Polityka prywatności - Firma konsultingowa Luqam

RODO

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak luqam.com i eplatforma.luqam.com.

Informacje podstawowe

•  Administratorem danych osobowych jest firma LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. (dalej LUQAM) z siedzibą ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, NIP: 679-30-87-067.
•  Głównym celem LUQAM jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
•  Państwa dane mogą być przetwarzane przez zaufanych Partnerów LUQAM.

Cele przetwarzania
danych osobowych

Dane pozyskiwane przez firmę LUQAM będą przechowywane i przetwarzane w celu:

•  zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,
•  utrzymywania relacji biznesowych,
•  badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez LUQAM,
•  badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez LUQAM produkty/usługi,
•  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,
•  spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

•  podczas dobrowolnego wprowadzana danych w formularzach,
•  podczas zapisywania po stronie Użytkownika plików cookies,
•  podczas gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

Dane zbierane w formularzach
oraz okres archiwizacji

•  Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
•  Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub zapis do newslettera są dobrowolne.
•  Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, nazwa firmy, stanowisko, uczelnia, kierunek, nr indeksu, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami LUQAM.
•  Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na LUQAM obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.
•  Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych – po wyrażeniu zgody – do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.
•  Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

•  dostęp do treści swoich danych,
•  przenoszenie danych, ich sprostowanie (poprawianie, uzupełnianie), usunięcie lub ograniczanie przetwarzania,
•  możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
•  wycofanie zgody w dowolnym momencie drogą mailową, kierując zgłoszenie na adres: zgody@luqam.com lub ustnie w biurze LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków,
•  wniesienie tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: zgody@luqam.com lub pocztą na adres siedziby LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.

Informacja o plikach cookies

Na stronie LUQAM używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółową politykę plików cookies znajdą Państwo na stronie.

RODO

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie ze stron internetowych takich jak luqam.com i eplatforma.luqam.com.

Informacje podstawowe

•  Administratorem danych osobowych jest firma LUQAM Sp. z o.o. Sp. k. (dalej LUQAM) z siedzibą ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków, NIP: 679-30-87-067.
•  Głównym celem LUQAM jest zachowanie prywatności przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
•  Państwa dane mogą być przetwarzane przez zaufanych Partnerów LUQAM.

Cele przetwarzania
danych osobowych

Dane pozyskiwane przez firmę LUQAM będą przechowywane i przetwarzane w celu:

•  zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej oferowanej i realizowanej usługi,
•  utrzymywania relacji biznesowych,
•  badania satysfakcji z produktów lub usług oferowanych przez LUQAM,
•  badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na oferowane przez LUQAM produkty/usługi,
•  ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, które związane są z zawartą z Państwem umową,
•  spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych, które wynikają z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego.

Pozyskiwane dane

Dane osobowe pozyskiwane są w następujący sposób:

•  podczas dobrowolnego wprowadzana danych w formularzach,
•  podczas zapisywania po stronie Użytkownika plików cookies,
•  podczas gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Serwisu.

Dane zbierane w formularzach
oraz okres archiwizacji

•  Wprowadzanie danych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi.
•  Wprowadzenie danych w formularzu kontaktowym lub zapis do newslettera są dobrowolne.
•  Dane, o które może zostać poproszony klient to: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy, nazwa firmy, stanowisko, uczelnia, kierunek, nr indeksu, nr telefonu, obszar zainteresowania usługami LUQAM.
•  Dane podane w formularzu przetwarzane będą w celu realizacji usługi lub kontaktu handlowego oraz w celach wynikających z ciążących na LUQAM obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawnych.
•  Podane przez Państwa dane mogą być przechowywane i przetwarzane w celach marketingowych – po wyrażeniu zgody – do czasu wycofania Państwa zgody albo wyrażenia sprzeciwu.
•  Po uzyskaniu informacji od Państwa odnośnie zaprzestania przechowywania lub przetwarzania danych, zostaną one usunięte lub zanonimizowane.

Przysługujące Państwu prawa

Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia:

•  dostęp do treści swoich danych,
•  przenoszenie danych, ich sprostowanie (poprawianie, uzupełnianie), usunięcie lub ograniczanie przetwarzania,
•  możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że prawa zostały naruszone,
•  wycofanie zgody w dowolnym momencie drogą mailową, kierując zgłoszenie na adres: zgody@luqam.com lub ustnie w biurze LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków,
•  wniesienie tzw. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych dla celów marketingowych, w tym profilowania; sprzeciw można wnieść za pośrednictwem adresu mailowego: zgody@luqam.com lub pocztą na adres siedziby LUQAM, Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków.

Informacja o plikach cookies

Na stronie LUQAM używane są technologie takie jak pliki cookies, które są danymi informatycznymi, w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi, zapisywanymi i przechowywanymi  na urządzeniach (tj. komputer, smartphone, itd.), które przeglądarka wysyła do serwera za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. Szczegółową politykę plików cookies znajdą Państwo na stronie.

    Skontaktuj się z nami: