Dedykowany System Produkcyjny – Company Production System

Dedykowany System Produkcyjny

Dedykowany System Produkcyjny (Company Production System – CPS) to autorskie rozwiązanie Luqam (inspirowane Toyota Production System), które pozwala przedsiębiorstwom przejść przez proces transformacji produkcyjnej. Zmiana całego systemu produkcyjnego Klienta realizowana jest przy wsparciu Ekspertów Luqam, którzy prowadzą projekt transformacji w dwóch powiązanych ze sobą w dwóch trybach – Trybie Projektowym i Trybie Akademii.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Zainteresowany? Umów się na bezpłatną prezentację projektu!

Jak pracujemy?

Tryb Projektowy

Tryb Projektowy polega na wypracowaniu nowych, zoptymalizowanych pod kątem jakości i efektywności rozwiązań oraz ich standaryzacji. W tym trybie prowadzimy warsztaty wdrożeniowe z zespołem Klienta na wybranych maszynach, stanowiskach pracy i liniach produkcyjnych oraz konsultacje w wybranych obszarach systemu produkcyjnego. Przez cały okres transformacji Eksperci są w stałym kontakcie z Klientem i koordynują postępy działań, a także szkolą kadrę kierowniczą i inżynierską oraz angażują operatorów w proces zmian.

Tryb Akademii

Tryb Akademii polega na wykształceniu kompetentnych pracowników, którzy po zakończeniu projektu będą posiadać niezbędną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do nadzorowania nowo wdrożonego systemu produkcyjnego. W tym trybie pracy Eksperci przygotowują organizację do samodzielnego doskonalenia wypracowanych rozwiązań w długim okresie czasu. W tym trybie przygotowujemy moduły szkoleniowe dla pracowników, opracowujemy standardy, procedury, formularze audytowe i tworzymy Manual CPS.

Zmieniamy kulturę organizacją firmy i optymalizujemy system zarządzania produkcją dzięki pracy w zakresie 7 obszarów:

1. Organizacja pracy

Poprawiamy organizację pracy (m.in. poprzez wdrożenie systemu 5S, pracę z layoutem, stworzenie map kompetencji).

2. Standaryzacja pracy

Tworzymy standardy pracy, uczymy jak rozliczać i raportować normatywy, tworzymy system raportowania o błędach i brakach, tworzymy system zarządzania kluczowymi wskaźnikami w organizacji (KPI).

3. Zarządzanie wizualne

Tworzymy nowoczesne kanały komunikacji pomiędzy pracownikami (m.in. poprzez tablice informacyjne w obszarach produkcyjnych, strefy komunikacyjne, wizualizację celów i wyników).

4. Autojakość

Budujemy rozwiązania w obszarze autojakości (poprzez tworzenie systemów szybkiego reagowania na błędy (np. QRQC), korzystanie z narzędzi Problem Solving i tworzenie rozwiązań Poka-Yoke, które zapobiegają powstawaniu nieumyślnym błędów).

5. Ciągłe doskonalenie

Wspieramy system ciągłego doskonalenia (poprzez stworzenie systemu pomysłów pracowniczych, propagowanie filozofii Kaizen i skuteczne wyznaczenie strategii ciągłego doskonalenia w organizacji).

6. Just in Time

Optymalizujemy procesy i poprawiamy wskaźniki produkcyjne (poprzez wdrożenie metody Just In Time, mapowanie procesów produkcyjnych, skracanie czasów przezbrojeń (SMED), wdrażanie systemu Kanban i koncepcji TPM – w szczególności Autonomicznego Utrzymania Ruchu).

