RODO

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako ?RODO?). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak luqam.com i eplatforma.luqam.com.

Informacje podstawowe

 • Administratorem danych osobowych jest firma LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. (dalej LUQAM) z siedzibą ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, NIP: 679-30-87-067.
 • Głównym celem LUQAM jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane przez zaufanych Partnerów LUQAM.

Cele przetwarzania
danych osobowych

Dane pozyskiwane przez firmę LUQAM będą przechowywane i przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,
 • utrzymywania relacji biznesowych,
 • badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez LUQAM,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez LUQAM produkty/usługi,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

 • podczas dobrowolnego wprowadzana danych w formularzach,
 • podczas zapisywania po stronie Użytkownika plików cookies,
 • podczas gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

Dane zbierane w formularzach
oraz okres archiwizacji

 • Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 • Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub zapis do newslettera są dobrowolne.
 • Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, nazwa firmy, stanowisko, uczelnia, kierunek, nr indeksu, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami LUQAM.
 • Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na LUQAM obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.
 • Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych ? po wyrażeniu zgody – do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.
 • Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • dostęp do treści swoich danych,
 • przenoszenie danych, ich sprostowanie (poprawianie, uzupełnianie), usunięcie lub ograniczanie przetwarzania,
 • możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
 • wycofanie zgody w dowolnym momencie drogą mailową, kierując zgłoszenie na adres: zgody@luqam.com lub ustnie w biurze LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków,
 • wniesienie tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: zgody@luqam.com lub pocztą na adres siedziby LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.

Informacja o plikach cookies

Na stronie LUQAM używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółową politykę plików cookies znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

RODO

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako ?RODO?). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak luqam.com i eplatforma.luqam.com.

Informacje podstawowe

 • Administratorem danych osobowych jest firma LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. (dalej LUQAM) z siedzibą ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, NIP: 679-30-87-067.
 • Głównym celem LUQAM jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 • Państwa dane mogą być przetwarzane przez zaufanych Partnerów LUQAM.

Cele przetwarzania
danych osobowych

Dane pozyskiwane przez firmę LUQAM będą przechowywane i przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,
 • utrzymywania relacji biznesowych,
 • badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez LUQAM,
 • badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez LUQAM produkty/usługi,
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,
 • spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

 • podczas dobrowolnego wprowadzana danych w formularzach,
 • podczas zapisywania po stronie Użytkownika plików cookies,
 • podczas gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

Dane zbierane w formularzach
oraz okres archiwizacji

 • Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
 • Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub zapis do newslettera są dobrowolne.
 • Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, nazwa firmy, stanowisko, uczelnia, kierunek, nr indeksu, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami LUQAM.
 • Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na LUQAM obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.
 • Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych ? po wyrażeniu zgody – do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.
 • Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

 • dostęp do treści swoich danych,
 • przenoszenie danych, ich sprostowanie (poprawianie, uzupełnianie), usunięcie lub ograniczanie przetwarzania,
 • możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
 • wycofanie zgody w dowolnym momencie drogą mailową, kierując zgłoszenie na adres: zgody@luqam.com lub ustnie w biurze LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków,
 • wniesienie tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: zgody@luqam.com lub pocztą na adres siedziby LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.

Informacja o plikach cookies

Na stronie LUQAM używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółową politykę plików cookies znajdą Państwo na stronie https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN