Zoptymalizuj swój system produkcyjny

Dedykowany System Produkcyjny to autorski projekt Luqam, który pozwala firmom przejść przez proces transformacji produkcyjnej pod okiem doświadczonych Ekspertów.

Dedykowane systemy optymalizacyjne dla produkcji

Dedykowany System Produkcyjny (Company Production System – CPS) to autorskie rozwiązanie Luqam (inspirowane Toyota Production System), które pozwala przedsiębiorstwom przejść przez proces transformacji produkcyjnej. Zmiana całego systemu produkcyjnego Klienta realizowana jest przy wsparciu Ekspertów Luqam, którzy prowadzą projekt transformacji w dwóch powiązanych ze sobą trybach – Trybie Projektowym i Trybie Akademii.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Umów się na bezpłatną prezentację projektu!

Jak pracujemy?

Tryb Projektowy

Tryb Projektowy polega na wypracowaniu nowych, zoptymalizowanych pod kątem jakości i efektywności rozwiązań oraz ich standaryzacji. W tym trybie prowadzimy warsztaty wdrożeniowe z zespołem Klienta na wybranych maszynach, stanowiskach pracy i liniach produkcyjnych oraz konsultacje w wybranych obszarach systemu produkcyjnego. Przez cały okres transformacji Eksperci są w stałym kontakcie z Klientem i koordynują postępy działań, a także szkolą kadrę kierowniczą i inżynierską oraz angażują operatorów w proces zmian.

Tryb Akademii

Tryb Akademii polega na wykształceniu kompetentnych pracowników, którzy po zakończeniu projektu będą posiadać niezbędną wiedzę oraz umiejętności niezbędne do nadzorowania nowo wdrożonego systemu produkcyjnego. W tym trybie pracy Eksperci przygotowują organizację do samodzielnego doskonalenia wypracowanych rozwiązań w długim okresie czasu. W tym trybie przygotowujemy moduły szkoleniowe dla pracowników, opracowujemy standardy, procedury, formularze audytowe i tworzymy Manual CPS.

Zmieniamy kulturę organizacją firmy i optymalizujemy system zarządzania produkcją dzięki pracy Ekspertów w 7 obszarach:

1. Organizacja pracy

Poprawiamy organizację pracy (m.in. poprzez wdrożenie systemu 5S, pracę z layoutem, stworzenie map kompetencji).

2. Standaryzacja pracy

Tworzymy standardy pracy, uczymy jak rozliczać i raportować normatywy, tworzymy system raportowania o błędach i brakach, tworzymy system zarządzania kluczowymi wskaźnikami w organizacji (KPI).

3. Zarządzanie wizualne

Tworzymy nowoczesne kanały komunikacji pomiędzy pracownikami (m.in. poprzez tablice informacyjne w obszarach produkcyjnych, strefy komunikacyjne, wizualizację celów i wyników).

4. Autojakość

Budujemy rozwiązania w obszarze autojakości (poprzez tworzenie systemów szybkiego reagowania na błędy (np. QRQC), korzystanie z narzędzi Problem Solving i tworzenie rozwiązań Poka-Yoke, które zapobiegają powstawaniu nieumyślnym błędów).

5. Ciągłe doskonalenie

Wspieramy system ciągłego doskonalenia (poprzez stworzenie systemu pomysłów pracowniczych, propagowanie filozofii Kaizen i skuteczne wyznaczenie strategii ciągłego doskonalenia w organizacji).

6. Just in Time

Optymalizujemy procesy i poprawiamy wskaźniki produkcyjne (poprzez wdrożenie metody Just In Time, mapowanie procesów produkcyjnych, skracanie czasów przezbrojeń (SMED), wdrażanie systemu Kanban i koncepcji TPM – w szczególności Autonomicznego Utrzymania Ruchu).

7. Techniczny Koszt Wytworzenia

Przeprowadzamy analizę Technicznego Kosztu Wytworzenia (z wykorzystaniem narzędzi mapowania strumienia wartości – VSM) i wskazujemy potencjały do obniżenia kosztów w obszarze produkcji.

Zdjęcie osoby kontaktowej

Bezpłatna ocena systemu produkcyjnego Klienta

Narzędzia optymalizacyjne wbudowane w Twój system produkcyjny

Autorski system produkcyjny Luqam składa się z 7 obszarów oraz 20 modułów, które wspierają proces optymalizacji systemu produkcyjnego w firmie. Wśród tych obszarów wyróżniamy: 5S, Pracę z layoutem, Szkolenia pracowników i mapy kompetencji, Standaryzację pracy, Rozliczanie i raportowanie normatywów, Raportowanie braków i błędów wewnętrznych, KPI, Strefy komunikacyjne, Szybką reakcje na problemy, Analizy i rozwiązywanie problemów jakościowych, Błędoodporność, System pomysłów pracowniczych Kaizen, Komórkę ciągłego doskonalenia, Strategię, strukturę i cele ciągłego doskonalenia, Mapowanie procesów, SMED, Narzędzia optymalizacji procesów (Kaizen Blitz), AUR (TPM) oraz system Kanban.

Schemat przedstawiający Dom Company Production System, w którym znajduje się 20 modułów wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Dopasuj indywidualny plan wdrożenia systemu

Przed rozpoczęciem projektu Eksperci Luqam dokonują pogłębionej ewaluacji systemu produkcyjnego. Następnie wspólnie z Klientem ustalany jest zakres projektu i szczegóły dotyczące wdrażania poszczególnych metod i narzędzi. Nie trzeba wdrażać wszystkich modułów z zaproponowanych z 20, można wybrać te, które najbardziej przyczynią się do doskonalenia systemu zarządzania produkcją w Twojej organizacji. 

Poznaj schemat działania

Analiza stanu obecnego pozwala na zaprojektowanie konkretnych celów dla obszarów objętych projektem i wyznaczenie planu wdrożenia nowego systemu. Kolejnym etapem jest przygotowanie planu działań i powołanie zespołów roboczych. Podczas kolejnych wizyt u Klienta, Eksperci Luqam wspólnie z dedykowanym zespołem roboczym Klienta realizują poszczególne zadania. Każdy etap projektu kończy się podsumowaniem i raportem dla Klienta. Ostatni etap projektu CPS to ocena rezultatów i motywacja zespołu roboczego do dalszego optymalizowania systemu produkcyjnego i propagowania kultury ciągłego doskonalenia.

Wdrażaj narzędzia i poprawiaj wskaźniki

Wdrożenie odpowiednich metod i narzędzi oraz zmiany organizacyjne w środowisku produkcyjnym mają realny wpływ na wskaźniki produkcyjne (takie jak: WIP, OEE, marża, produktywność, koszty złej jakości a nawet poziom satysfakcji z pracy). 

Zoptymalizowany system produkcyjny to źródło korzyści finansowych i pozafinansowych dla Twojej organizacji!

 

Dlaczego warto wziąć udział w transformacji produkcyjnej?

 • Organizacja zdobywa wiedzę w zakresie optymalizacji procesów,
 • Pracownicy poznają narzędzia wspierające realizację celów operacyjnych i strategicznych w firmie,
 • Prowadzone projekty są ustandaryzowane, dzięki czemu kolejne wdrożenia przebiegają sprawniej,
 • Pracownicy poszerzają swoje kompetencję, a organizacja rozwija się w dobrym kierunku,
 • Zmienia się kultura organizacyjna w przedsiębiorstwie, a pracownicy rozwijają się w ?duchu Kaizen?,
 • Zmiany i nowe standardy wypracowane w trakcie procesu transformacji systemu produkcyjnego wpływają pozytywnie na motywację i satysfakcję z pracy pracowników,
 • Usprawnienia i zmiany w obszarze produkcyjnym dostrzegają nie tylko pracownicy, ale także goście odwiedzający zakład produkcyjny,
 • Nowy system produkcyjny pomaga organizacji przystosować się do zmieniających się warunków otoczenia i dalszych transformacji – nowej hali produkcyjnej, wdrożeń nowych produktów, reakcji na zmiany popytu itp.

  Skontaktuj się z nami:
  Luqam Sp. z o.o. Sp.k.
  ul. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków
  KRS 0000442347 NIP 6793087067 REGON 122736324
  Prezes Zarządu LUQAM Sp. z o.o. Łukasz Ekiert
  Kapitał własny 250 000 PLN