7. Techniczny Koszt Wytworzenia

Przeprowadzamy analizę Technicznego Kosztu Wytworzenia (z wykorzystaniem narzędzi mapowania strumienia wartości – VSM) i wskazujemy potencjały do obniżenia kosztów w obszarze produkcji.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Bezpłatna ocena systemu produkcyjnego Klienta - Umów się na wizytę

Narzędzia optymalizacyjne wbudowane w Twój system produkcyjny

Autorski system produkcyjny Luqam składa się z 7 obszarów oraz 20 modułów, które wspierają proces optymalizacji systemu produkcyjnego w firmie. Wśród tych obszarów wyróżniamy: 5S, Pracę z layoutem, Szkolenia pracowników i mapy kompetencji, Standaryzację pracy, Rozliczanie i raportowanie normatywów, Raportowanie braków i błędów wewnętrznych, KPI, Strefy komunikacyjne, Szybką reakcje na problemy, Analizy i rozwiązywanie problemów jakościowych, Błędoodporność, System pomysłów pracowniczych Kaizen, Komórkę ciągłego doskonalenia, Strategię, strukturę i cele ciągłego doskonalenia, Mapowanie procesów, SMED, Narzędzia optymalizacji procesów (Kaizen Biltz), AUR (TPM) oraz system Kanban.

Schemat przedstawiający Dom Company Production System, w którym znajduje się 20 modułów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Dopasuj indywidualny plan wdrożenia systemu

Przed rozpoczęciem projektu Eksperci Luqam dokonują pogłębionej ewaluacji systemu produkcyjnego. Następnie wspólnie z Klientem ustalany jest zakres projektu i szczegóły dotyczące wdrażania poszczególnych metod i narzędzi. Nie trzeba wdrażać wszystkich modułów z zaproponowanych z 20, można wybrać te, które najbardziej przyczynią się do doskonalenia systemu zarządzania produkcją w Twojej organizacji. 

Poznaj schemat działania

Analiza stanu obecnego pozwala na zaprojektowanie konkretnych celów dla obszarów objętych projektem i wyznaczenie planu wdrożenia nowego systemu. Kolejnym etapem jest przygotowanie planu działań i powołanie zespołów roboczych. Podczas kolejnych wizyt u Klienta, Eksperci Luqam wspólnie z dedykowanym zespołem roboczym Klienta realizują poszczególne zadania. Każdy etap projektu kończy się podsumowaniem i raportem dla Klienta. Ostatni etap projektu CPS to ocena rezultatów i motywacja zespołu roboczego do dalszego optymalizowania systemu produkcyjnego i propagowania kultury ciągłego doskonalenia.

Wdrażaj narzędzia i poprawiaj wskaźniki

Wdrożenie odpowiednich metod i narzędzi oraz zmiany organizacyjne w środowisku produkcyjnym mają realny wpływ na wskaźniki produkcyjne (takie jak: WIP, OEE, marża, produktywność, koszty złej jakości a nawet poziom satysfakcji z pracy). 

Zoptymalizowany system produkcyjny to źródło korzyści finansowych i pozafinansowych dla Twojej organizacji!

 

Dlaczego warto wziąć udział w transformacji produkcyjnej?

  • Organizacja zdobywa wiedzę w zakresie optymalizacji procesów,
  • Pracownicy poznają narzędzia wspierające realizację celów operacyjnych i strategicznych w firmie,
  • Prowadzone projekty są ustandaryzowane, dzięki czemu kolejne wdrożenia przebiegają sprawniej,
  • Pracownicy poszerzają swoje kompetencję, a organizacja rozwija się w dobrym kierunku,
  • Zmienia się kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie, a pracownicy rozwijają się w „duchu Kaizen”,
  • Zmiany i nowe standardy wypracowane w trakcie procesu transformacji systemu produkcyjnego wpływają pozytywnie na motywację i satysfakcję z pracy pracowników,
  • Usprawnienia i zmiany w obszarze produkcyjnym dostrzegają nie tylko pracownicy, ale także goście odwiedzający zakład produkcyjny,
  • Nowy system produkcyjny pomaga organizacji przystosować się do zmieniających się warunków otoczenia i dalszych transformacji – nowej hali produkcyjnej, wdrożeń nowych produktów, reakcji na zmiany popytu itp.

    Skontaktuj się z nami: