresu bezpieczeństwa żywności. Z wykształcenia Technolog żywności z zamiłowania jakościowiec. W całej swojej karierze związana z branżą spożywczą na stanowiskach Specjalisty ds. Zapewnienia Jakości, Managera ds. Jakości dla Kluczowych Klientów, Kierownika Działu Jakości i Rozwoju Nowych Produktów, Koordynatora Zapewnienia Jakości w Produkcji. W ramach swoich obowiązków wdrożyła system FSSC 22000, FDA, a także koordynowała z ramienia jakości wdrożenia nowej linii technologicznej od etapu projektowania aż po uruchomienie i walidację. Specjalizuje się, m.in. w systemach HACCP, IFS, BRC, FSSC 22000 oraz TFMS. Dopiero, kiedy wszyscy zrozumiemy i poczujemy, że jakość to nasza wspólna sprawa – dopiero wtedy jakość zaczyna naprawdę być – tak opisuje swoje zamiłowanie do systemów zarządzania jakością.
 Trener 3
Trenerka oraz konsultantka w LUQAM ds. systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności i wody. Od lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem systemów HACCP i ISO 22000. Ze względu na duży zasób wiedzy z dziedziny mikrobiologii w sposób rzetelny prowadzi analizę zagrożeń ze wskazaniem środków nadzoru. Doskonale łączy wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest również auditorem wewnętrznym w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym. Uczestniczyła w wielu projektach konsultingowych u klientów firm sektora spożywczego, w tym wdrożeniach systemów, auditach, wsparciu pracowników działów jakości.

 

 


Dla każdego kierunku prezentujemy wybrane sylwetki trenerskie.

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - KRAKÓW •

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI WSZIB wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 100 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić opłatę za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty).

BIURO REKRUTACJI

wszib

 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, al. Kijowska 14, 30-079 Kraków

Dziekanat: I piętro, p. 105

pon-pt. 8:00-16:00; sob. 8:00-14:00

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 3750 zł

Płatność w 2 ratach: 3900 zł (2 x 1950zł)

 

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 10% przy zapisie do 30 czerwca.*
 • 3% dla 2 lub więcej osób zapisujących się wspólnie na studia.
 • 3% rabatu dla osób, które ukończyły studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie w bieżącym i poprzednim roku akademickim 2017/2018.
 • 15% dla firm grających w Lidze Mistrzów 5S LUQAM.
 • Jednorazowy rabat o wartości 500 zł dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.
 • Zniżki korporacyjne rozpatrywane są indywidualnie.

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Test zaliczeniowy.
 • Minimum 70% obecności na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU

 

 

 

• INFORMACJE ORGANIZACYJNE - WARSZAWA •

 

 

ZAPISY

Aby zapisać się na studia należy:

 • zapoznać się z regulaminem studiów,
 • zarejestrować się na STRONIE REKRUTACJI UCZELNI ŁAZARSKIEGO wybierając studia prowadzone przez LUQAM,
 • dostarczyć wypełniony formularz zgłoszeniowy, CV, dowód wpłaty wpisowego w wysokości 400 zł zaliczanego na poczet czesnego (na podstawie umowy o odpłatności za studia) oraz skan/ksero dyplomu ukończenia szkoły wyższej,
 • wpłacić należność za studia zgodnie z przyjętym rozłożeniem płatności (całość/ 2 raty/ 4 raty).

 

BIURO REKRUTACJI

ckp

Centrum Kształcenia Podyplomowego
Uczelnia Łazarskiego 
ul. Świeradowska 43
02-662 Warszawa

Sektor "E" pokój 56

e-mail: ckp@lazarski.edu.pl

tel. 22 54-35-322

 

WAŻNE INFORMACJE

 • Rekrutacja trwa do 30.09.2019
 • Liczba semestrów: 2 - zajęcia rozpoczynają się w październiku i kończą się w czerwcu
 • Liczba zjazdów: 10
 • Zajęcia: sobota, niedziela 09.00-15.30

 

CENA

 

Kwota brutto

Płatność w 1 racie: 4900 zł

Płatność w 2 ratach: 5100 zł 

Płatność w 4 ratach: 5300 zł 

 

 

STANDARDOWE ZNIŻKI

 • 20% zniżki dla absolwentów Uczelni Łazarskiego.
 • 10% zniżki przy zapisie do 30 czerwca.*

 

*Zapis do 30 czerwca oznacza zakończenie pełnego procesu rekrutacji do dnia 30.06.2019 tj. wypełnienie formularza zgłoszenia online, wniesienie opłaty rekrutacyjnej oraz dostarczenie dokumentów wymaganych w procesie rekrutacyjnym. W przypadku przesyłania dokumentów drogą pocztową decyduje data wpływu dokumentów do siedziby uczelni.

 

Rabaty nie sumują się.

 

 

ZASADY ZALICZENIA

 • Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych zaliczeń z każdego modułu kształcenia oraz pozytywnego wyniku z egzaminu dyplomowego.
 • Min. 70% obecność na zajęciach.

 

FORMULARZ ZAPISU